Inicijativa

Opatijac usamljen u svojoj ideji: Konjički klub želi u park Angiolina

Marina Kirigin

Foto: Marfin Aničić

Foto: Marfin Aničić

Opatijac Alobić smatra da je postojeći rasadnik u parku Angiolina nedovoljno iskorišten, a iz Grada Opatije poručuju da njegova obnova uz pomoć EU novca počinje 2020. godineOPATIJA – Predlažem da se u rasadniku u parku Angiolina napravi natkriveno jahalište, da se obnove štale koje na toj lokaciji postoje od nekad i na taj način udahne novi život u taj nedovoljno iskorišten dio opatijskog parka. Revitalizacija ovog prostora na navedeni način moguća je i putem europskih fondova. Bila bi to dodatna atrakcija za Opatiju koja bi omogućavala da se održavaju i preponski i dresurni turniri. Znači riječ je o jahanju u strogo kontroliranim uvjetima, a ne po parku – riječi su to predstavnika opatijskog konjičkog kluba »Adria« Saše Alobića, kluba koji trenutačno egzistira na području iznad Rukavca i koji intenzivno traži teren za svoje daljnje djelovanje i rad.


Alobić kaže kako u klubu imaju tri licencirana trenera, te kako uz njihove članove, u Opatiji postoje i mladi ljudi koji se jahanjem bave u nekim drugim sredinama. Zbog takvog interesa smatra kako bi upravo obnovom štala i izgradnjom natkrivenog jahališta grad dobio i novi sportski poligon za mlade Opatijce.


Dječje igralište


– Opatija ima rasadnike i na Triestini, u Amerikanskim vrtovima i u parku Angiolina. To smatram nepotrebnim jer ionako većina nas sve nabavljamo u vrtnim centrima. Neki će možda reći da konju nije mjesto u gradu, ali i po Beču i nekim drugim gradovima šeću konji. U svakom slučaju smatram da se ovaj nedovoljno iskorišten rasadnik u »srcu« parka Angiolina mora iskoristiti na drugi način. Ako se možda i ne može prenamijeniti u jahalište, neka se izgradi igralište za djecu sa ugostiteljskim objektom, a ne obnovi još jedan rasadnik. Na ovu temu razgovarao sam i s predstavnicima Grada Opatije koji su mi rekli da moja ideja o natkrivenom jahalištu nije prihvatljiva, te naveli kako će se rasadnik obnoviti, kao i štale koje postoje, međutim kako će prostor imati istu funkciju – objasnio je Alobić.


Jedinstveni projekt
Postoji li kakva mogućnost obnove rasadnika u parku Angiolina na način kako to vide članovi navedenog kluba? Kakvi su planovi s opatijskim rasadnikom? Hoće li ga se obnavljati, kada bi mogli krenuti radovi, na koji način će ga se obnoviti i staviti u funkciju? Postoji li mogućnost da se za članove konjičkog kluba u Opatiji pronađe neka druga lokacija na kojoj bi mogli djelovati? – pitanja su koja su postavljena opatijskoj gradskoj Upravi iz koje je stigao sljedeći odgovor:


»Obnova rasadnika u parku Angiolina je zajedno s Amerikanskim vrtovima kao jedinstveni projekt prijavljena na projekte Urbane aglomeracija Rijeka, dakle obnova bi trebala biti velikim dijelom (85%) financirana iz sredstava EU fondova. Početak radova se očekuje početkom 2020. godine a krajnji rok za provedbu projekta je 2023. godina, s time da sama obnova rasadnika ne bi trebala trajati duže od 2 godine. Što se tiče smještaja konjičkog kluba na drugim lokacijama, za to postoji mogućnost u sportsko-rekreacijskim zonama koje su kao izdvojena građevinska područja određene u Prostornom planu uređenja grada, a nalaze se u zaleđu Opatije, te nisu u vlasništvu Grada Opatije.«