Izmjene PPU-a

Draga Bašćanska više neće biti usko grlo: Obilaznica rješava ljetne gužve

Mladen Trinajstić

Foto Mladen Trinajstić

Foto Mladen Trinajstić

Izmjenama Prostornog plana napokon će se definirati parametri buduće obilaznice kojom će se prometovanje prema Baški konačno izmjestiti iz Drage Bašćanske i time stati na kraj ljetnim gužvama i redovitim uskim grlimaBAŠKA – Odlukom o početku izrade 5. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška koju je sad i formalno donijelo Općinsko vijeće Baške, napravljen je još jedan važan, »konkretni« korak na putu izgradnje buduće obilaznice Drage Bašćanske, jednog od ključnih razvojnih planova Baške u prometnom i turističkom smislu.


Svima koji su imali priliku posjetiti to važno otočno turističko središte poznati su problemi u vidu »uskih grla« koja već desetljećima postoje na bašćanskom dijelu državne ceste D102, posebice unutar spomenutog naselja u unutrašnjosti Bašćanske udoline kroz središte kojeg se, tik pred pragovima kuća Dražana, »provlači« državna prometnica – jedna od najprometnijih takvih cesta u našoj zemlji.


Osim problema koje sa sobom nosi preuski koridor te ceste uz koju na dobrom dijelu Drage Bašćanske, zbog postojećih stambenih objekata zapravo nije moguća niti izgradnja nogostupa, niti pješačkih prijelaza, poseban problem i žiteljima i vozačima motornih vozila predstavlja suženje kod kapelice svetog Roka u samom središtu mjesta, tamo gdje se državna prometnica sužava na samo jedan trak.
Zbog toga su na putu za ili iz Baške vozači automobila, autobusa i kamiona prisiljeni voziti naizmjeničnim režimom što, posebice u ljetnoj sezoni kad je promet najintenzivniji, uvelike otežava i usporava prometovanje.


Zaštitni koridor


Pokretanjem prostornoplanskih izmjena, predstavio nam je načelnik Toni Juranić, u temeljnom se općinskom prostornoplanskom dokumentu sad napokon definiraju parametri nove, buduće trase obilaznice Drage Bašćanke – 4,52 km dugog poteza koji će slijedom već izrađenog idejnog rješenja investitora – Hrvatskih cesta, prometovanje prema Baški konačno izmjestiti iz spomenutog naselja.


Jedan od glavnih ciljeva netom pokrenutog postupka korekcija bašćanskog PPU-a potreba da se tim dokumentom odredi i prilagodi tzv. zaštitni koridor buduće obilazice koji, kao sastavni dio državne ceste, mora biti širok stotinu, a ne kao dosad tek 70 metara (kako je bilo definirano u dosadašanjem PPU-u u kojem se zaobilaznica predviđala kao županijska cesta op.a.).Načelnik pritom ne krije da, osim izmjene Prostornog plana, na putu oživotvorenja obilaznice stoji još dosta projektantskog i posla vezanog oko rješavanja imovinsko-pravnih pitanja, no ističe i da će nova obilaznica, kad za koju godinu bude izgrađena, osim prometnog rasterećenja naselja u unutrašnjosti Bašćanske udoline, Baški i njenom turizmu donijeti i novi, vrijedan sadržaj.


Biciklistička staza


– Novitet u planu koji se sad, eto, počinje realizirati, jest i to što se duž cijelog poteza nove obilaznice predviđa izgradnja njoj prateće dvotračne biciklističke staze koja će, bez sumnje, omogućiti dodatni razvoj cikloturizma. Konkretnije govoreći, nova obilaznica počinjat će nakon drugog, nedavno rekonstruiranog mosta pred Dragom Bašćanskom te će se od tog lokaliteta pa sve do raskrižja na kojem počinje tzv. obilaznica Baške, protezati jugozapadnim rubom Bašćanske udoline.


Cesta će imati i više križanja s postojećim putevima, a biciklistička će se staza uz nju protezati njenim istočnim rubom, a sve da bi se omogućilo njeno spajanje s mrežom postojećojećih nerazvrstanih cesta, puteva i staza. Time će se omogućiti širenje i obogaćenje cikloturističke infrastrukture koja je postala izuzetno važna u obogaćivanju turističke ponude naše destinacije – zaključio je Juranić.


Pritom definiranje uvjeta izgradnja obilaznice Drage Bašćanske nije jedini razlog pokretanja 5. izmjena i dopuna PPU-a Općine Baška. Istim se postupkom, naime, određuju i uvjeti realizacije više razvojnih projekata Općine Baška, među kojima i uređenja obalnog pojasa Baške kao i parka Marjan, uvjeti za gradnju autobusnog kolodvora i više javnih parkirališta ali i rekonstrukcije bašćanskog Doma kulture.


Podrška ministra Butkovića


Slijedom dogovora koje smo načelno postigli s resornim ministarstvom i samim ministrom Olegom Butkovićem, a koji se ne tako davno radi definiranja strateških odrednica razvijanja prometne infrastrukture otoka Krka susreo sa svim otočnim čelnicima, nadležnima smo ukazali na potrebu rjašavanja ovog, za sve nas prevažnog problema koji je, posebno sa zamahom turizma, prerastao u jedan od najvećih ograničavajućih čimbenika našeg daljnjeg razvoja, napomeno je načelnik.


Zahvaljujući razumijevanju tog problema, posljednjih je mjeseci učinjen dodatni napor na njegovom rješavanju pa danas u rukama imamo idejno rješenje izgradnje obilaznice Drage Bašćanske i Jurandvora.


Izradila ga je tvrtka Rijeka projekt po narudžbi Hrvatskih cesta. Upravo taj dokument temelj je netom pokrenutog postupka izmjena Prostornog plana Općine Baška, rekao je Juranić istaknuvši i da je gradnja obilaznice uvrštena u četverogodišnji program kapitalnih investicija Hrvatskih cesta, odnosno strateški plan izgradnje državne cestovne infrastrukture.