OŠ Anž Frankopan

ČUVAJTE SE MINA Djeca u Gornjem Kosinju na predavanju o isgurnosti

Marin Smolčić

Djelatnik policije Denis Buljat  educirao je učenike na temu „Ne diram, opasno je jer znam što je!“- opasnost od minsko-eksplozivnih sredstava.

Djelatnik policije Denis Buljat educirao je učenike na temu „Ne diram, opasno je jer znam što je!“- opasnost od minsko-eksplozivnih sredstava.

Svrha predavanja je upoznavanje djece s opasnostima koje prijete prilikom pronalaska ili fizičkog kontakta s minsko-eksplozivnim ili drugim opasnim sredstvima, te podizanje razine sigurnosti i smanjenje broja stradalih osoba, poglavito djece 


KOSINJ Nitko točno ne zna koliko će se još vremena odvijati nastava u Osnovnoj školi „Anž Frankopan“. Sve ovisi o HEP-u i najavljenoj izgradnji elektrane HE „Kosinj 2“. Tada bi ova škola i sva sela Gornjeg Kosinja trebala završiti na dnu novog umjetnog jezera. Sve ovo ne sprječava ovu malu školu i njihovih 17 učenika da idu ukorak sa svojim vršnjacima koji nemaju sličnih briga.


Tako je danas djelatnik PU ličko –senjske Denis Buljat  educirao učenike ove matične škole i područnih škola na temu „Ne diram, opasno je jer znam što je!“- opasnost od minsko-eksplozivnih sredstava.
Lika je u mnogo čemu na začelju Hrvatske, ali je na prvome mjestu po površinama prožetim minskim poljima. Samo zahvaljujući učestaloj i kvalitetnoj edukaciji djece ova najranjivija populacija drži se podalje od minski sumnjivih površina koje se nalaze  u krugu svih ličkih općina i gradova.


Svrha predavanja je upoznavanje djece s opasnostima koje prijete prilikom pronalaska ili fizičkog kontakta s minsko-eksplozivnim ili drugim opasnim sredstvima, te podizanje razine sigurnosti i smanjenje broja stradalih osoba, poglavito djece.


U prosincu prošle godine u ovoj školi je održano predavanje u sklopu nacionalnog projekta „ZDRAV ZA 5“. Prva komponenta Projekta bila je „Prevencija ovisnosti“ –„ Nula promila „ u sklopu koje su policijska službenica Kristina Orešković i psihologinja Zavoda za javno zdravstvo Ličko – senjske županije Kristina Manestar  provele interaktivno predavanje učenicima 7. i 8. razreda. Mali Kosinjani su zaista zdravi za 5!


Gornji Kosinj, OŠ Anž Frankopan, edukacija o minama


Gornji Kosinj, OŠ Anž Frankopan, edukacija o minama 


 


Gornji Kosinj, OŠ Anž Frankopan, edukacija o minama


Gornji Kosinj, OŠ Anž Frankopan, edukacija o minama