Dogovor

Suradnjom protiv divljih deponija: Lovransko reciklažno dvorište dobiva “podstanare”

Marina Kirigin

Na lovranskom reciklažnom dvorištu sada ima mogućnost odlagati oko 7.000 stanovnika  / snimio R. BRMALJ

Na lovranskom reciklažnom dvorištu sada ima mogućnost odlagati oko 7.000 stanovnika / snimio R. BRMALJ

Na prvo liburnijsko reciklažno dvorište odsad će otpad moći donositi i žitelji Mošćeničke Drage i rubnog dijela Opatije, dok se i kod njih ne izgrade dvorištaReciklažno dvorište u Lovranu odsad uz Lovrance mogu koristiti i žitelji Mošćeničke Drage i rubnog dijela grada Opatije. Dogovoreno je tako između Općine Lovran, Komunalca (koji upravlja reciklažnim dvorištem) i navedenih liburnijskih jedinica lokalne samouprave koje još uvijek na svojem području nemaju izgrađeno reciklažno dvorište. U lovranskom reciklažnom dvorištu sada ima mogućnost odlagati otpad oko 7.000 stanovnika navedenog područja.


– Od danas i stanovništvo Mošćeničke Drage i rubnog dijela Opatije koje gravitira lovranskom području, s područja mjesnih odbora Dobreć, Oprič i Ika, na lovransko reciklažno dvorište može donositi otpad. Svi ostali stanovnici Liburnije tu vrstu otpada odlažu po starom pravilu, dok se ne izgrade reciklažna dvorišta na njihovom prostoru – rekao je direktor Komunalca Ervino Mrak i još jednom, na konferenciji za novinare održanoj na prvom liburnijskom reciklažnom dvorištu u Lovranu, podsjetio kako je svaka JLS dužna na svom području izgraditi vlastito reciklažno dvorište.


Sufinanciranje


Odlaganje na lovranskom reciklažnom dvorištu tako će se odsad sufinancirati i iz draškog i opatijskog proračuna. Gradonačelnik Opatije Ivo Dujmić i draški načelnik Riccardo Staraj zahvalili su Općini Lovran i Komunalcu na ponuđenoj mogućnosti koja bi uveliko trebala utjecati na smanjenje broja divljih deponija, odnosno zaustaviti stvaranje novih. Staraj je naveo da na području Mošćeničke Drage već dulje vrijeme postoji mobilno reciklažno dvorište te kako općina ima rezerviranu lokaciju za izgradnju »pravoga«, koje će se u funkciju staviti kada zakonske regulative stupe na snagu.
– Izuzetno mi je drago da možemo koristiti ovo novo rješenje. Krupni otpad u Dragi se sakupljao isključivo na divljim deponijima kojih sada više nema. S mobilnim dvorištem u centru Mošćeničke Drage, koje možemo i seliti u druge dijelove općine, te mogućnošću odlaganja otpada u Lovranu, nadam se da će mještani uredno odlagati svoje smeće – rekao je draški načelnik.Na press konferenciji govorilo se i o projektu odvojenog skupljanja otpada na kućnom pragu koji je od početka sezone krenuo i u Mošćeničkoj Dragi, a koji će do kraja godine biti primijenjen i na području čitavog Grada Opatije, naravno uz neke korekcije s obzirom da su utvrđene i neke slabosti ovog pilot-projekta.


– Pilot-projekt ukazao je i na neke slabosti, zbog čega ćemo pokrenuti njegovu modifikaciju. Tako planiramo u nekim dijelovima grada Opatije pronaći drugačija rješenja, ukopati kontejnere kako bi sustav čim bolje funkcionirao – rekao je Dujmić, a Staraj dodao da je novi sustav odlaganja na području Drage, pokrenut uoči turističke sezone, dosta dobro prihvaćen. Kaže kako ipak treba još raditi na edukaciji stanovništva, ali i razmišljati o pojačanom sustavu odvožnje otpada u ljetnim mjesecima za turističke sezone.


Novi sustav imat će i novu, skuplju cijenu koju će plaćati korisnici, a vrlo vjerojatno će ona biti određena i na snazi od iduće godine.Opatijski problem


Gradonačelnik Opatije podsjetio je na ne tako davna događanja u Opatiji kada je praktički zaustavljena gradnja reciklažnog dvorišta na Punta Kolovi zbog peticije građana.


– Opatija ima veliki problem. Kada smo htjeli izgraditi prvo reciklažno dvorište, dogodila se peticija građana te smo odustali od njegove izgradnje na toj lokaciji. Nakon toga upućen je dopis mjesnim odborima da nam predlože druge lokacije za smještaj dvorišta, međutim niti jedan mjesni odbor na svom području ne želi reciklažno dvorište. Zato nam je važan ovaj lovranski primjer, da stanovništvo uvidi što je reciklažno dvorište i što se na njemu odlaže – rekao je Dujmić te tako još jednom potvrdio da Opatija i dalje nema u prostornom planu lokaciju za reciklažno dvorište zbog čega će, u trenutku zatvaranja Osojnice koncem ove godine, plaćati penale. Dujmić je dodao da je reciklažno dvorište bilo ucrtano i na lokaciji Kuk, ali u planu koji nije na snazi.


S obzirom na to da je lovransko reciklažno dvorište većeg kapaciteta od potreba Općine Lovran, a poznato je da dio žitelja rubnog područja Opatije gravitira Lovranu, smatrali smo da je puno bolje da građani Opatije i Mošćeničke Drage svoj otpad odlažu ovdje, a ne da se stvaraju novi divlji deponiji, rekao je načelnik Lovrana Bojan Simonič.