Ostaci rimskih objekata

Krk: Tijekom radova na odvodnji otkrivena arheološka nalazišta

Hina

Foto Mladen TRINAJSTIĆ

Foto Mladen TRINAJSTIĆ

Dosad su pronađeni kovani novac iz 2. stoljeća (Krk), ostaci privatnih rimskih termi iz 1. stoljeća ( Krk), ostaci rimskih objekata i ulične komunikacije (Krk), ostaci srednjovjekovnog groblja (Krk), kontinuitet ukapanja uz Crkvu Uznesenja Blažene Djevice Marije od prapovijesti do ranog novog vijeka (Omišalj) i dijelovi kanalizacijskog i vodovodnog sustava iz kasne antike (Krk)

RIJEKA – Napreduju radovi na Projektu prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na otoku Krku, koji se sufinancira iz europskog Kohezijskog fonda, a tijekom radova otkriveno je nekoliko arheoloških nalazišta.  

Iz Komunalnog poduzeća Ponikve voda u utorak su izvijestili kako se sada provode četiri ugovora, od kojih se prvi odnosi na rekonstrukciju sustava vodoopskrbe i izgradnju te rehabilitaciju sustava odvodnje s DTK infrastrukturom, vrijedan 266,9 milijuna kuna.


 Radovi obuhvaćaju izgradnju gravitacijskih (79.464 metara) i tlačnih (6904 metara) kanalizacijskih cjevovoda, 26 crpnih stanica kanalizacijskog sustava, rekonstrukciju 39.854 metara vodovodne mreže, rehabilitaciju 10.218 metara kanalizacijskih kolektora i 1192 revizijskih okana te izgradnju 63.464 metara elektroničke komunikacijske mreže .


 Usluge nadzora nad provedbom projekta stoje 7,1 milijun kuna, usluge tehničke podrške upravljanja projektom 6,7 milijuna kuna, a usluge informiranja i vidljivosti u provedbi projekta 285.925 kuna.
 Radovi se obavljaju na području osam otočnih naselja – u Omišlju, Njivicama, Malinskoj, Krku, Korniću, Puntu, Baški i Dobrinju, a na terenu radi ukupno 46 ekipa.


 Do sada je obavljeno 69,5 posto radova na kanalizaciji, 68,6 posto radova na sustavu vodovoda, 45,3 posto radova na DTK infrastrukturi te 57 posto radova na kućnim priključcima.


 Tijekom radova u jezgrama Omišlja i Krka pronađena su arheološka nalazišta te je uključen arheološki i konzervatorski nadzor.


 Dosad su pronađeni kovani novac iz 2. stoljeća (Krk), ostaci privatnih rimskih termi iz 1. stoljeća ( Krk), ostaci rimskih objekata i ulične komunikacije (Krk), ostaci srednjovjekovnog groblja (Krk), kontinuitet ukapanja uz Crkvu Uznesenja Blažene Djevice Marije od prapovijesti do ranog novog vijeka (Omišalj) i dijelovi kanalizacijskog i vodovodnog sustava iz kasne antike (Krk).


Ukupna vrijednost projekta na području otoka Krka iznosi 648,3 milijuna kuna, a iz kohezijskog fonda osigirano je 369,1 milijuna kuna. Projekt je višegodišnji, a uključuje radove na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te na proširenju i dogradnji sustava javne odvodnje za šest aglomeracija na otoku Krku – Omišalj, Malinska-Njivice, Krk, Punat, Baška i Klimno– Šilo.


 Projektom će biti osigurana stopostotna usluga prikupljanja i obrade sekundarnih otpadnih voda, a smanjenje izravnih ispuštanja u more pridonijet će osiguranju dobre kakvoće mora za kupanje i turizmu.