Potpisani ugovori

Civilne udruge daju boju kastavskom danu

Andrea Bralić

Foto V. Karuza

Foto V. KaruzaKASTAV  Predstavnici kulturnih, sportskih i ostalih organizacija civilnog društva potpisali su danas u kastavskoj vijećnici ugovor o sufinanciranju u 2019. godini. Riječi hvale na njihovom radu i angažmanu, zahvaljujući kojem profitira cijela zajednica, uputio im je i gradonačelnik Matej Mostarac rekavši da oni čine zanimljivijim svaki kastavski dan:


– Zahvaljujući vama kvalitetniji život imaju naši najmlađi ali i naši umirovljenici. Nastojat ćemo iz godine u godine povećavati fond sredstava kako bi sve vaše ideje saživjele, no važno je reći da se entuzijazam kojeg pružate ne može mjeriti nikakvim novcem, kazao je Mostarac.


Voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti, Ema Harej, naglasila je važnost organizacija civilnih udruga u svijetu koje su postale ravnopravan partner u provođenju programa, djelovanju prema građanima u svim područjima organizacije društva i zajednice te u provođenju javnih politika. – Grad Kastav kontinuirano povećava izdavanja za udruge, kroz zajedničku komunikaciju i suradnju razvija programe, uvodi društvene promjene, kvalitetno reagira na potrebe društva. Bez vašeg djelovanja društveni život bi se u potpunosti osiromašio te bi se djelovanje grada temeljilo na zadovoljenju najosnovnijih potreba. Vi dajete boju, život i vjetar krilima Kastva, zbog toga smo svi izuzetno ponosni i zahvalni, kazala je Harej. Na natječaj za zadovoljenje javnih potreba u kulturi javio se 21 prijavitelj sa 33 programa, a financijsku potporu ostvarilo je 13 prijavitelja sa 23 projekta u ukupnom iznosu od 450.000 kuna. Od ostalih djelatnosti javilo se 28 udruga, no pravo na financijsku potporu dobile su 24 udruge sa 29 projekta u ukupnom iznosu od 320.000 kuna. Najviše je prijavljenih bilo u sportu, čak 38 udruga, a njih 25 dobilo je financijsku potporu za 37 projekta u 2019. godini u ukupnom iznosu od 620.600 kuna.Na svečanosti je istaknuto i kako organizacije civilnog društva najbolje razumiju potrebe građana svih dobnih skupina i struktura stoga je njihovo financiranje i podrška siguran temelj razvoja zajednice.