Gradsko vijeće

Dio Crikveničana traži da se plaža vrati u stanje otprije pet godina

Nataša Car

Nezavisna vijećnica Sonja Polonijo predala je peticiju s 248 potpisa, a kojom građani zahtijevaju da se plaža vrati u stanje u kakvom je bila 2014. kad je dobila nagradu za najbolju urbanu plažu na JadranuCRIKVENICA Ivana Ševerdija (HDZ) nova je članica Gradskog vijeća Grada Crikvenice. Sastav vijeća promijenjen je nakon što je Vedran Pavličević (HDZ) stavio mandat u mirovanje iz osobnih razloga. Ševerdija je u sastav vijeća došla kao deveta s liste HDZ, HSP AS, HSS i HSLS-a za Gradsko vijeće Grada Crikvenice.


Glavna tema na aktualnom satu bila je glavna gradska plaža. Vijećnik Mato Gavran (HSP AS) pitao je hoće li se plaža urediti jer stanje od prošle godine izazvalo je negativne reakcije gostiju. Nezavisna vijećnica Sonja Polonijo predala je predsjedniku Gradskog vijeća Josipu Frišu peticiju s 248 potpisa, a kojom građani zahtijevaju da se plaža vrati u stanje u kakvom je bila 2014. godine kad je dobila nagradu za najbolju urbanu plažu na Jadranu. Naglasila je da se ne radi o političkoj, već građanskoj peticiji koja će biti poslana i Županiji i Ministarstvu turizma. Gradonačelnik je rekao da će Grad za uređenje plaže uložiti 200 tisuća kuna te će spremno dočekati sezonu.


Sigurnosna situacija


Plaža je prošle godine bila bez koncesionara zbog toga što je Županija poništila natječaj, a ova tema nije se našla ni na Županijskoj skupštini održanoj 28. veljače, stoga ni ove godine vjerojatno neće imati koncesionara.
Gavran se dotakao i uređenja Doma zdravlja, a Rukavina je rekao da ga on naziva »sivim domom« i dodao da je Grad spreman sufinancirati određene zahvate, iako Dom nije vlasništvo Grada.


O sigurnosnoj situaciji na području grada u 2018. godini vijećnike je izvijestio načelnik PP Crikvenica Dražen Zekić. Evidentirana su ukupno 152 kaznena djela, točnije 114 manje nego godinu dana ranije. Dominiraju kaznena djela krađe, teške krađe i prijetnje. Od slučajeva narušavanja javnog reda i mira kojih je bilo 239 dominira odavanje pijanstvu na javnom mjestu. Zabilježeno je 180 takvih slučajeva, 40 više nego godinu ranije. Prometnih nezgoda bilo je više, ukupno 194. Od toga je jedna bila s poginulima. Među prometnim prekršajima dominiraju prekršaji po brzini kojih je evidentirano 3.087 i nepropisna parkiranja kojih je zabilježeno 2.278.


Sonja Polonijo primijetila je povećanje broja slučajeva pijanstva i zlouporabe droga, no Zekić je rekao da tom broju doprinose i turisti u ljetnim mjesecima te da se ne radi isključivo o Crikveničanima. Branka Klekovića zanimala je migrantska kriza, a Zekić je rekao da se ovo područje nalazi na ruti gdje se kreću krijumčari migranata te su u 2018. godini zabilježena dva slučaja zaticanja krijumčara.


Razvoj poduzetništva


Zamjenica gradonačelnika Ivona Matošić Gašparović predstavila je Prijedlog Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Crikvenice za 2019. godinu. Mjere su ove godine poduzetnicima bile predstavljene prije njihovog donošenja kako bi što bolje odgovarale njihovim potrebama. Kroz šest mjera i 22 podmjere obuhvaćen je razvoj poduzetničkih potpornih institucija, jačanje konkurentnosti poduzetnika, novi oblici poticanja obrazovanja i informiranja u poduzetništvu, financiranje poduzetništva, razvoj i poticanje ženskog poduzetništva i očuvanje deficitarnih zanimanja te poticanje zapošljavanja mladih.Amandman Kluba HNS-PGS u kojem je predloženo dodavanje mjere poticanja cjelogodišnjeg poslovanja, točnije povrata poreza na potrošnju plaćenog za siječanj, veljaču, ožujak, listopad i studeni, je odbijen. Zamjenica je rekla da će se pokušati naći rješenje za uvođenje ovakve mjere, no ne kroz mjere za poticanje jer bi se u tom slučaju zbog fiksnog iznosa jedna od postojećih mjera morala zamijeniti ovom. Sonja Polonijo smatra da za poticanje poduzetništva treba izdvojiti više sredstava jer u u tome leži i ključ poboljšanja demografske slike. Dodala je i da je uzorak provedene ankete među poduzetnicima premali te treba uključiti većinu poduzetnika s područja grada, no zamjenica je rekla da su svi poduzetnici bili pozvani na prezentaciju i svima koje imaju u bazi je poslan upitnik, no o njima ovisi hoće li odgovoriti.