Pomorska baština

Lovranska lantina: Pasara iz 1954. dobila EU pomoć

Radovan Trinajstić

Foto: Marin Aničić

Foto: Marin Aničić

Trenutačni problem su uvjeti rada koji utječu na tijek obnove barke, budući da sadašnja trošna nadstrešnica prostora Udruge omogućava radove samo dok traje suho vrijemeLOVRAN Otkupom iz 2013. godine drvene lovranske pasare izrađene davne 1954. godine u radionici poznatog lovranskog brodograditelja Nina Gasparinica Udruga »Naš Lovran« – sekcija »Lovranska lantina«, uspješno nastavlja svoje aktivnosti na očuvanju tradicijske i pomorske baštine ovog kraja. U cilju očuvanja ovog vrijednog povijesnog tipa drvene barke, članovi »Lovranske lantine« uključili su se u projekt osiguranja financijskih sredstava putem fonda Europske unije pod nazivom »Mala barka 2«. Ovaj fond ima za cilj financijski osigurati sredstva za projekte s kojima se čuva pomorska baština Sjevernog Jadrana uz zaštitu tradicijskih zanata povezanih s brodogradnjom, ribarstvom, plovidbom i ostalog vezanog uz more.


Vrijedan primjerak


– Naše sudjelovanje na natječaju »Mala barka 2« u okviru suradnje »INTERREG-V-A-Slovenija – Hrvatska« uspješno je ostvareno te tako smo dobili 40.000 kuna koja će putem nosioca projekta lovranska tvrtka »Inter diesel« d.o.o. biti korištena za cjelovitu obnovu lovranske pasare – ističe predsjednik Udruge »Naš Lovran« i pročelnik sekcije Silvano Raffaelli. Do sada je volonterskim radom članova sekcije odstranjena stara boja i dotrajali drveni dijelovi. Uz stručni rad lovranskog brodograditelja Ivana Kalčića i entuzijazmom članova sekcije obavit će se svi potrebni radovi na obnovi ovog vrijednog primjerka lovranske pasare. Ugovornom obvezom, obnova plovila treba se završiti do svibnja mjeseca 2018. godine.


Obnova je obimna i zahtjevna. Predviđeni završetak je kratak te su članovi lovranske sekcije prionuli nabavci potrebne drvene građe i metalne galanterije. Po završetku obnove, barka će biti vlasništvo Udruge te prema ugovornoj obvezi slijedećih 5 godina, u okviru manifestacija Koordinacije Sjevernog Jadrana, morat će sudjelovati na raznim regatama, smotrama i izložbama. U tu svrhu će se oformiti 2 – 3 posade koje će sudjelovati na tim manifestacijama.


Sanacija nadstrešnice
Velik je to uspjeh za Lovran koji je povijesno bio poznat po maloj brodogradnji i brodograditelju Ninu Gasparinicu, a danas je Muzej lovranskog guca. Trenutačni problem su uvjeti rada koji utječu na tijek obnove barke, budući da sadašnja trošna nadstrešnica prostora Udruge omogućava radove samo za suhog vremena. Stoga Silvano Raffaelli apelira na financijsku pomoć svih, a posebno lokalne samouprave čime bi se omogućila sanacija dotrajale nadstrešnice, a time i uspješan završetak ugovorom utvrđenog roka obnove lovranske pasare.