Matuljski slučaj

Hoće li djeca sat i pol čekati autobus po mraku i kiši

Marina Kirigin

Autobusne linije u Matuljima nisu usklađene s popodnevnom školskom smjenom / Foto Marina KIRIGIN

Autobusne linije u Matuljima nisu usklađene s popodnevnom školskom smjenom / Foto Marina KIRIGIN

Roditelji su zatražili da njihova djeca na nastavu dolaze samo u jutarnjoj smjeni, uz obrazloženje da nema autobusnih linija kojima bi djeca u popodnevnim satima mogla ići i vraćati se iz školeMATULJI  Promjene u organizaciji rada matuljske Osnovne škole »Dr. Andrija Mohorovičić«, koji su izazvani radovima na dogradnji matične zgrade i zgrade u Jušićima, uznemirile su roditelje djece putnika.


One djece od 5. do 8. razreda koja s područja Rukavca, iz Jušića, Jurdani i drugih gornjih krajeva Matulja stižu na nastavu autobusnim prijevozom. Naime, navedeni takozvani »putnički« razredi dosad su uvijek zbog autobusnih linija imali nastavu samo u jutarnjoj smjeni, a ove godine nastava će im se odvijati u dvije smjene – popodnevnoj i jutarnjoj.


Roditelji tih učenika poslali su dopis na nekoliko adresa u Primorsko-goransku županiju, Općinu Matulji i u samu školu i zatražili da njihova djeca na nastavu dolaze samo u jutarnjoj smjeni, uz obrazloženje da ne postoje autobusne linije kojima bi djeca u popodnevnim satima mogla ići i vraćati se iz škole.


Samo pretpostavke
– Za ilustraciju – situacija s djecom iz Rukavca. Iz Rukavca u Matulji putuje oko 60 djece koja pohađaju 5., 6., 7. ili 8. razred. Redovna linija iz Rukavca polazi u 12.40 i dolazi u Matulje u 12.50 sati. Tako učenici svakog dana moraju čekati 40 minuta do početka nastave, lunjajući oko škole i po Matuljima bez ikakve kontrole. U poslijepodnevnoj smjeni škola traje do 18.30 sati. Autobus polazi u 17.55 ili u 19.55 sati. Znači li to da djeca neće prisustvovati zadnjem satu ili će čekati sat i pol do polaska sljedećeg autobusa, na cesti, po mraku, hladnoći, vjetru i kiši? – piše u dopisu koji su roditelji viših razreda škole poslali na nekoliko adresa.


 Učenici područne matuljske škole u Jušićima prvih mjesec dana na nastavu će odlaziti u Područnu školu Rukavac jer se njihova zgrada obnavlja. Odlazak u školu i povratak iz škole zato je bio i tema posebnog roditeljskog sastanka u Jušićima. Školu Jušići pohađa 60-ak učenika, a roditelji su se uglavnom izjasnili da će sami osigurati prijevoz djece u i iz škole, dok se 12-ero roditelja učenika izjasnilo da nisu u mogućnosti djeci osigurati prijevoz do škole.– Za tu djecu, koja nemaju drugog načina da dođu u školu, osiguran je prijevoz vlakom iz Jušića do Rukavca. Troškove prijevoza za 12-ero učenika, čiji su roditelji predali zahtjev, podmirit će Primorsko-goranska županija – rekla je Massari.


Ravnateljica matuljske osnovne škole Astrid Massari rekla je da su roditelji samo nagađali, odnosno pisali na temelju pretpostavke, jer njihova djeca, učenici škole, još nisu dobila raspored sati.


Izgubljen prostor


– Običaj je u svakoj, pa i našoj školi, da prvi dan nastave djeca dobiju raspored sati. Roditelji još raspored nisu vidjeli, a zbog svojih su strahova unaprijed reagirali i izašli s pričom da raspored djece putnika nije vezan za autobusne linije. Međutim, valja reći da mi imamo samo jedan čisti razred putnika, odnosno da su sve češće djeca putnici razvrstani i po drugim razredima. Ponavljam da smo zbog dogradnje škole izgubili dio školskog prostora i moramo nastavu za sve razrede održavati u dvije smjene. Ne možemo za »c« razrede, koji se vode kao putnici, osigurati nastavu samo u jutarnjoj smjeni kako je to bilo dosad. Raspored je napravljen na način da svi učenici koji dolaze autobusom iz Rukavca, linijom 34, na vrijeme stižu na nastavu i nakon nastave po voznom redu stignu na autobus za kući. Cijeli naš raspored podredili smo djeci putnicima – rekla je Massari i ponovila da će se nastava u matičnoj zgradi još samo ove godine održavati u dvije smjene i da će svi imati isti tretman.