Uništavanje signalizacije

Vandali porušili deset putokaza na brdu Kotor u zaleđu Crikvenice

Anto Ravlić

Snimio Anto RAVLIĆ

Snimio Anto RAVLIĆ

Prijava protiv nepoznatog počinitelja podnijeta je crikveničkoj policijiCRIKVENICA   Nastavlja se uništavanje turističke signalizacije, obavijesnih ploča i putokaza u zaleđu Crikvenice. Najnovija »žrtva« su ploče na povijesnom Kotoru. Podsjetimo da je uništena signalizacija na Ljubavnoj cestici i signalizacija vidikovaca Oči Vinodola. 


– Zatekao nas je i ostavio bez riječi prizor na Kotoru. Oštećeno je deset ploča pješačke signalizacije na području od Japnenice do Stolniča. Oštećeni putokazi i obavijesne ploče dio su signalizacije koju je Muzej Grada Crikvenice postavio na cijelom brdu Kotor i na cestama u predjelima Podkotor i Podbadanj, a sve u cilju bolje vidljivosti najstarijeg dijela grada.


Signalizaciju, sveukupno 33 putokaza i 10 obavijesnih ploča, financirao je Grad Crikvenica i Ministarstvo kulture, a ukupna vrijednost radova iznosila je oko 30 tisuća  kuna. Nastalu štetu planiramo popraviti u što kraćem vremenu kako bi svi posjetitelji Kotora mogli nesmetano razgledavati jedan od najljepših dijelova Crikvenice – rekla nam je kustosica Muzeja Grada Crikvenice Rea Rosić.Haranje divljaka ražalostilo je i predsjednicu Planinarskog društva Strilež Tanju Malovoz.

– Žalosti pogled na uništenu imovinu i oštećenu prirodu, a još više žalosti spoznaja da u svojoj sredini imamo osobe koje u svom besciljnom lutanju, nisu svjesni ispraznosti svojih radnji, a kamoli štete koju time nanose cijeloj zajednici. Slična oštećenja su i na tablama na Ljubavnoj cestici, a ona je je jedna od najposjećenijih šetnica u Crikvenici i okolici.


Vjerujemo da će se počinitelji pronaći, a na svima nama je da razvijamo i njegujemo ljubav prema svome kraju i prirodi općenito te da posjećujemo i održavamo našu kulturnu i povijesnu baštinu za nas, naše goste i sve buduće naraštaje – kaže Tanja Malovoz. Prijava protiv nepoznatog počinitelja podnesena je Policijskoj postaji Crikvenica.