Bez krova

Društveni dom u Lovranu vraćen vlasnicima, udruge moraju iseliti u kratkom roku

Marina Kirigin

Lovranske udruge će uskoro morati iseliti iz zgrade Društvenog doma  / Arhiva NL

Lovranske udruge će uskoro morati iseliti iz zgrade Društvenog doma / Arhiva NL

Novi dom lovranskim udrugama trebala bi biti rekonstruirana stara vojarna u blizini nogometnog igrališta Lokve u Lovranu, za što je osiguran dio novca u gradskom proračunu, a ostatak se očekuje iz projekta Urbane aglomeracije Desetak lovranskih udruga koje su dugi niz godina djelovale u prostorima lovranskog Društvenog doma u relativno kratkom roku morat će iz njega iseliti. Prema riječima načelnika Općine Lovran Bojana Simoniča, Općina je dobila pravomoćnu presudu prema kojoj je izgubila društveni dom, odnosno izvršen je povrat imovine.


– Surađujemo s vlasnikom Društvenog doma, održali smo već dva sastanka, a istovremeno intenzivno tražimo alternativne prostore za smještaj udruga. Rok za iseljenje je relativno kratak, međutim još uvijek nije preciziran. Računamo kako ćemo zasigurno udruge iz prostora morati iseliti tijekom ove godine. Najveća su nam briga najbrojnije udruge, a to su Puhački orkestar Lovran i Kulturno-umjetničko društvo »Lovor« – rekao je Simonič.


Očekivani problem


Još 2007. godine Lovranci i lovranske vlasti bile su svjesne da će kad-tad lovranske udruge u društvenom domu izgubiti »krov nad glavom«. Praktički od tada se govori o alternativnim prostoru za smještaj lovranskih udruga. Sve lovranske vlasti tijekom proteklih petnaest godina su kao prioritet navodile izgradnju društvenog doma. Govorilo se o lokacijama za izgradnju, projektnoj dokumentaciji. Uoči posljednjih lokalnih izbora, sve su političke opcije među prioritete stavljale izgradnju novog društvenog doma, a njegova izgradnja najbližom je postala kada se u općinsku kasu slio novac od prodaje dionica LRH.
Međutim, do danas novi dom koji bi zadovoljio potrebe društvenog života Lovranaca nije izgrađen. Lokacija za društveni dom postoji, dom lovranskim udrugama trebala bi biti rekonstruirana stara vojarna u blizini nogometnog igrališta Lokve u Lovranu.


Plan za vojarnu


Prijašnji načelnik Lovrana Emil Gržin uspio je otkupiti dijelove vojarne koji nisu bili u općinskom vlasništvu, a kasnije su napravljena i dva projekta – jedan rekonstrukcije društvenog doma, a drugi projekt rušenja i izgradnje novog doma na istoj lokaciji. Ipak, projekt rušenja i izgradnje novog doma pokazao se preambicioznim, pa je odlučeno pokrenuti rekonstrukciju, a projekt je prijavljen putem Urbane aglomeracije Rijeka. Prema riječima načelnika Simoniča, novac u proračunskoj kasi namijenjen za realizaciju te investicije postoji.


– Prethodne općinske vlasti otkupile su dijelove vojarne kako bi ona u cijelosti bila općinska, a mi smo prijavili projekt putem Urbane aglomeracije Rijeka. Projekt je prošao, u proračunu smo osigurali dio sredstava za tu namjenu, međutim Urbana aglomeracija kasni s izvršenjem. Iako su tijekom 2018. godine planirani natječaji, sada je sve pomaknuto na prvi kvartal 2019. godine kada očekujemo da će naš projekt biti sufinanciran sa 75 do 80 posto. Projektni zadatak je zadan, veći dio priprema za gradnju odrađen, međutim mi prije raspisivanja natječaja ne smijemo krenuti u obnovu, rekonstrukciju objekta – objasnio je Simonič.