EU projekt

Creskoj ambulanti novi ultrazvuk vrijedan 216.000 kuna

Bojan Purić

Foto Walter Salković

Foto Walter Salković

Jučer je u Cresu svečano predan uređaj vrijedan 216.000 kuna. U Malom Lošinju završena konferencije projekta +Health programa prekogranične suradnje Hrvatske i SlovenijeCRES/MALI LOŠINJ – U sklopu europskog projekta »Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima PGŽ-a«, vrijednog više od tri milijuna kuna, Primorsko-goranska županija i Dom zdravlja PGŽ-a nabavili su novi ultrazvučni aparat za potrebe creske ambulante. Uređaj je vrijedan 216.000 kuna, a svečanoj primopredaji u creskoj ambulanti prisustvovali su pomoćnik ministra zdravstva dr. sc. Mate Car, župan Zlatko Komadina, ravnatelj Doma zdravlja PGŽ-a dr. sc. Vladimir Mozetič, creski dogradonačelnik Marin Gregorović, predsjednik Gradskog vijeća Marčelo Damijanjević i djelatnici ambulante.


– Uz opremanje otočnih ambulanti, osnovni cilj projekta je da se za 15 posto smanji broj pacijenata koji moraju dolaziti na kopno zbog zdravstvene zaštite – naglasio je ravnatelj Mozetič te pojasnio da će dr. Tanja Mikuličić, radiologinja iz Malog Lošinja, u dogovorenim terminima u Cresu obavljati ultrazvučne preglede.


Sigurnost pacijenata


– Kontinuirano nastojimo unaprijediti dostupnost zdravstvene zaštite, ali i prilagoditi i približiti zdravstvenu zaštitu potrebama pacijenata. I ovaj projekt pridonijet će učinkovitosti zdravstvenog sustava i sigurnosti pacijenata koji na Cres dolaze kao gosti – rekao je pomoćnik ministra Car.
– Županija je proteklih godina jako napredovala u prijavi europskih projekata, a jedan od njih je rezultirao i nabavkom ovog uređaja. Naš cilj je raznolikost županije, a svim njenim dijelovima treba osigurati dostupnost zdravstvene usluge kao primjerice u Rijeci ili priobalju. Sve više razvijamo specijalistiku i nastojimo da se zbog uobičajenih specijalističkih pregleda ne mora odlaziti na kopno. Važan je prostor, oprema i kadrovi i sve to iz dana u dan unapređujemo – istaknuo je župan Komadina.


Creski dogradonačelnik Marin Gregorović zahvalio je na uređaju koji će omogućiti specijalistima još bolju dijagnostiku te naglasio da Grad Cres iz svog proračuna sufinancira razne nadstandardne programe u zdravstvu, uključujući Turističku ambulantu, s gotovo pola milijuna kuna.


Pogranični krajevi


Državne granice ne bi trebale predstavljati problem u pružanju hitne medicinske pomoći za stanovnike pograničnih krajeva Hrvatske i Slovenije, zaključak je sa završne konferencije projekta +Health koji okuplja Klaster zdravstvenog turizma Primorsko-goranske županije, Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ-a, Dom zdravlja PGŽ-a, Medicinski fakultet u Rijeci te Zdravstveni dom Ilirska Bistrica, Zdravstveni dom Ljutomer, Opću bolnicu Novo mesto i Fakultet za logistiku iz Maribora. U malološinjskom hotelu Bellevue sudionike konferencije pozdravili su voditelj projekta Albert Franković, ravnatelj Doma zdravlja PGŽ-a Vladimir Mozetič (ujedno predsjednik Klastera zdravstvenog turizma Kvarnera), pomoćnik ministra zdravstva RH Mate Car i primorsko-goranski župan Zlatko Komadina.


Foto Bojan Purić


Foto Bojan PurićCar je istaknuo da je pravilnik o zdravstvenom turizmu trenutno u postupku »e-savjetovanja«, a župan Komadina da je bitno da se u hitnim slučajevima pacijentu pomogne unutar tzv. zlatnog sata, bez obzira na to je li mu pomoć brže pružiti u Hrvatskoj ili Sloveniji.


Na konferenciji je bilo riječi o projektu vrijednom više od 860.000 eura, a predstavljene su studije i istraživanja napravljena s ciljem donošenja prijedloga za bolju kvalitetu i dostupnost zdravstvene skrbi na pograničnim područjima Hrvatske i Slovenije te nova aplikacija s lokacijama defibrilatora i zdravstvenih ustanova na ovom području. Predstavljen je certifikat kvalitete Destinacija zdravlja koje će steći Dom zdravlja PGŽ-a i Zdravstveni dom Ilirska Bistrica. Još su tijekom trajanja projekta provedena edukativna okupljanja poput onih o postupcima oživljavanja. Očekuje se da će od projekta, osim stanovnika predmetnih područja, koristi imati i turistička djelatnost jer zdravstvene usluge koriste i brojni gosti ovih regija.