Značajne promjene

Povlače se stare zelene kante u Opatiji

Marina Kirigin

Za nezakonito odlaganje smeća kazne od 1.000 do 10.000 kunaOPATIJA S ciljem uspostave sustava odvojenog prikupljanja otpada u središtu Opatije uskoro će biti uklonjeni s javnih površina stari spremnici za komunalni otpad. Prva faza izmicanja starih spremnika započet će u ulicama Matka Laginje, Mileve Sušanj, Feliksa Peršića, 9. rujna, Križišće, Jurja Dobrile, Stubište dr. Vande Ekl, Drage Gervaisa i Stubište Škrbići gdje je većina korisnika već preuzela pojedinačne spremnike za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, a čime su ujedno stvoreni uvjeti za prelazak na novi sustav odvojenog prikupljanja otpada. Preostali korisnici bit će opskrbljeni spremnicima za odvojeno prikupljanje u roku od idućih nekoliko dana, a potom će uslijediti druga i završna faza uklanjanja starih spremnika na preostalim lokacijama užeg centra grada Opatije. ž


Za korisnike koji gravitiraju lokacijama Mrkat i Trg Vladimira Gortana zbrinjavanje komunalnog otpada će se riješiti postavom poluukopanih spremnika koji će se pustiti u funkciju unutar dva mjeseca te će na tim lokacijama do tada još privremeno ostati kontejneri koji će također biti predviđeni za odvojeno odlaganje otpada. Stoga molimo preostali manjinski dio korisnika da kontaktiraju Komunalac i da zaduže svoje spremnike za komunalni otpad jer u protivnom neće imati mogućnost zbrinjavanja komunalnog otpada. Službe Grada nadzirat će pravilno odlaganje komunalnog otpada te će se nezakonito odlaganje na javnim površinama kažnjavati propisanom novčanom kaznom u iznosu od 10.000, 5.000 i 1.000 kuna. Grad Opatija će također pribaviti i videonadzornu opremu, stoji u press priopćenju Grada Opatije.