Grad: Rijeka (DHMZ)
Danas: 6° 1
Sutra: 6° 6° 1
11. prosinca 2019.
Uređenje izazvalo spor

Što se zbiva u uvali Grabrova: Zbog nestručnih elaborata u Jadranovu ugrožene periske?

Budući izgled uvale Grabrova podrazumijeva puno nasipavanja
Budući izgled uvale Grabrova podrazumijeva puno nasipavanja
Autor:
Objavljeno: 4. studeni 2019. u 14:31 2019-11-04T14:31:00+01:00

Periska je zakonom zaštićena vrsta, a prema uputama Međunarodnog saveza za očuvanje prirode i prirodnih bogatstava (IUCN), zdrava naselja periske trebaju se posebno čuvati zbog pojave parazita, ističe Milvana Arko Pijevac

JADRANOVO Je li uređenje plaže i prometnice u Jadranovu ekološki incident i hoće li biti zatrpano naselje periski u uvali Grabrova?

Djelatnica Prirodoslovnog muzeja Rijeka i autorica brojnih studija utjecaja na okoliš Milvana Arko Pijevac tvrdi upravo to. Štoviše, traži hitnu intervenciju nadležnih inspekcija, pregled stanja i zaustavljanje radova s ciljem zaštite naselja periske u jadranovskom akvatoriju.

– Periska je zakonom zaštićena vrsta, a prema uputama Međunarodnog saveza za očuvanje prirode i prirodnih bogatstava (IUCN), zdrava naselja periske trebaju se posebno čuvati zbog pojave parazita, plazmodija Haplosporidium pinnae, kaže Arko Pijevac i pojašnjava da je na osnovi nestručno izrađenih elaborata, u ovom slučaju elaborata zaštite okoliša, zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat uređenja plaže i prometnice u Jadranovu čiji je izvođač elaborata Uniprojekt Terra d.o.o., a naručitelj i nositelj zahvata Grad Crikvenica, posebno što se tiče utjecaja na prirodu, Ministarstvo zaštite okoliša dalo rješenje da ne treba izraditi Studiju utjecaja na okoliš.

»Rupe« u zakonu

– Upozoravamo na propuste koji se događaju zbog važeće zakonske regulative i izrade elaborata u kojima se ne obavlja pregled terena na mikrolokaciji, kao i neprimjerenog obavještavanja zainteresirane javnosti. Također upozoravamo na to da je temeljem odluke o donošenju ciljanih izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja centra Jadranova trebalo izraditi studiju utjecaja na okoliš. U nepunih godinu dana, ovo je drugo naselje periske na području akvatorija Jadranova koje se uništava zbog nestručno provedenih elaborata. Molimo vas za hitnu intervenciju, pregled stanja i zaustavljanje radova s ciljem zaštite naselja periske u akvatoriju Jadranova, apelira Milvana Arko Pijevac.

No, u Gradu Crikvenici, kažu, rade sve po zakonu. Iz Uprave Grada Crikvenice potvrđuju da je rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode, koje im je dostavljeno u ožujku 2016. godine, riješilo da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Periska je najveći školjkaš Jadranskog mora prosječne veličine između 30 i 50 centimetara

– S aktivnostima vezanim uz uređenje plaže i prometnice u Jadranovu, Grad Crikvenica započeo je još 2014.godine, kad je izrađen idejni projekt s varijantama uređenja navedenog prostora i namjerom definiranja obuhvata tog zahvata. Također je izrađen elaborat zaštite okoliša – zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliša za navedeni zahvat izrađen od strane ovlaštene tvrtke, a u svrhu ishođenja rješenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode, koje nam je dostavljeno u ožujku 2016. godine, a kojim je utvrđeno da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, sve sukladno tada važećem Zakonu o zaštiti okoliša, Zakona o zaštiti prirode i Uredbi o procjeni utjecaja na okoliš. Napominjemo da je Zakon o zaštiti okoliša propisao način provođenja prihvatljivosti zahvata na okoliš, te se urbanističkim planom neke lokalne zajednice ne mogu propisivati i primjenjivati uvjeti koji nisu u skladu s tim Zakonom, stoga se i takve planske odredbe ne mogu primjenjivati, poručuju iz Grada Crikvenice.

Napominju da je ugovorena izrada idejnog projekta za potrebe ishođenja lokacijske dozvole, te da su ishodovani posebni uvjeti svih javnopravnih tijela za koje je Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša utvrdio da su potrebni.

Radovi počeli u rujnu

– Lokacijska dozvola izdana je u kolovozu 2017. godine, nakon čega je izrađena projektna dokumentacija za potrebe ishođenja građevinske dozvole, glavni projekti, geotehnički izvještaj, maritimna studija te je građevinska dozvola izdana u ožujku 2018. godine. Prije početka radova provedeno je arheološko rekognosciranje predmetnog područja, kako bi se moglo započeti s radovima, a temeljem uvjeta nadležnog konzervatorskog odjela. Ugovor za radove na izgradnji i uređenju plaže Grabrova u Jadranovu sklopljen je u svibnju ove godine, a radovi su počeli sredinom rujna, nakon turističke sezone, poručuju iz Grada Crikvenice. Evidentno je da Grad Crikvenica radi prema uputama Ministarstva zaštite okoliša i prirode koje, smatra Arko Pijevac, nije zaštitilo prirodu, već je, dapače, ugrozilo periske, zaštićenu vrstu.

Novi list pratite putem aplikacija za Android, iPhone/iPad ili Windows Phone.