Važno

Opatija ugostiteljima opet uvodi porez na potrošnju: Dujmić iznio detalje

Aleksandra Kućel Ilić

Vlada najavila da će ugostiteljima ponovo smanjiti PDV s 25 na 13 posto i zbog toga ćemo predložiti odluku da porez na potrošnju ponovo uvedemo i to ne maksimalnih 3 posto, već 1 i pol posto, da im ne bude preveliko opterećenje – rekao je gradonačelnik Ivo DujmićOPATIJA – Dobili smo obavijest od Nove Liburnije da su zaprimili službenu ponudu od Gitone Adriatic za preuzimanje LRH. Nova Liburnija ima 75.661 dionicu i ako znamo da je iznos po dionici 4.761,17 kuna, to znači da bi Nova Liburnija ako bi prodala svoje dionice, dobila 360 milijuna i 234.883 kune. Predložio sam da se sazove sjednica Gradskoga vijeća na kojoj bi se o svemu tome informiralo vijećnike, a isto tako će odluku o tome donijeti Skupština Nove Liburnije koju čine četiri jedinice lokalne samouprave. Rok do kada se moramo očitati je 8. studenoga – rekao je na jučerašnjoj konferenciji za novinare opatijski gradonačelnik Ivo Dujmić i najavio da će se slični susreti s medijima u Gradu Opatija od sada sazivati jednom mjesečno i postati uobičajena praksa.


Na prvoj u nizu redovnih press konferencija uz njega su bili još i zamjenici Emil Priskić i Vera Aničić te dvoje pročelnika, Filip Vlah iz komunalnog odjela i Tamara Sergo iz financijskog, koja je na mjesto pročelnice Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti došla u zamjenu za Danijela Jermana koji sada radi u Općini Matulji.


Drugi rebalans


Gradonačelnik Opatije je također najavio i da će Gradskom vijeću uputiti drugi rebalans proračuna koji će se sa sadašnjih 158.129.980 kuna smanjiti na 156.756.347 kuna i to uglavnom zbog smanjenih prihoda od prodaje nefinancijske imovine te manjih prihoda od poreza na promet nekretnina.
– Pozitivno je to što imamo jako puno zahtjeva za otvaranjem obrta i novim zapošljavanjem i želja nam je da udovoljimo svima koji su zahtjeve podnijeli. Zbog toga ćemo rebalansom osigurati dodatnih 200.000 kuna. A najljepše je od svega što ćemo povećati i financijski iznos za novorođenu djecu i to za 348.000 kuna jer ranije predviđeni iznos nije dostatan i počelo se rađati više djece – pojasnio je Dujmić.


Važna vijest i za opatijske ugostitelje, jer će se na javno savjetovanje uputiti prijedlog o tome da im se vrati porez na potrošnju u iznosu od 1,5 posto, čime bi se uprihodovalo milijun i pol kuna godišnje.


– Kad je našim ugostiteljima PDV narastao s 13 na 25 posto, mi smo u Opatiji ukinuli porez na potrošnju i na taj način dali svoj veliki doprinos njihovom poslovanju. Sad je Vlada najavila da će im ponovo smanjiti PDV s 25 na 13 posto i zbog toga ćemo predložiti odluku da porez na potrošnju ponovo uvedemo i to ne maksimalnih 3 posto, već 1 i pol posto, da im ne bude preveliko opterećenje. Mislim da je to u redu jer se radi o nenamjenskim sredstvima iz kojih se može financirati predškolski i školski odgoj, kultura, sport, razne udruge, socijalu… Uputio sam pismo svim ugostiteljima gdje se navodi što sve od tog novca financiramo – naveo je Dujmić, po čijim riječima se u zadnje dvije godine jako puno ulaže u kvalitetu života građana i to svih dobnih uzrasta, uslijed čega Opatija postaje grad koji je »ugodan za život«, a pored svega je zaustavljen i pad nataliteta.


Više odvoza smeća


– Za poticaje poduzetnicima, od kojih se mnogi bave upravo ugostiteljstvom, Grad Opatija proračunom ove godine izdvaja 1.200.000 kuna. Dakle, gotovo jednako koliko ostvarujemo prihoda uvođenjem ovog poreza mi poduzetnicima i vraćamo kroz poticaje – objasnio je opatijski gradonačelnik.


Još jedna važna odluka ide na javno savjetovanje, a radi se o nacrtu prijedloga odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, o čemu je govorio pročelnik Filip Vlah. Prema onome što je najavio, po novom prijedlogu bi se uveo odvoz smeća dva puta tjedno za cijelo područje Grada Opatije i to od travnja do listopada. Predlaže se i povećana disciplina za davatelja usluge za kojeg su također predviđene sankcije i postupanje u određenim rokovima. Uvode se i mogućnosti da korisnik zatraži dodatni spremnik, da se jednom godišnje spremnik zamijeni većim ili manjim, a predviđena je i opcija odlaganja kraj spremnika čiste i uredne glomazne kartonske ambalaže koja ne može stati u spremnik. Javno savjetovanje o prijedlogu ove odluke će trajati 15 dana, a zatim će konačni tekst biti upućen Gradskom vijeću.