Veliki problem

Smrad smeća se i dalje širi Opatijom, novi sustav mogao bi donijeti i nove cijene

Marina Kirigin

Foto: M. ANIČIĆ

Foto: M. ANIČIĆ

Na nekim lokacijama uveden je odvoz biorazgradivog otpada dvaput tjedno. Međutim, to završava 30. rujna, a s obzirom na vremenske prilike i činjenicu da do izmjene gradske odluke još nije došlo, Opatiju bi mogao zadesiti još jedan pojačani »udar« smradaOPATIJA – Ni pojačani režim odvoza komunalnog otpada nije Opatiju ovo ljeto spasio od brojnih kritika na račun smeća.


Prenatrpane kante i smrad koji se širio Opatijom, posebno u nekim najnapučenijim sredinama, izazvali su negodovanja kako žitelja, tako i gostiju. Situacija sa smećem najčešće je kulminirala tijekom vikenda, a kao najveći problem za širenje nesnosnog smrada vrlo često su se krivili na suncu odstajali ostaci ribe i morskih plodova. Mnoga su domaćinstva zbog toga uvela i dane kada se riba smije jesti, odnosno izabrani dan bio bi onaj uoči odvoza smeća.


Sve to povuklo je i priču u opatijskim kuloarima o tome nije li se trebao uvesti sustav gospodarenja komunalnim otpadom iz kojeg bi se trebala izdvajati i treća frakcija, odnosno biorazgradivi otpad stavljati u treću kantu, ali i zbog čega Opatija još nema reciklažno dvorište.


Sustav s manama
Uglavnom, ljetnih priča o smeću bilo je na svakom kućnom pragu, a one nisu spriječene ni pojačanim odvozom koji je Grad Opatija uveo na početku turističke sezone. Naime, na pojedinim lokacijama na području grada Opatije od 1. lipnja uveden je drugi tjedni odvoz miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada (sivi spremnik/vrećica), a trošak tog dodatnog odvoza na sebe je preuzeo Grad Opatija kako se ne bi dodatno teretilo korisnike usluga. Međutim, on uskoro završava (30. rujna), a s obzirom na vremenske prilike koje vladaju u rujnu i činjenicu da do izmjene gradske odluke još nije došlo, Opatiju bi mogao zadesiti još jedan pojačani »udar« smrada.


Novi sustav »od vrata do vrata« ili »na kućnom pragu« pokazao je niz mana pa je zato u pripremi izrada nove opatijske gradske Odluke o zbrinjavanju i odvozu komunalnog otpada.


Pročelnik komunalnog resora Grada Opatije Filip Vlah kaže da se na pripremi izmjena i dopuna postojeće odluke već neko vrijeme intenzivno radi.


Frekventnost odvoza


– Stručne službe Grada Opatije pripremaju izmjene i dopune postojeće odluke. Ukoliko nomotehnički ne bude bilo u cijelosti moguće uklopiti izmjene i dopune u materiju postojeće odluke, postoji mogućnost da se donese nova odluka. Odluku namjeravamo promijeniti u dijelu u kojem je praksa pokazala mane postojećeg sustava (temeljem prijava korisnika usluge) i u dijelu odredaba koje bi trebale pridonijeti adekvatnoj ravnoteži prava i obveza pružatelja usluge i korisnika usluge.


Najveći je problem postojećeg sustava nedostatna frekventnost odvoza komunalnog otpada koji zbog svog sastava (neodvajanja biootpada) uzrokuje neugodne mirise – odgovara Vlah koji na pitanje da detaljnije objasni koje su to predložene izmjene i dopune odluke, odgovara da o konkretnim detaljima (izmjenama i dopunama) ne može u ovom času govoriti jer je sve još u fazi razmatranja.


Navodi da će se do kraja rujna sve točnije znati, a na pitanje hoće li novi prijedlog donijeti i porast troškova korisnicima komunalne usluge, objasnio je da će sve ovisiti o onom što se usvoji, odnosno dođe li do povećanja broja odvoza otpada, to će se vjerojatno odraziti i na cijenu usluge.