Poštovanje prava

Hoteli Njivice na listi Fer hotela Hrvatska, sklopljen kolektivni ugovor

Alan Srčnik

Foto: M. TRINAJSTIĆ

Foto: M. TRINAJSTIĆ

U Hotelima Njivice postoji kolektivni ugovor koji se poštuje i svake godine se povećavaju materijalna prava zaposlenika pa je tako i za ovu godinu predviđen rast osnovice plaće za 5 posto, kao i povećanje koeficijenata za najosjetljivije skupine radnih mjesta – rekao je Roberto Erman, regionalni povjerenik STUH-aNJIVICE – Hoteli Njivice uvršteni su na listu Fer hotela Hrvatska, listu koju sastavlja Sindikat turizma i usluga Hrvatske (STUH), a kojom se promoviraju hoteli u kojima su sindikalni predstavnici s poslodavcima sklopili kolektivne ugovore, u kojima se kolektivni ugovori i radnička prava poštuju, a između predstavnika sindikata i poslodavaca postoji dobar socijalni dijalog. Na Kvarneru, ovu titulu nose još samo lošinjski hoteli Aurora i Vespera.


Inače, osim što moraju ispunjavati određene kriterije vezane za poštovanje prava zaposlenika, svi hoteli koji se nalaze na listi Fer hotela Hrvatska moraju imati pristanak članova sindikata koji u njima rade da ih se na tu listu uvrsti. Lista je fleksibilna jer oznaku Fer hotela Hrvatska vremenom stječu novi hoteli, dok je neki hoteli zbog narušavanja socijalnog dijaloga i kršenja radničkih prava gube.


Krovne međunarodne sindikalne udruge, Europska konfederacija sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji, ugostiteljstvu i turizmu (EFFAT) koja broji više od 22 milijuna članova te Svjetska globalna sindikalna konfederacija (IUF) koja okuplja više od 10 milijuna članova, potiču svoje članove i pozivaju sve neovisne putnike, turoperatore, korporativne klijente, organizacije koje traže smještaj u Hrvatskoj, da svoj smještaj rezerviraju u jednom od Fer hotela Hrvatska.Pojašnjavajući zbog čega su Hoteli Njivice uvršteni na ovu listu, Roberto Erman, regionalni povjerenik STUH-a, pojasnio je da se kolektivni ugovor u ovoj turističkoj firmi poštuje, ali i da se povećavaju radnička prava.

– U Hotelima Njivice postoji kolektivni ugovor koji se poštuje i svake godine se povećavaju materijalna prava zaposlenika pa je tako i za ovu godinu predviđen rast osnovice plaće za 5 posto, kao i povećanje koeficijenata za najosjetljivije skupine radnih mjesta – rekao je Erman te dodao i da je komunikacija u Hotelima Njivice između predstavnika poslodavca i sindikalnih predstavnika, ali i radnika, vrlo dobra.
Rezultat je to dugogodišnjih kvalitetnih odnosa te međusobnog razumijevanja i uvažavanja, što sigurno utječe i na poslovni rezultat kompanije koja bilježi svake godine značaj rast u kvaliteti usluga, zadovoljstvu gostiju, a u konačnosti i rastu prihoda, ističu u STUH-u te poručuju da će kao najveći sindikat ugostiteljskih i turističkih radnika i dalje razvijati kulturu socijalnog dijaloga s poslodavcima i promovirati hotele u kojima ona postoji te takvim načinom pridonijeti njihovom uspješnijem poslovanju čime će, u konačnici, profitirati i zaposlenici i poslodavac.