Započela realizacija

Baška dobiva reciklažno dvorište vrijedno tri milijuna kuna

Mladen Trinajstić

Foto: Mladen Trinajstić

Foto: Mladen Trinajstić

Rok dovršetka zacrtan je za konac veljače iduće godine, a poseban naglasak stavljen je na zbrinjavanje opasnog otpada, ali i odvojeno prikupljanje, odnosno zbrinjavanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike...BAŠKA Tiskovnom konferencijom u općinskoj vijećnici i formalno je započela realizacija projekta izgradnje Reciklažnog dvorišta Baška – komunalnog kompleksa koji će, kako su to prezentirali općinski načelnik Toni Juranić i predstavnik otočne komunalne tvrtke Ponikve eko otok Krk Dejan Kosić, podići već danas zavidnu razinu bašćanskog komunalnog standarda na još višu razinu, posebice u segmentu odvojenog prikupljanja otpada.


Netom pokrenuti projekt, istaknuo je njegov voditelj i općinski koordinator Nikola Nobilo, ukupno je vrijedan 3,06 milijuna kuna, od kojih je čak 85 posto, odnosno 2,6 milijuna, sufinancirano bespovratnim sredstvima Europske unije putem Kohezijskog fonda, odnosno Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. do 2020. godine.


– Općina Baška nositelj je EU projekta koji uključuje izgradnju i opremanje suvremenog reciklažnog dvorišta koje će biti izgrađeno na općinskom zemljištu, u rubnoj zoni zapadnog dijela Baške, na mjestu gdje takav kompleks djeluje i danas, ali u značajno skromnijem i neuglednijem obliku – istaknuo je Nobilo, napomenuvši da se taj, EU novcem obilno sufinancirani projekt, osim na uređenje samog komunalnog objekta, odnosi i na »nadgradnju« u vidu niza pratećih informativnih i obrazovnih aktivnosti.
One će se sustavno poduzimati u svrhu povećanja stope prikupljenog komunalnog otpada i smanjenja količine otpada koji se odlaže na području Baške.


Rok dovršetka zacrtan je za konac veljače iduće godine, a poseban naglasak stavljen je na zbrinjavanje opasnog otpada, ali i odvojeno prikupljanje, odnosno zbrinjavanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog komunalnog otpada, kao i drugih »posebnih« kategorija otpada, nastavio je Nobilo.


Glavna svrha projekta u kojeg Općina Baška sad i službeno ulazi doprinos je ostvarenju »ciljane« stope recikliranja iz Plana gospodarenja otpadom RH do 2020., kao i ostvarenje ciljeva iz Plana gospodarenja otpadom Općine Baška do 2022. godine, a sve kroz izgradnju potrebne infrastrukture za odvojeno prikupljanje otpada te podizanje svijesti lokalnog stanovništva ovog dijela otoka Krka o važnosti odvajanja otpada, njegova pravilnog zbrinjavanja i zaštite okoliša, zaključio je Nikola Nobilo. Dejan Kosić iz Ponikava dodao je da Općina Baška, kao velika i važna turistička destinacija otoka Krka i Kvarnera, zaslužuje takav objekt te da će njegovo ostvarenje biti velik iskorak u pravom odnosno smjeru kojim otok Krk već godinama sigurno korača.


– Ponosni smo što ćemo, nakon što se dovrši izgradnja i opremanje tog reciklažnog dvorišta, upravo mi iz Ponikava preuzeti njegovo vođenje i upravljanje kompleksom koji će otok Krk dodatno učvrstiti na mjestu hrvatskog lidera po pitanju uređenosti i učinkovitosti sustava gospodarenja otpadom, zaključio je Kosić, uvjeren da će se začetkom rada tog novog komunalnog objekta u skorijoj budućnosti dodatno podignuti već dostignuti udio razvrstavanja u ukupnoj količini komunalnog otpada, a koji ondje već dosiže respekta vrijednih 54 posto!