Garavi biznis

Lokvarka širi posao: Direktor završio dimnjačarsku školu i sad su puni posla

Marinko Krmpotić

Lokvarska ekipa dimnjačara najbrojnija i najkvalitetnija u Gorskom kotaru - Ivica Gržanić, Leon Rauker, Toni Čop i Miladin Mišo Branković / Snimio Marinko KRMPOTIĆ

Lokvarska ekipa dimnjačara najbrojnija i najkvalitetnija u Gorskom kotaru - Ivica Gržanić, Leon Rauker, Toni Čop i Miladin Mišo Branković / Snimio Marinko KRMPOTIĆ

U šest godina došli su do čak četvero uposlenih koji brinu o dimnjacima četiriju goranskih općina. A sve je počelo od direktorovog pitanja zašto to ne bismo radili samiLOKVE Rad dimnjačarske službe koja djeluje u okviru Komunalnog društva »Lokvarka« nedvojbeno je primjer na koji način i kako je moguće proširiti djelatnost komunalnog društva i van svoje sredine te postati konkurentan na tržištu.


Naime, u šest godina koliko lokvarski dimnjačari postoje, prijeđen je put od jednog dimnjačara zaduženog za područje Lokava pa do čak četvero uposlenih koji sada uz Lokve brigu vode i o dimnjacima na području općina Skrad, Brod Moravice i Fužine! Postoji i mogućnost daljnjeg širenja na Mrkopalj i Ravnu Goru, govori najzaslužniji za osnivanje, rad i širenje dimnjačarske službe, direktor KD-a »Lokvarka« Ivica Gržanić.


Osobni primjer


»Počeli smo prije šest godina jer je Općina Lokve nekoliko godina za redom imala poteškoća s koncesionarom koji je brinuo o čišćenju dimnjaka na području naše lokalne samouprave. Zašto to ne bismo pokušali raditi sami, predložio sam Općinskom vijeću i uskoro smo odlučili to i pokušati. Da bismo se uopće bavili dimnjačarstvom, trebalo je imati čovjeka sa završenom srednjom dimnjačarskom školom. Kako bih osobnim primjerom pokazao da mislim ozbiljno, upravo ja sam kroz doškolovanje stekao diplomu te škole i nakon toga smo mogli osnovati dimnjačarski odjel u okviru KD-a »Lokvarka« i početi s radom.

Uz Ivicu Gržanića koji je svojoj tituli inženjera, dodao i srednju dimnjačarsku školu kako bi dimnjačarski odjel mogao biti osnovan, u KD-u »Lokvarka« kao dimnjačari u sezoni čišćenja dimnjaka još rade i Miladin Mišo Branković, Toni Čop i Leon Rauker. S četvero uposlenih ovaj lokvarski dimnjačarski odjel najjača je dimnjačarska ekipa na području Gorskog kotara, a zahvaljujući njihovom radu u lokvarski KD slijeva se »živi« novac koji često omogućava daljnje poslovanje i osigurava likvidnost.Nakon toga smo počeli raditi na području općine Lokve, ali smo se željeli i širiti pa smo se počeli javljati na natječaje ostalih goranskih lokalnih samouprava. Najprije smo posao dobili u Skradu, potom i u Brod Moravicama te zaključno u Fužinama, a imamo upite i želju da se javimo na natječaje i na području Mrkoplja, odnosno Ravne Gore.


Nepovjerljivi Gorani


Naravno, razmotrit ćemo te ponude, a kako stvari sada stoje, planiramo poslati pismo namjere Općini Mrkopalj gdje već nekoliko godine te poslove ne radi nitko«, govori Gržanić dodajući da je jedini problem u radu – na svu sreću sve manji – nepovjerenje vlasnika kuća prema dimnjačarima.


»Tradicionalno su Gorani sami brinuli o svojim dimnjacima i gotovo svatko od nas uvjeren je kako i sam zna sasvim dobro očistiti dimnjak pa mu netko sa strane, koga k tome još mora i platiti, nije potreban. Razumijem takav stav, ali činjenica je da su naši ljudi zaista kvalitetno osposobljeni za ovaj posao i nakon njihova rada sigurnost kuće čije dimnjake očistimo sigurno je veća. To ne znači da ne vjerujemo ljudima koji i sami čiste, ali uz našu pomoć i savjete taj je posao sigurno još kvalitetniji«, govori Gržanić ističući kako je, na svu sreću, takvih primjera protivljenja radu dimnjačara sve manje.