Vijećnik Drago Korošak izrazio nezadovoljstvo

DISKRIMINACIJA OKO OTPADA Tko će vratiti novac i obeštetiti pravne osobe u Lovranu?

Marina Kirigin

Drago Korošak, nezavisni vijećnik Općine Lovran, uputio je niz primjedbi na (ne)rad Općine

Drago Korošak, nezavisni vijećnik Općine Lovran, uputio je niz primjedbi na (ne)rad Općine

Odluka da spremnici za razvrstavanje otpada budu besplatni za fizičke osobe, a da ih pravne plaćaju, još je lani proglašena diskriminirajućom, no još se uvijek ne zna tko će im vratiti novacLOVRAN  Mali poduzetnici i obrtnici, odnosno pravne osobe, bile su u obvezi kupiti svoje spremnike za odvojeno prikupljanje otpada. Međutim, čini se da to nije u skladu sa zakonom, te im je potrebno vratiti novac za nabavku istih.


Zanima me tko će im taj novac vratiti i kada? To sam pitanje postavio i na lovranskom Općinskom vijeću i tada sam rekao da smatram da se radi o diskriminaciji jer poduzetnici i obrtnici »pune općinsku kasu« te pomažu i doprinose razvoju mjesta. Tražio sam da se pronađe način kako da im se izvrši povrat sredstava – putem Komunalca, Općine ili u suradnji s Ministarstvom – te da se to pitanje regulira. Načelnik Općine Lovran Bojan Simonič tada je rekao da je Vijeće izvršilo korekciju te općinske odluke, tako da bi sada svi trebali dobiti spremnike besplatno te ukoliko netko smatra da bi trebao dobiti povrat, da taj povrat može zatražiti od firme koja mu je spremnike naplatila i isporučila, odnosno od Komunalca, smatrajući da nema osnove da iznose refundira Općina Lovran. Mene zanima tko bi trebao izvršiti povrat sredstava pravnim osobama – jedinica lokalne samouprave ili Komunalac? Jer dok se oni međusobno prepiru tko bi trebao izvršiti povrat novca, građani gube – rekao je Drago Korošak, nezavisni lovranski vijećnik nezadovoljan apatijom u lovranskom Vijeću.


Isti uvjeti


Duško Kulaš iz Radne jedinice Usluga tvrtke Komunalac objasnio je što se dogodilo, zašto je došlo do izmjene odluka, ali i tko bi trebao osigurati novac da se vrati korisnicima-pravnim osobama koje su kupili spremnike za odvojeno prikupljanje otpada.
– U prvoj odluci, donesenoj 2018. godine, definirano je da će korisnici – fizičke osobe dobiti spremnike besplatno, a da pravne osobe spremnike moraju kupiti. Međutim, nakon jedno godinu dana što je ta odluka bila na snazi, jedinicama lokalne samouprave, ne samo Lovranu, već i Mošćeničkoj Dragi i Matuljima, obratio se Ured za nadzor općih akata, državni ured koji radi pri Županiji u Rijeci. Taj Ured utvrdio je da je odluka diskriminatorska prema korisnicima – pravnim osobama i da pravne i fizičke osobe moraju imati iste uvjete. Temeljem toga rješenja, sredinom godine su se izvršile dopune, odnosno izmjene odluka i to za navedene tri liburnijske općine. Grad Opatija nije dobio takav nalog i nije to tada mijenjao, ali je to učinio u zadnjoj izmjeni. Na konto tih izmjena mi korisnicima, i pravnim osobama, dodjeljujemo spremnike bez plaćanja naknade.Na konferenciji za novinare Korošak je rekao i kako je nezadovoljan cjelokupnim stanjem u Općini Lovran. Naveo je da se ništa ne radi na lovranskim kapitalnim projektima kao što su restauracija Starog grada, izgradnja i uređenje društvenog doma, sportske dvorane, popločenje obalnog puta od Lovrana do Ike i uređenje šetnice prema Medveji.– Mošćenička Draga u svemu nas je »prešišala«, brojne projekte realizirala je putem EU fondova i uz pomoć ministarstva, a mi nismo uspjeli ni za jedan kapitalni projekt osigurati sredstva – rekao je nezavisni lovranski vijećnik kojem se ne sviđa izmještanje marine iz centra Lovrana. Naime, Korošak kaže da je izmjenom i dopunom Prostornog plana uređenja Općine Lovran, koji se trenutačno nalazi na javnoj raspravi, predloženo da se marina gradi na lokaciji ispod Štangera, a više ne, kako je prije planirano, uz komunalnu lovransku lučicu, odnosno ispred restorana Najade.– Mislim da ovakav prijedlog nema smisla i da će se izmještanjem marine sve ono što se dosad napravilo »baciti u vodu«, a time će se prolongirati sama realizacija – kaže Korošak.


Neslužbene informacije


Treba reći da nabava spremnika nije sastavni dio fiksne naknade koju korisnici plaćaju, nego je ona iz toga izuzeta s time da su JLS-i na sebe preuzeli trošak nabave, odnosno odluku da plate nabavljene spremnike. Ne znam hoće li novac biti vraćen pravnim korisnicima usluge. Ima nekih nagovještaja, ali su oni za sada neslužbeni. U svakom slučaju, tu obvezu bi općine trebale preuzeti na sebe, a ona bi trebala biti provedena kroz Komunalac jer su ljudi od nas kupili pa bismo im mi morali i vratiti taj novac, ali samo ukoliko JLS-i za to osiguraju sredstva. Za sada toga nema, nekih naznaka ima u Matuljima, ali to su sve još razmišljanja – objasnio je Kulaš.