Vijeće

Opatija uvodi bitne promjene za one koji imaju u zakupu poslovne prostore

Andrea Bralić

Foto Marko Gracin

Foto Marko Gracin

Grad Opatija zakupcima poslovnih prostora više ne mora produžiti ugovor nakon istekaPN Zakupodavac više nije dužan sadašnjem zakupniku, po isteku ugovora ponuditi sklapanje novog ugovora o zakupu, već to može. Upravo ta riječ „može“, koja je do sada bila „mora“, ostavlja diskrecijsko pravo gradonačelniku da se nekom zakupcu ne produžuje ugovor nakon istekaOPATIJA Opatijski vijećnici na jučerašnjoj sjednici Vijeća usvojili su izmjene i dopune Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora čime su se uskladili s izmjenama zakona. Najveća novost jest da Grad Opatija za poslovne prostore kojima istječe ugovor o zakupu, može sadašnjem zakupniku poslovnog prostora koji ima sklopljen ugovor o zakupu na temelju javnog natječaja i koji u potpunosti izvršava obveze iz ugovora o zakupu, na njegov zahtjev, ponuditi sklapanje novog ugovora o zakupu pod istim uvjetima kao i u postojećem ugovoru na određeno vrijeme, na rok od 5 godina. Navedenom izmjenom Zakona zakupodavac više nije dužan sadašnjem zakupniku po isteku ugovora ponuditi sklapanje novog ugovora o zakupu, već to može učiniti ako je takva ponuda ekonomski opravdana. Upravo ta riječ »može«, a do sada je bila »mora«, ostavlja diskrecijsko pravo gradonačelniku da se nekom zakupcu ne produlji ugovor nakon isteka.


O Nacrtu prijedloga ove odluke provedeno je javno savjetovanje na kojem su pristigla dva prijedloga – onaj Udruženja obrtnika Opatija, Matulji, Lovran, Mošćenička Draga te Smart immobillie d.o.o zastupane po odvjetniku Darijanu Hörtu. Prijedlozi vezani uz reguliranje obnove ugovora o zakupu kojima se predlaže da se zadrži dosadašnja obveza Grada da ponudi obnovu ugovora, ne mogu se usvojiti jer se radi o usklađivanju s izmjenama Zakona o zakupu, pojašnjeno je u odluci koja je u konačnici izglasana većinom glasova.


Visoke kazne i kamere


Dosta je govora bilo i o zbrinjavanju komunalnog otpada. Dio građana Opatije još uvijek nije regulirao svoj status u tom pogledu i svoj otpad nezakonito odbacuje, stoga na ulice kreću komunalni redari koji će smjeti naplatiti kaznu na mjestu počinjenja. Fizičke osobe plaćat će tisuću kuna, obrtnici 5 tisuća, a pravne osobe čak 10 tisuća kuna. Svoju zabrinutost iskazali su i vijećnici jer je situacija na nekim područjima već sada loša, primjerice u Voloskom, a turistička sezona još nije ni krenula. Vijećnik Vedran Kružić (Unija Kvarnera) zatražio je da se u proračunu osiguraju veća sredstva za deratizaciju i upitao što će tek biti kada se broj korisnika u sezoni učetverostruči: – U Voloskom su kontejneri već sada puni do vikenda i ljudi nemaju kamo sa smećem, a strah me i pomisliti što će biti ljeti. Smatram da se odvoz smeća treba intenzivirati i prilagoditi sezoni, kazao je Kružić, na što mu je direktor Komunalca Ervino Mrak odgovorio da se radi na novom rasporedu te razmišlja i o postavljanju kamera na kritičnim mjestima.
Vijećnici su pohvalili stručne službe Grada što su brzom reakcijom prijavile projekt dogradnje zgrade vrtića u Veprincu za što je odobreno 5,4 milijuna kuna iz EU fondova. Radovi bi trebali početi krajem srpnja i trajati 18 mjeseci. U vrtić je trenutno upisano 27 djece, a cilj je dograditi i proširiti vrtićki prostor za 50-ak mališana. Vijećnik Marko Ćorić (HDZ) podsjetio je na darovnicu Ministarstva državne imovine, a s tom su se nekretninom stvorili preduvjeti za prijavu projekta na bespovratna europska sredstva. Projekt je operativno vodio zamjenik gradonačelnika Emil Priskić.


Ponijela ga ideja


Nakon pohvala na aktualnom satu su na red stigle i kritike, a jednu od njih je gradonačelniku Ivi Dujmiću uputio nezavisni vijećnik Neven Varljen kojeg je začudila medijska i Facebook objava prvog čovjeka grada o izgradnji garaže Gorovo krajem 2019. – Pitam se kako to da vijećnici ništa o tome ne znaju. Otkud nam sredstva i tko će odobriti novo zaduživanje tvrtke Opatija 21, pitao je Varljen, na što mu je Dujmić rekao da se planira i gradnja garaže na Gorovu i garaže Črnikovica: – Ponijela me ta ideja i radit ćemo na tome. Ne mora to biti krajem ove godine, ali će biti. Želim od vas vijećnika malo optimizma i stvari će se rješavati – odgovorio je Dujmić, na što je Varljen konstatirao da je objava o početku gradnje krajem 2019. svojevrsna obmana.


Vijećnici su informirani i o mogućoj tužbi vlasnika garaže Slatina protiv Grada Opatije, a radi obeštećenja u mjesecima besplatnog parkiranja na površinama koje pokriva Opatija 21. Gradonačelnik je rekao da će prije svega razgovarati s vlasnicima garaže Slatina te se nada dogovoru. Podsjetio je pritom i na tužbu Liburnija parkinga protiv Grada Opatije koju su koncesionari u konačnici izgubili: – Tražili su milijunske iznose, a o meni se pisalo kao o gradonačelniku koju je svojom odlukom ugrozio gradski proračun. Od milijunskih iznosa na kraju nije bilo ništa, a oni će dobiti obeštećenje koje im je i pripadalo prema poslovnim knjigama – kazao je Dujmić.


Stubište Ljube Kuntarića


Vijećnici su jednoglasno prihvatili inicijativu Mjesnog odbora Volosko da se stubište koje povezuje ulicu Andrije Štangera i Obalu Frana Supila preimenuje u Stubište Ljube Kuntarića. Ova površina nema dodijeljeno ime po postojećim odlukama o imenovanju ulica i trgova, pa niti jednoj od zgrada koje se nalaze uz stubište neće biti potrebno mijenjati kućni broj, jer imaju ulaze s druge ulice.