Gdje s otpadom?

Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom (CGO) Babina Gora: Potpisan ugovor o zbrinjavanju otpada triju županija

Marin Smolčić

Foto: Mladen Volarić

Foto: Mladen Volarić

Za realizaciju projekta izgradnje Centra za gospodarenje otpadom (CGO) Babina Gora novac je osiguran u 90 postotnom dijelu iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“, a preostalih će 10 posto u naredne tri proračunske godine osigurati članovi Društva Kodos, gradovi Karlovac, Ogulin, Duga Resa, Ozalj , Slunj te Karlovačka, Sisačko – moslavačka i Ličko senjska županija.GOSPIĆ – Ličko senjska županija je od jučer i službeno pristupila zajedničkom zbrinjavanju otpada zajedno sa Karlovačkom i Sisačko-moslavačkom županijom. Na skupštini društva Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. župan ličko-senjski Darko Milinović ocijenio je da će budući regionalni sustav gospodarenja otpadom pokazati da ta djelatnost može biti i pozitivna, a ne samo problematična kakvom se stalno percipira.


-Jedne od smjernica razvoja Ličko-senjske županije su turizam i poljoprivreda, dakle gospodarski resursi temeljeni na zaštiti okoliša. U našoj županiji nalaze se nacionalni parkovi Plitvička jezera i Sjeverni Velebit, dio NP Paklenica i Park prirode Velebit. To podrazumjeva najviše kategorije zaštite gotovo 70 posto površine naše županije. Stoga se zbrinjavanje otpada podrazumijeva kao naša nasušna potreba, istaknuo je župan Milinović i dodao kako je sve ovo moglo biti završeno puno ranije da je na vrijeme izglasan proračun Ličko-senjske županije.


Karlovački župan Damir Jelić istaknuo je da je adekvatno zbrinjavanje otpada i pročišćavanje otpadnih voda preduvjet bilo kakvog daljnjeg industrijskog ili turističkog razvoja i kvalitetnog življenja. Jelić je podsjetio da je realizacija ovog međužupanijskog projekta krenula još 2006. godine odabirom lokacije Centra na Babinoj Gori kod Karlovca. Budući je u međuvremenu projekt dobio regionalni značaj, pa će se na toj lokaciji zbrinjavati i otpad dijela Sisačko moslavačke i dijela Ličko senjske županije.
Za realizaciju projekta izgradnje Centra za gospodarenje otpadom (CGO) Babina Gora novac je osiguran u 90 postotnom dijelu iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“, a preostalih će 10 posto u naredne tri proračunske godine osigurati članovi Društva Kodos, gradovi Karlovac, Ogulin, Duga Resa, Ozalj , Slunj te Karlovačka, Sisačko – moslavačka i Ličko senjska županija. U ime Sisačko-moslavačke županije zamjenik župana Roman Rosovec je na Skupštini društva KODOS rekao je da su se uključenjem Ličko senjske županije stvorili svi preduvjeti da započne realizacija projekta za kvalitetnije zbrinjavanje otpada u široj regiji.