Investicija

Traju veliki radovi na prometnici za Mune i Žejane

Aleksandra Kućel Ilić

Foto Ivica Tomić

Foto Ivica Tomić

U nastavku ove investicije, tijekom iduće godine, cilj je da se prometnica na dionici sve do raskižja za Brgud i Brešca kompletno renovira, a novi asfalt bit će položen na nešto više od dva kilometra cesteMATULJI – Nekoliko značajnih investicija u tijeku je na području Općine Matulji. Kišni dani ne idu u prilog izvođačima radova, no prema riječima matuljskog načelnika Marija Ćikovića, planirani komunalni zahvati ipak idu svojim tijekom i dio će se realizirati do kraja 2019., a dio tijekom 2020. godine.


Kako je najavio, Županijska uprava za ceste u ovom trenutku predvodi opsežne radove na cesti koja od raskrižja s državnom cestom u Permanima vodi u smjeru Brguda i Brešca, odnosno do Zvoneće, te najudaljenijih Muna i Žejana. Ta je prometnica jednim dijelom proširena, kako bi se stvorili što bolji uvjeti za odvijanje prometa. Daljnje proširenje kolnika je u tijeku, a promet se regulira uz pomoć semafora.


Strpljenje sudionika u prometu je potrebno, no rezultati će, kako kaže, uvelike popraviti prometnu svakodnevicu. U nastavku ove investicije, tijekom iduće godine, cilj je da se prometnica na dionici sve do raskižja za Brgud i Brešca kompletno renovira, a novi asfalt će dobiti nešto više od dva kilometra ceste.
– Vozači su jako zadovoljni jer ovo je područje postalo vrlo prometno, ovdje se nalazi i kamionski terminal, a nakon proširenja ceste stvorit će se puno bolji uvjeti za svakodnevni promet – rekao je matuljski načelnik Mario Ćiković.


Najavio je i jednu vrlo značajnu investiciju o kojoj će više riječi biti ubrzo, a radi se o tome da ŽUC planira početkom iduće godine krenuti u rekonstrukciju raskrižja ispod Plodina u Matuljima, kako bi se omogućio pristup novoj poslovnoj zgradi Elektroprijenosa.


Govoreći o drugim investicijama koje su u tijeku, Ćiković je još istaknuo i da je pri kraju obnova zgrade škole u Jušićima, a napreduje i obnova zgrade vrtića i škole u Rukavcu.


– Osnovna škola u Matuljima se upravo nadograđuje i proširuje, a mi smo raspisali i natječaj za energetsku obnovu fasade starog dijela ove škole. Želja nam je da na kraju investicije matična matuljska škola bude u potpunosti sređena prema svim pravilima te da se podigne standard svim učenicima koji ju pohađaju – najavio je načelnik Općine Matulji.


Također, u tijeku je i obnova samog sjedišta Općine Matulji, odnosno općinske zgrade.