Baština i turizam

Izgradnja interpretacijskog centra: Projekt “Riva velike barke” oplemenit će Malinsku

Mladen Trinajstić

Foto: Mladen Trinajstić

Foto: Mladen Trinajstić

Posjetitelje bi kroz izložbu trebale voditi makete tradicijskih brodica – bracera, guceva, trabakula, gajeta i pasara. U važnu sastavnicu projekta trebao bi izrasti i susjedni Mandrać s Muzejom koji plovi, u kojem bi bila mala flota privezanih tradicijskih brodicaMALINSKA Nastavljajući »gurati« zanimljiv i ambiciozan projekt usmjeren očuvanju i predstavljanju bogate kulturno-povijesne, posebice maritimne baštine Malinske-Dubašnice, skupina entuzijasta ali i predstavnika lokalne samouprave, uz pomoć renomiranih stručnjaka iz domene kulturnog turizma, organizirala je prezentaciju sad već dobrano razrađenog »Krovnog interpretacijskog plana rive i posjetiteljskog centra u Malinskoj«.


Spomenuti plan, podsjetio nas je malinskarski općinski načelnik Robert Anton Kraljić, već se neko vrijeme stvara u sklopu plana preuređenja obalnog pojasa Malinske odnosno u nj ugrađenog projekta gradnje interpretacijskog centra u čijem bi središtu trebala biti – bracera. A tu tradicijsku brodicu, objasnio nam je načelnik, Malinskari i Dubašljani ne povezuju samo s tradicijom brodogradnje i pomorstva.Projekt na kojem se već neko vrijeme, očito vrlo studiozno i inovativno nastoji predstaviti i Malinsku kao i njenu bogatu maritimnu baštinu na svojevrstan bi način trebao okruniti i »živi postav« malog obiteljskog brodogradilišta koje djeluje u susjedstvu budućeg malinskarskog Centra.
Kroz predstavljanje njegovih radionica ali i svega što se u škveru događa, zaključile su autorice netom predstavljenog a od javnosti i dobro prihvaćenog programa, posjetiteljima Malinske prezentirala bi se tradicija lokalne brodogradnje i sveukupne »žive baštine« koja bi svakodnevici otoka trebala dati sadržajniju i inovativniju dimenziju.Muze stvaraju muzej


– Zbog njenog transportnog značaja u prošlosti identificiramo je i s poljoprivredom, drvodjeljstvom odnosno vještinom brodogradnje, pa u konačnici i sveukupnom vjekovnom svakodnevicom naših težaka, ustvrdio je Kraljić.


Projekt kojeg su inicijalno osmislili lokalni entuzijasti, u suglasju s lokalnom upravom i Turističkom zajednicom, koja je odmah prepoznala njegov značaj ali i promocijski potencijal, na »razradu« je lani povjeren znalcima domaće tvrtke »Muze« specijalizirane za kulturni turizam i dokazane kroz niz sličnih, uspješno implementiranih projekata (poput rovinjskog Ekomuzeja batane ili pak Muzeja betinske drvene brodogradnje op.a.).


– Toj specijaliziranoj tvrtki poklonjeno povjerenje rezultat je naših nastojanja da taj projekt podignemo na višu razinu te da, umjesto nekog statičnog muzejskog postava, prezentaciju učinimo suvremenijim, ineteraktivnijim i svobuhvatnijim alatom predstavljanja onoga što jesmo, što smo bili i što kanimo ostati, naglašava naš sugovornik.


A sukus sve sile do sada osmišljenih projektnih ideja lokalnoj je javnosti predstavljen prezentacijom održnom u općinskoj vijećnici, uz ostalo i kroz prijedlog novog naziva plana interdisciplinarnog prezentiranja maritimnog nasljeđa tog dijela otoka nazvanog »Riva velike barke«, kako bi se slijedom zamisli predstavnica »Muza« nazvao dio mjesne obale na kojoj bi u skorijoj budućnosti trebao nikuti interpretacijski centar.


