Odgovor gradonačelnika

Vasilić o prozivkama vijećnika: “Dobro upućeni Marević mnogo toga krivo interpretira”

Mladen Trinajstić

Darijo Vasilić / Foto:

Darijo Vasilić / Foto:

Marevićevi navodi su netočni i neutemeljeni u zakonu. Nadzor nad djelatnostima za koje su dane koncesije ne obavlja lokalna uprava, već inspektori Lučke kapetanije – kaže Darijo VasilićKRK – Odgovarajući na prozivke svog u posljednje vrijeme najžešćeg krtičara, gradskog vijećnika Gorana Marevića, gradonačelnik Darijo Vasilić očitovao se na navode iznesene na prošlotjednoj presici, a koji, tvrdi prvi čovjek Grada Krka, »ne drže vodu«.


– Marević se u rujnu obratio Gradu s upitima o problematici koncesijskih odobrenja i dobio je potpun odgovor na sva svoja pitanja pa me čudi njegov istup jer ispada da se s njegove strane, slučajno ili namjerno, zapravo i nadalje krivo interpretiraju postupci njihova dodjeljivanja. Tvrdnje da je Grad netransparetan po pitanju korisnika takvih odobrenja ne stoje već i zbog toga što su ona upravni akti na koje se primjenjuje Zakon o upravnom postupku.


Takvi upravni postupci su, baš kao i oni sudski, a zna to i Marević, izuzeti iz Zakona o pravu na pristup informacijama te stoga, a slijedom odredbi GDPR-a, pravo na uvid u spis temeljem kojeg se rješenja donose, imaju samo osobe koje imaju status stranke u postupku, a ne cjelokupna javnost, ističe Vasilić.
S druge strane, naravno da su i sam Plan upravljanja pomorskim dobrom kojim su propisane sve mikrolokacije, djelatnosti i sredstva, kao i informacije o određenim maksimalnim površinama ugostiteljskih terasa dostupne svima, rekao je Vasilić, odbacivši Marevićev navod da Grad s te osnove »propušta naplatiti velika sredstva« za navodno enormna prekoračenja u pogledu korištenja takvih površina.


Lokalci nenadležni


– Koncesijska se odobrenja, naime, mogu izdati isključivo po zahtjevu stranke i u skladu s Planom te se za ugostiteljske terase ne može izdati odobrenje za površinu veću od one propisane Planom. Slijedom toga sva su odobrenja za ugostiteljske terase izdana u skladu s Planom i Uredbom o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskome dobru, pa tako i naplaćena u cijelosti sukladno Planu za 2019. godinu koji je time u cijelosti ispunjen.


Javnost treba znati i da, sukladno odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, nadzor nad obavljanjem djelatnosti za koje su dane koncesije i koncesijska odobrenja, ne obavlja lokalna uprava, već za to ovlašteni službenici državne uprave, nadležni inspektori pomorskog dobra Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, odnosno inspektori Lučke kapetanije. O prekršajima u tom smislu u prvom stupnju odlučuje Lučka kapetanija – kaže gradonačelnik, naglašavajući da Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja Grada Krka (u kojem uz predstavnike Grada sjede i predstavnici PGŽ-a i Lučke kapetanije) u 2019. godini od spomenutih tijela nije zaprimilo obavijest o prekršajima vezanim uz obavljanje djelatnosti za koje su izdana koncesijska odobrenja.


Angažirali geometra


Gradonačelnik je potvrdio i da je, baš kao i prethodnih godina, Grad i ovog ljeta na dijelu prostora koji se koristi za ugostiteljske terase, a radi utvrđivanja potrebe povećanja takvih kapaciteta u Planu upravljanja pomorskim dobrom, angažirao ovlaštenog geometra radi izmjere »situacije na terenu«. Tim je postupkom utvrđeno da je odstupanja bilo, i to u površini od 219 kvadrata, pa će se stoga razmotriti mogućnost dopune ovogodišnjeg Plana upravljanja pomorskim dobrom, kao i onog za 2020. godinu tim povećanim površinama, naravno u skladu s mogućnostima tog prostora, ali i ako taj prijedlog potvrdi nadležan Upravni odjel za pomorsko dobro PGŽ-a.


Tek tada možemo pozvati nositelje koncesijskih odobrenja kod kojih je utvrđeno da koriste veće površine da podnesu zahtjeve za dopunu svojih zahtjeva te će im se slijedom toga te površine i naplatiti. Zakon je takav, nismo ga pisali mi, na nama je da ga provodimo, zaključuje Vasilić, ustvrdivši da su Marevićevi navodi netočni, ali i neutemeljeni na važećoj zakonskoj regulativi.


– A njegov navod »da se nešto propušta naplatiti« opovrgava podatak da je važećim Planom upravljanja pomorskim dobrom bilo zacrtano prihođenje 1,3 milijuna kuna, kao i da se u konačnici s te osnove u Gradski proračun slilo 1,28 milijuna kuna. Vezano pak uz navode da Grad žmiri na navodne nepravilnosti po pitanju dodjele komunalnih vezova strancima, moram reći da lokalna uprava, konkretno Grad Krk, suprotno Marevićevim navodima nema »svoje« predstavnike u Upravnom vijeću ŽLU-a, već da su oni na koje se on pretpostavljam poziva, zapravo u tom tijelu predstavnici lučkih koncesionara, odnosno PGŽ-a – zaključio je Darijo Vasilić.


Izmjeru morali najaviti


Odgovarajući na prozivke da je kontrolu korisnika kocesijskih odobrenja »sabotirao« njihovim obavještavanjem da će im terase biti mjerene, Vasilić nam je potvrdio da je korisnicima takva izmjera uistinu bila najavljena.


– To smo morali napraviti, ali smo tim činom svima koji su se proširili izvan dodijeljenih im gabarita dali do znanja da se s tih površina moraju maknuti te da će im u protivnom, kroz prethodno spomenuti postupak, te površine novim rješenjima biti naplaćene, zaključio je gradonačelnik, ustvrdivši da naplata »sve većih i većih« površina nije, niti smije biti jedini i isključivi cilj Grada. U mnogim se slučajevima mora razmišljati o nužnosti nekorištenja pojedinih dijelova pomorskog dobra, odnosno njihova čuvanja – zaključio je Vasilić