Puno razloga za zadovoljstvo

Delnice imaju brojne planove: Švicarska donacija na vrhu započetih projekata

Marinko Krmpotić

Radovi preuređenja nekadašnjeg Doma OSRH-a u Kulturni centar teku po planu / Foto M. KRMPOTIĆ

Radovi preuređenja nekadašnjeg Doma OSRH-a u Kulturni centar teku po planu / Foto M. KRMPOTIĆ

U projektu namijenjenom poboljšanju vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava, u 2019. godini kraju su privedeni poslovi na vodoopskrbnom sustavu Brod na Kupi – Gusti Laz i Brodsko Zapolje – Golik – kaže delnički gradonačelnik Ivica KneževićDELNICE  Na početku nove godine, ističe delnički gradonačelnik Ivica Knežević, puno je razloga za zadovoljstvo vezano uz realizaciju niza planiranih projekata u prošloj godini, a još je možda i bitnije da će niz prošle godine započetih projekata biti nastavljen ove godine.


Većina tih velikih projekata ostvarena je na način da su sufinancirani iz nekoliko izvora, što pak znači da su u Gradu Delnicama sposobni uz vlastiti proračun sredstva pronaći i iz drugih izvora.


– Poredamo li po financijskoj vrijednosti projekte koji su u realizaciji ili ih je dio realiziran, onda je na vrhu projekt vezan uz švicarsku donaciju namijenjenu poboljšanju vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava. Projekt se realizira dvije godine, a u 2019. godini kraju su privedeni poslovi na vodoopskrbnom sustavu Brod na Kupi – Gusti Laz i Brodsko Zapolje – Golik. Ukupna vrijednost bila je 7,8 milijuna kuna, od čega su Švicarci osigurali 6,6 milijuna kuna, Grad 780.000 kuna, a Hrvatske vode 390.000 kuna. U tijeku je uređenje magistralnog vodovoda od izvorišta Iševnica pa prema vodospremi u Delnicama, čime će kvalitetnom vodoopskrbom biti obuhvaćeno cijelo područje Delnica, Lučice, Mrkopalj i Sunger, a 2020. godine će projekt vezan uz švicarsku donaciju biti nastavljen na području Lučica.


Obnova Doma OSRH-a
Drugi veliki projekt koji je krenuo 2019. godine, a bit će kraju priveden u ovoj, je 4,8 milijuna kuna vrijedan projekt obnove nekadašnjeg Doma OSRH-a, prostor budućeg društveno-kulturnog centra u kojem će središnje mjesto imati knjižnica i čitaonica. Za realizaciju tog projekta iz ostavštine Janet Majnarich osigurano je 2,5 milijuna kuna, Ministarstvo kulture dalo je 1,4 milijuna kuna, a Grad će dati nešto manje od 900.000 kuna. Preuređenje je u tijeku, a za iduću godinu predviđamo završetak, pri čemu su nam iz Ministarstva kulture obećali pomoć od oko 1,3 milijuna kuna.


Izvođači radova pretpostavljaju da će već u siječnju, dva mjeseca prije ugovorenog roka, vanjski radovi u potpunosti biti gotovi, što znači da će se moći ići na unutarnje uređenje. Ostvari li se taj ritam, postoji mogućnost da za Dan Grada imamo svečanost otvorenja tog prostora. No, ne dogodi li se to u lipnju, siguran sam da će se dogoditi u kasnijem dijelu godine. Moj je prijedlog da se taj budući centar, ili pak knjižnica, nazove imenom Janet Majnarich.


Prošle godine puno je učinjeno i na sanaciji prometnice Biljevina – Razloge. Ukupna vrijednost tog posla je 2,8 milijuna kuna, od čega je 1,5 milijuna kuna osigurano iz državnih izvora, 530.000 kuna dala je Primorsko-goranska županija, a 840.000 kuna izdvojili smo iz gradskog proračuna. Tom svotom sređeno je i sanirano oko sedam kilometara ceste, a posljednji kilometar, bolje rečeno baš onaj prvi koji od ceste Crni Lug – Gerovo ide prema naselju Biljevina, uredit će Hrvatske šume kako su i obećale.


Pretovarna stanica


Za uređenje reciklažnog dvorišta u Sović lazu uloženo je 1,3 milijuna kuna, od čega je 1,1 milijun kuna osiguran iz kohezijskih EU fonova posredstvom Ministarstva zaštite okoliša, a 260.922 kune iz proračuna Grada Delnica. Tu nas u tijeku ove godine čekaju još brojni poslovi jer slijedi uređenje pretovarne stanice koju će koristiti sve goranske lokalne samouprave, osim Grada Vrbovskog. Uređenje pretovarne stanice sufinancirat će sve općine i gradovi koji će koristiti tu stanicu, a nakon toga slijedi još veći postupak sanacije odlagališta Sović laz.


Značajan je i projekt uređenja Interpretativnog centra u Crnom Lugu, vrijednosti 1,2 milijuna kuna, od čega je Ministarastvo turizma dalo 540.000 kuna, Primorsko-goranska županija 150.000 kuna, a Grad 569.000 kuna. Građevinsko-obrtnički radovi realizirani su prošlog proljeća, potom je tijekom jeseni počelo uređenje interpretacijskog dijela koji će donijeti podatke o tradiciji ovog kraja, povijesti i etno karakteristikama, što će uz Interpretativni centar Nacionalnog parka Risnjak, koji će biti smješten dvije stotine metara dalje i biti posvećen flori i fauni, svakako pomoći svakom posjetitelju ovoga kraja da se detaljno upozna s najbitnijim značajkama crnoluškog područja – rekao je Knežević.