Polje, more i turizam


Najveća atrakcija i vrijednost »Rive velike barke« koju su žiteljima Malinske predstavile »muze« Dragana Lucija Ratković Aydemir, Mirna Draženović i Ivana Jagić, trebala bi nastati oko lokaliteta »Lastavice« – danas pomalo improviziranog sjedišta lokalnog jedriličarskog i sportskoribolovnog kluba gdje bi se u budućnosti trebao izgraditi Posjetiteljski centar maritimne baštine s atraktivnom stalnom multimedijalnom izložbom.


Nakon višekratnih susreta i odrađenih radionica s članovima lokalne radne grupe, »Rivu velike barke« predstavnice Muza osmislile su te u ovoj prigodi okupljenim otočanima i predstavile kao »mjesto susreta kopna i mora, novog i starog, domaćina i gosta, umjetnosti i sporta, a sve u inspirirajućem okruženju autentične žive maritimne kulture«.


Kroz krovni interpretacijski i tematski plan, Malinska i njena obala imaju priliku postati jednim od interesantnijih lokaliteta otoka Krka, a sam interpretacijski centar i jednom najznačajnijih kulturno-turističkih atrakcija maritimnog predznaka na Kvarneru, ocijenile su autorice predloženog rješenja. Posjetiteljski centar maritimne baštine, omiljeno mjesto susreta lokalnih ljudi i posjetitelja Malinske, čulo se na predstavljanju, sinergijom arhitekture, interpretacije i dizajna stvoriti će nezaboravni doživljaj tradicije polja, mora i turizma, i to na originalan i poticajan način.


Makete brodova


Posjetitelje bi kroz izložbu trebale voditi makete tradicijskih brodica – bracera, guceva, trabakula, gajeta i pasara dok će kroz maketarsku i ostale edukativne radionice posjetitelji moći dodatno proširivati svoja znanja o maritimnoj baštini. Malinska bi, predviđaju autori interpretacijskog plana, trebala postati i domaćinom jednog maritimnog festivala drvenih brodica, a u važnu bi sastavnicu cjelokupnog projekta trebao izrasti i susjedni dio mjesne luke – Mandrać u kojem bi se postavio »muzej koji plovi«.Iako je projekt već dobro i vrlo kvalitetno razrađen, radi se o »tijestu kojeg i lokalna uprava ali i javnost još uvijek mijesi rekao je načelnik Malinske ustvrdivši da će prije bilo kojeg pomaka na terenu zeleno svjetlo cijelom konceptu morati dati i Općinsko vijeće. U svakom slučaju, zadovoljni smo smjerom kojim stvari idu kao i tempom kojim prijedlozi stižu, ustvrdio je Kraljić. Naglasio je i da plan revitalizacije i prezentacije maritimne baštine mora u potpunosti biti usklađen s prethodno već prihvaćenim cjelokupnim Planom arhitektonsko-urbanističke rekonstrukcije obalnog pojasa Malinske kao i da će se oba, međusobno isprepletena plana u narednim godinama realizirati u etapama.Taj vanjski element Centra pretpostavlja malu flotu ondje privezanih tradicijskih brodica, dok bi se za autentične programe Interpertacijskog centra trebali pobrinuti članovi lokalnih udruga, posebice Jedriličarskog kluba »Malinska« i ŠRD »Lastavica« čija bi se sjedišta trebala nalaziti upravo u kompleksu budućeg Centra.


Plan oživljavanja i predstavljanja maritmine i kulturno-povijesne baštine tog dijela otoka Krka, valja spomenuti i to, predviđa i realizaciju širokog spektra »dodatnih projektnih zamisli«, između ostalog i uređenja tematske plaže »Maestral« kao i uređenja vidikovca nazvanog »Malinska na dlanu«.


Najmlađim posjetiteljima »na raspolaganje« bi pak trebala biti stavljena tematska igrališta poput prezentiranih kompleksa »Gropi i konopi« odnosno »Moreplovac« u sklopu kojih bi se klinci, kroz zabavu na neobičnim i nadasve originalnim igralima, na njima prikladan način također educirali o vrijednostima i značajkama lokalne maritimne baštine.