Županija skida odgovornost

SLUČAJ CRIKVENIČKE PLAŽE Dokumenti kasnili, opet nema koncesije

Nataša Car

Foto: N. Car

Foto: N. Car

Već u samom Planu upravljanja pomorskim dobrom Grad je predvidio izdavanje koncesijskih odobrenja jer su znali da zbog kašnjenja izrade pripremnih dokumenata nije moguće provesti postupak koncesioniranja do početka sezone – kažu u PGŽ-uCRIKVENICA Na temu koncesioniranja Gradskog kupališta u Crikvenici oglasila se i Primorsko-goranska županija. Pročelnica Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Nada Milošević objasnila je zašto je došlo do poništenja natječaja prošle godine te zašto plaža ni ove godine neće imati koncesionara.


Gradsko kupalište već je godinu i pol bez gospodara. U rujnu 2017. Eko-Murvici je istekla koncesija pa je za 2018. trebalo ponovo raspisati natječaj. To je i napravljeno, no Županija ga je zbog neispravne lokacijske informacije bila prisiljena poništiti.


– Nažalost, upravo netočna lokacijska informacija, koju je dostavila Eko-Murvica, a izdao Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, ispostava Crikvenica, razlog je što se moralo posegnuti za jedinim mogućim rješenjem, Odlukom o poništenju postupaka koncesioniranja – objasnila je Nada Milošević. Što se tiče ponuda, ona Eko-Murvice bila je jedina te ju stručno povjerenstvo, s obzirom na situaciju, nije otvorilo te je neotvorena vraćena ponuđaču.


Svi nezadovoljni
Plaža je tako prošlog ljeta bila bez koncesionara, a mnogi su primijetili pad u razini kvalitete. Svoje nezadovoljstvo dio Crikveničana nedavno je izrazio putem peticije. Nada Milošević je rekla da se nakon sezone 2018. krenulo ispočetka. U rujnu je stigla informacija da je izrađena Konzervatorsko-urbanističko-krajobrazna studija za Gradsko kupalište, a 31. listopada Konzervatorski odjel u Rijeci dao je suglasnost na studiju. Potom je Grad Crikvenica izradio idejno rješenje koje je Županiji dostavljeno 24. prosinca.


S druge strane, Županija je u srpnju s Pomorskim fakultetom u Rijeci sklopila Ugovor o nabavi usluge izrade dijela studija opravdanosti davanja koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, što je uključivalo i studiju opravdanosti davanja koncesije.


– Dio studije trebalo je izraditi u roku od 30 dana od dana dostave upravo onih dokumenata čiju izradu je preuzeo Grad. Budući da je krajnji rok bio 31. prosinca 2018., a isporuka dokumenata koji čine podlogu nije bila izgledna, 22. listopada zaključen je Dodatak Ugovora radi produljenja roka izvršenja. Konačna verzija ekonomsko-financijskog dijela studije opravdanosti davanja koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra za Gradsko kupalište u Crikvenici, isporučena je u veljači 2019. godine – rekla je Nada Milošević.


Dokumenti kasnili


Napomenula je da je Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Crikvenice za 2019. nadležnom Upravnom odjelu PGŽ-a dostavljen 27. veljače, a potvrda je izdana 8. ožujka.


– Već u samom Planu Grad je predvidio izdavanje koncesijskih odobrenja, što je nadležnost lokalne samouprave, jer su znali da zbog kašnjenja izrade pripremnih dokumenata nije moguće provesti postupak koncesioniranja do početka sezone – zaključila je Milošević.


S obzirom na to da plaža ni ove godine neće biti koncesionirana, Grad mora uložiti vlastita sredstva u njezino uređenje s kojim se nedavno i krenulo. Ipak, mnogi su već zaključili da je koncesioniranje najbolje rješenje za plažu, budući da je koncesija planirana na 20 godina. Garancija dugotrajnijeg upravljanja plažom osigurala bi interes koncesionara za ulaganje u nju.Prema riječima Marija Kružića, gradskog vijećnika i predsjednika crikveničkog SDP-a, natječaj za koncesiju se treba kvalitetno pripremiti, s obzirom na to da se radi o najatraktivnijem dijelu crikveničke obale i prevažnom turističkom potencijalu koji mora donijeti nove sadržaje lokalnom stanovništvu i turistima.– U poništenom natječaju je bila dana mogućnost određivanja cijene ulaznice do 30 kuna, što smatramo previsokim iznosom. Mislim da danas kupačima možemo ponuditi puno više od ležaljki i donekle uređene hortikulture. Tek kada građanima ponudimo nove sadržaje i komfor, možemo eventualno razmišljati o naplati ulaznica, ali po simboličnoj cijeni koja ne bi smjela biti veća od deset kuna – objašnjava Kružić.