Stiglo izvješće

Što je državna revizija utvrdila u Lovranu?

Marija Viktorija Jagodic

Foto Marin Aničić

Foto Marin Aničić

Revizija je utvrdila da u vremenu provedbe revizije 12 lokalnih jedinica, među kojima je i Općina Lovran, nije donijelo akte o upravljanju i korištenju nogometnih stadiona i igralištaLOVRAN – Godine 2018. je Općina Lovran na usmenoj javnoj dražbi Općinskog suda u Rijeci za 1.698.667 kuna kupila nogometno igralište, površine 10.642 kvadratna metra. Na nedavnoj sjednici lovranskog Općinskog vijeća razmatralo se izvješće o provedenoj reviziji nadležnog državnog ureda nad ovim lovranskim nogometnim terenom.


Prema izvješću provedene revizije učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima, koji su u vlasništvu ili posjedu jedinica lokalne samouprave u našoj županiji, koju je u razdoblju od 3. prosinca 2018. do 17. svibnja 2019. proveo Državni ured za reviziju, lovranski nogometni stadion koristi 37 seniora, 106 sportaša mlađe dobne kategorije i 34 veterana.


Iz spomenutog proizlazi da je Lovran, kao i druge lokalne jedinice koje su bile uključene u reviziju, uspio u pretežnoj mjeri realizirati ciljeve »koji se odnose na poticanje i promicanje nogometa te uključivanje građana, posebice djece i mladeži, u bavljenje nogometom«.


Druge evidencije
Ipak, prema spomenutom izvješću je lovranski stadion također jedan od 11 stadiona u Primorsko-goranskoj županiji koji u vremenu revizijskog postupka nije bio upisan u registar imovine. Stoga je državni ured predložio spomenutim lokalnim jedinicama da u registar upišu stadione i igrališta koje imaju u vlasništvu ili suvlasništvu te u njemu navedu podatke, propisane Uredbom o registru državne imovine.


Ujedno, Državni ured za reviziju predlaže da se »registar imovine programski poveže s drugim evidencijama (glavna knjiga, analitičke evidencije i druge pomoćne evidencije)« i da se usklade podaci o nogometnim stadionima i igralištima iz registra imovina s podacima iz poslovnih knjiga.


Također, revizija je utvrdila da u vremenu provedbe revizije 12 lokalnih jedinica, među kojima je i Općina Lovran, nije donijelo akte o upravljanju i korištenju nogometnih stadiona i igrališta. 


Isto tako, prema revizijskom izvješću, Lovran, zajedno s nekolicinom drugih općina i gradovima Čabar i Vrbovsko, nije s unutarnjim aktima posebno utvrdio »ovlasti i odgovornosti za upravljanje i raspolaganje nogometnim stadionima i igralištima, način nadzora nad upravljanjem i korištenjem i način izvještavanja o postignutim ciljevima i učincima upravljanja i korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih ciljeva«.


Prava i obveze


Svim lokalnim jedinicama Državni ured za reviziju je preporučio da analiziraju i vrednuju učinke upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i igrališta, dok je nekolicini gradova i općina, među kojima i Lovranu, preporučio da kod davanja stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje nogometnim klubovima utvrde međusobna prava i obveze ugovorenih strana u »pogledu načina upravljanja i korištenja, načina pokrića troškova upravljanja, nadzora nad upravljanjem i korištenjem i drugih elemenata upravljanja od interesa za lokalne jedinice, s ciljem očuvanja i unapređenja funkcionalnosti i estetske vrijednosti« stadiona i igrališta.