Ministarstvo kulture

Senj dobiva milijun kuna za obnovu opožarene zgrade

Dorotea Prpić



SENJ Ministarstvo kulture dodijelilo je Gradu Senju milijun kuna za prvu fazu obnove opožarene zgrade koja se nalazi uz Gradski muzej Senj u staroj jezgri Senja, a ugovor Ministarstva i Grada za ovaj investicijski program potpisan je krajem siječnja. Ta opožarena zgrada je već godinama opasnost za prolaznike, u više navrata je nužno sanirana gradskim sredstvima, a daje i ružnu sliku nemara i zapuštenosti. Međutim, njena obnova dosad nije bila moguća zbog neriješenih vlasničkih odnosa.


Do 1990. godine to je bila stambena zgrada s nekoliko suvlasnika, a nakon što ju je požar do temelja uništio, doslovno se ništa nije moglo učiniti jer suvlasnici nisu bili zainteresirani za njenu obnovu. Tako je Grad, koji je također bio jedan od suvlasnika, proteklih godina postupno otkupljivao vlasničke udjele i konačno postao jedini vlasnik zgrade, odnosno ruševine koja je iza požara ostala, a koja je u međuvremenu dobila i status zaštićenog kulturnog dobra, kao dio palače Vukasović u kojoj se nalazi senjski Gradski muzej.


Nakon rješavanja pitanja vlasništva, Grad je izradio i projekt kojim bi opožarena zgrada nakon obnove postala Kuća senjskih književnika, što je više nego opravdano, s obzirom na broj senjskih književnika koji su dali svoj velik doprinos hrvatskoj književnosti, ali i s obzirom na Gradski muzej Senj koji je doslovno spojen s opožarenom zgradom, kao nastavak samog muzeja.




Buduća Kuća senjskih književnika imat će bruto površinu od oko 640 metara četvornih, raspoređenu na četiri etaže, a prema projektu uređenja njen suteren je namijenjen proširenju postojeće podmorske i arheološke zbirke Gradskog muzeja. U prizemlju će se nalaziti info pult, uredski i kancelarijski prostor te galerijski izložbeni prostor. Prvi kat posvećen je senjskim književnicima i zavičajnoj knjižnici senjskih književnika, a na drugom katu bit će multimedijska dvorana.


Ukupna vrijednost obnove zgrade i njeno privođenje namjeni koštat će nešto više od 9 milijuna kuna, a realizacija će se odvijati po fazama. Ove godine kreće se s prvom fazom koja obuhvaća potpunu sanaciju konstruktivnog dijela zgrade, u što će se uz milijun kuna Ministarstva kulture utrošiti i 1,5 milijuna kuna koje je Grad Senj za ovu namjenu osigurao u ovogodišnjem proračunu.