Skupa zima

KAKO TO, KAKO TO? Snijega je u Gorskom kotaru bilo puno manje, troškovi čišćenja svejedno visoki

Marinko Krmpotić

Dakako, riječ je o mnogo manjim iznosima nego prošle godine, kad su mjerene rekordne visine snijega, no i sama pripravnost prevelik je uteg proračunima goranskih općina i gradova čiji se čelnici nadaju da će država u cijelosti podmiriti troškove zimskog čišćenja prometnicaDELNICE I kad nema zime, za Gorane – ima zime. Ovom je igrom riječi moguće komentirati činjenicu da će, iako su siječanj i veljača ove godine donijeli daleko, daleko manje snijega od prosječnih zima, troškova za zimsko čišćenje prometnica ipak biti. Naravno, bit će znatno manji nego prošlogodišnje zime s ekstremno jakim snježnim oborinama, manji su i od troškova prosječne zime, ali su – posebno kad se usporede s općom percepcijom da snijega nije bilo, pa ne bi trebalo biti ni puno troškova – prilično visoki.


No, ni to ne bi trebalo biti problem jer bi država kroz svoje poduzeće Hrvatske ceste trebala, kao i prethodne dvije godine, platiti Goranima račune vezane uz zimsko čišćenje cesta. Štoviše, ugovori su potpisani pa svi vjeruju da će biti i ispoštovani, a jedini problem je što visina tih ugovora ne odgovara uvijek količini novca potrošenoj za ovogodišnje zimsko čišćenje nerazvrstanih prometnica. No, evo kako stvari stoje u svakoj od devet goranskih lokalnih samouprava.


Za sada po planu


Po tradiciji su najveći troškovi u gradovima, pri čemu i ovom prigodom prednjači najveća gradska goranska sredina – Delnice. Prošle godine troškovi čišćenja na ovom su području dosegli vrtoglava 4 milijuna kuna što je na kraju platila država. Ove godine, govori nam gradonačelnik Ivica Knežević, predviđanja vezana uz prosječnu zimu iznosila su 1,5 milijun kuna, a u prva dva mjeseca potrošeno je 730.000 kuna, što potvrđuje da je zima bila blaga.
– No, problem je što nam je potpisanim ugovorom najavljeno plaćanje svega 230.000 kuna što je daleko od realnosti. Nadam se da je to, kao i prošle godine, samo početni ugovor nakon kojeg će se ići i na plaćanje svih troškova koje, naravno, dokumentiramo računima – kaže Knežević.– Do značajnog smanjenja ugovora o troškovima zimskog čišćenja nerazvrstanih prometnica došlo je stoga što je bitno povećan broj korisnika Zakona o brdsko-planinskom području pa se predviđeni novac podijelio i na njih. Mi to razumijemo, ali je činjenica da niz tih novouključenih područja nema poteškoća sa snijegom pa smatramo da bi troškovi plaćanja zimskog čišćenja u našem kraju za kojeg su tipični, trebali biti u cijelosti pokrivani. Štoviše, mislim da bi odredba tog tipa trebala biti uključena u okvire novog »brdskog« zakona, smatra delnički gradonačelnik Ivica Knežević.U Vrbovskom su dosadašnji troškovi oko 800.000 kuna, što je u okviru plana.


– Ljudi misle da ako nije bilo snijega, nije bilo ni troškova. No, snijega je malo ipak bilo, a mi smo, kao i prošle godine kad na našem području nije bilo nikakvih problema jer smo se dobro pripremili, stalno bili u pripravnosti. To znači da su ceste redovno posipavane, strojevi su svakog trena bili u pripravnosti i reagirali smo čim bi oborine krenule te odmah izlazili na ceste. Država je pod sadašnjim rukovodstvom tijekom posljednje dvije godine pokazala veliko razumijevanje prema nama pa vjerujem da će i sada tako biti te da će svi ovi troškovi biti plaćeni, govori gradonačelnik Dražen Mufić, a isti stav ima i gradonačelnik Čabra Kristijan Rajšel.


– Za cijelu ovu godinu planirali smo oko 600.000 kuna, a u prva dva mjeseca na čišćenje smo potrošili 280.000 kuna, što znači da nam je plan dobar jer nas ove godine čekaju još studeni i prosinac. Troškovi za siječanj i veljaču još nam nisu plaćeni, ali vjerujem da će biti jer se država do sada pokazala ozbiljnom u svojim obećanjima pa nam je, primjerice, ovih dana došla uplata od 130.000 kuna za troškove u studenom i prosincu prošle godine – govori Rajšel.


Zima još nije gotova


Od goranskih općina najveće troškove predvidjeli su oni koji i imaju najviše kilometara nerazvrstanih cesta, a to su Ravna Gora i Fužine u čijim je proračunima za 2019. godinu predviđeno 350.000 kuna za zimsko čišćenje. U Ravnoj Gori prva su dva mjeseca donijela trošak od 116.000 kuna.


– Prvi mjesec je to bilo 100.000 kuna, a drugi samo 16.000 kuna. To je izuzetno malo u usporedbi s prošlom godinom, ali treba računati da bi snijega moglo biti još, čak i u ovom mjesecu, odnosno krajem godine, kaže ravnogorski načelnik Mišel Šćuka, uvjeren da problema s državnom potporom neće biti.


Nada se tome i David Bregovac, načelnik Općine Fužine.


– U siječnju smo potrošili 115.000 kuna, podatke za veljaču još nemam, ali će svota biti poprilično manja. Problem je što smo potpisali ugovor na 90.000 kuna, što znači da ćemo, ne bude li nadoknade, biti u gubitku pa ćemo, naravno, kontaktirati nadležno Ministarstvo kako bismo vidjeli na čemu smo – rekao je Bregovac.


U Mrkoplju su za ovu godinu predvidjeli 230.000 kuna, a siječanj i veljača donijeli su troškove od samo 48.000 kuna što će, vjeruje načelnik Josip Brozović, biti plaćeno.


Dobra suradnja s državom


– Čekamo još isplatu 47.000 kuna za troškove posljednja dva mjeseca prošle godine, kao i isplatu za ovu godinu i vjerujem da će to uskoro biti i realizirano – rekao je Brozović.


Plan Lokava za 2019. godinu je 220.000 kuna, a Lokvarci neće imati ništa protiv ako trošak bude manji, kaže načelnik Toni Štimac.


– Baš smo primili uplatu od 65.000 kuna za dva završna mjeseca prošle godine, a ugovorom za ovu godinu država je obećala potporu od također 65.000 kuna što će, nadam se, biti uvećano za svotu kojom će biti pokriven na kraju godine potpuni trošak, optimističan je Štimac, a slično razmišljaju i u Skradu te Brod Moravicama.


Damir Grgurić, načelnik Skrada, zadovoljan je isplatom za studeni i prosinac prošle godine.


– Trošak za siječanj bio je 50.000 kuna, a za veljaču će biti nešto manje. Godišnji plan nam je 100.000 kuna i do toga ćemo na kraju godine vjerojatno doći, pri čemu vjerujem da će nam, kao i do sada, država pomoći – kaže Grgurić, a načelnik Brod Moravica Dragutin Crnković ističe da je u prva dva mjeseca ove godine na pripremu za čišćenje (posipanje cesta) i samo čišćenje potrošeno oko 100.000 kuna.


– Mislim da je naša prednost što sve čistimo sami svojom mehanizacijom pa su i troškovi manji. Vjerujem da će nam sve biti nadoknađeno, a dobro je što su nam ovih dana plaćeni troškovi za prošlu godinu – rekao je Crnković.