Gradi se Reciklažno dvorište Baška. Što to znači za stanovnike?

Mladen Trinajstić

Foto Mladen Trinajstić

Foto Mladen Trinajstić

Cijeli projekt ukupno je vrijedan 3,06 milijuna kuna od kojih je čak 85 posto, odnosno 2,6 milijuna kuna, sufinacirano bespovratnim sredstvima Europske unije BAŠKA U općinskoj vijećnici održanom tiskovnom konferencijom i u formalnom je smislu započela realizacija projekta izgradnje “Reciklažnog dvorišta Baška” – komunalnog kompleksa koji će, a kako su to u ovoj prilici prezentirali bašćanski općinski načelnik Toni Juranić i predstavnik otočne komunalne tvrtke “Ponikve eko otok Krk”, Dejan Kosić, podići već danas zavidnu razinu bašćanskog komunalnog standarda na još višu razinu, posebice u segmentu odvojenog prikupljanja otpada.


Netom pokrenuti projekt, istaknuo je predstavljajući njegove najvažnije značajke Nikola Nobilo, voditelj i općinski koordinator tog projekta, ukupno je vrijedan 3,06 milijuna kuna od kojih je čak 85 posto, odnosno 2,6 milijuna kuna, sufinacirano bespovratnim sredstvima Europske unije putem Kohezijskog fonda odnosno Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. do 2020.


– Općina Baška nositelj je EU projekta koji uključuje izgradnju i opremanje suvremenog reciklažnog dvorišta koje će biti izgrađeno odnosno uređeno na općinskom zemljištu, u rubnoj zoni zapadnog djela Baške, na mjestu gdje takav kompleks djeluje i danas ali u značajno skromnijem i neuglednijem obliku, istaknuo je Nobilo napomenuvši da se taj EU novcem obilno sufinancirani projekt, osim na uređenje samog komunalnog objekta, odnosi i na “nadgradnju” u obliku provođenja niza pratećih informativnih i obrazovnih aktivnosti.
A one će se sustavno poduzimati s svrhom povećanja stope prikupljenog komunalnog otpada i smanjenja količine otpada koji se odlaže na području te krčke općine. Rok dovršetka ovog projekta zacrtan je za konac veljače iduće godine, nastavio je voditelj tog projekta napominjući i da je poseban naglasak u projektu izgradnje i opremanja novog reciklažnog dvorišta dan zbrinjavanju opasnog otpada ali i odvojenom prikupljanju odnosno zbrinjavanju otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada kao i drugih “posebnih” kategorija otpada, nastavio je općinski službenik zadužen za vođenje tog za Bašku i Bašćane iznimno važnog projekta.Glavna svrha projekta u kojeg Općina Baška sad i službeno ulazi doprinošenje je ostvarenju “ciljane” stope recikliranja iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske do 2020. godine jednako kao i ostvarenju ciljeva iz Plana gospodarenja otpadom Općine Baška do 2022. godine, a sve kroz izgradnju potrebne infrastrukture za odvojeno prikupljanje otpada te podizanje svijesti lokalnog stanovništva ovog djela otoka Krka o važnosti odvajanja otpada, njegova pravilnog zbrinjavanja i zaštite okoliša, zaključio je Nikola Nobilo.


Dejan Kosić iz Ponikava ustvrdio je pak da Općina Baška, kao velika i važna tursitička destinacija otoka Krka ali i Kvarnera, zaslužuje takav objekt te da će njegovo ostvarenje biti velik iskorak u pravom odnosno smjeru kojim otok Krk već godinama sigurno korača.


– Posnosni smo što ćemo, nakon što se dovrši izgradnja i opremanje tog reciklažnog dvorišta, upravo mi iz Ponikava preuzeti njegovo vođenje i upravljanje kompleksom koji će otok Krk dodatno učvrstiti na mjestu hrvatskog lidera po pitanju uređenosti i učinkovitosti sustava gospodarenja otpadom, zaključio je Kosić uvjeren da će se začetkom rada tog novog komunalnog objekta u skorijoj budućnosti dodatno podignuti već dostignuti udio razvrstavanja u ukupnoj količini komunalnog otpada, a koji ondje već dosiže respekta vrijednih 54 posto!