Uhodavanje

NOVI OBRAČUN U OPATIJI Ista zgrada, zajednička kanta i – tri varijante računa

Marina Kirigin

Foto: Marin Aničić

Foto: Marin Aničić

Nekim stanarima uopće nije obračunata usluga odvoza smeća, drugima je ta komunalna usluga uračunata samo u fiksnom dijelu, a treći plaćaju i fiksni i varijabilni dio usluge. Zanima me kako je to moguće, kako se takve greške mogu događati – upitala je stanarka zgrade na KosovuOPATIJA – Stanari iste zgrade u naselju Kosovo, korisnici komunalne usluge, dobivaju potpuno različite račune. Nekim stanarima uopće nije obračunata usluga odvoza smeća, drugima je ta komunalna usluga uračunata samo u fiksnom dijelu, a treći plaćaju i fiksni i varijabilni dio usluge. Zanima me kako je to moguće, kako se takve greške mogu događati? – zapažanje je stanarke zgrade na Kosovu koja je detaljno opisala svoj primjer. Do saznanja da su korisnici komunalne usluge u istoj zgradi, koji zajedno odlažu smeće u istu kantu, dobili potpuno drugačije račune došla je jer plaća račune za dva stana, ima punomoć za plaćanje računa za stan u vlasništvu njezinog oca i svoj stan. Iznos komunalne usluge za njenog oca jednog je mjeseca bio nula kuna, odnosno nije mu uračunat niti fiksni dio naknade, a ona je za svoj stan istog mjeseca dobila račun u koji je uračunat i fiksni i varijabilni dio usluge.


Kaos s računima


– Kada sam dobila takve račune, pitala sam u Libukomu od kada naplaćuju varijabilni dio i dobila odgovor da to čine od ožujka. Pitala sam ih i zašto se drugim stanarima u zgradi ne naplaćuje usluga, odnosno dobivaju račun na nula kuna, a ja plaćam i varijabilni dio. Odgovoreno mi je da ne mogu komentirati tuđe račune. Onda sam im poslala očev račun i svoj pa im ništa nije bilo jasno. U međuvremenu sam i kod ostalih stanara u zgradi provjerila kakve su račune dobili i uvidjela da neki plaćaju samo minimalnu naknadu, odnosno samo fiksni dio bez uračunatog varijabilnog dijela. Nakon svega sam zaključila da postoje tri varijante računa za istu zgradu – neki stanari plaćaju punu cijenu, drugi pola cijene, a treći ništa, odnosno da vlada potpuni kaos s računima. Nakon svega toga, u travnju sam za svoj stan ponovo dobila račun s uračunatim fiksnim i varijabilnim dijelom, a moj tata dobio je račun koji je iznosio 14 kuna.


Opet, potpuno nerazumljivo kada se zna da je samo fiksni dio usluge 50-ak kuna – ispričala je vlasnica stana u zgradi na Kosovu koju je zaprepastio posljednji e-mail iz Libukoma, tvrtke koja radi naplatu računa za usluge Komunalca i Liburnijskih voda, a u kojem stoji sljedeće: »Provjerom dostavljene dokumentacije utvrđeno je da nisu svi dostavljeni podaci sukladni s podacima kojima raspolažemo u našim evidencijama, stoga je iste najprije bilo potrebno uskladiti. Iz tog razloga dogodio se raskorak u dinamici unosa podataka za elektroničku obradu što je rezultiralo time da nisu svim stanarima obračunate sve pripadajuće naknade. Usklađenjem podataka taj je dio ispravljen te će od računa za sljedeći mjesec svi stanari imati dodijeljenje parametre za obračun«.
– Znači li to da će sada korisnicima usluge unazad naplaćivati ono što su greškom zaboravili unijeti u račun!? Zanima me i čija je to greška? Da nisam imala račun za dva stana i vidjela da nešto nije kako treba, i dalje bi se ovako nastavilo naplaćivati. Zbog te moje prijave shvatili su da su krivo obračunavali uslugu cijeloj zgradi, a sada planiraju korisnicima usluge naplatiti sve unazad što su pogriješili. Zbog toga što namjeravaju naplatiti »zaostatke«, pisala sam i društvu za zaštitu potrošača. Zanima me imaju li uopće pravo naplaćivati unazad ako je njihova greška jer recimo u trgovinama, ako trgovac krivo naplati, nema pravo naknadno tražiti doplatu – zaključuje stanarka.Čini se kako primjer u naselju Kosovo nije usamljen. Greške se navodno znaju događati i kada su obiteljske kuće u pitanju. Mještanka Opriča tako je rekla kako ima kante od 120 litara, a kako je dobila račun za kante od 160 litara, te kako su nekoliko mjeseci usklađivali račune, anulirali litre, ali dodavali »zaboravljene« varijabilne troškove iz ranijih mjeseci.Neobične situacije


Greške u sustavu koje su se dogodile ipak neće biti retroaktivno naplaćene, potvrdio je to i Duško Kulaš iz radne jedinice Usluga tvrtke Komunalac, ali i objasnio što se događa i s čime se susreću prilikom uvođenja novog sustava naplate komunalne usluge »na kućnom pragu«.


– Sustav se još uvijek usklađuje. Ono na što smo mi upozoreni, na računima za ovaj mjesec trebalo bi biti ispravljeno. Nastojali smo pregledati sve sporne stvari. Međutim, mi imamo oko 17.000 korisnika, što je izuzetno velik opseg podataka. S obzirom na to da su potpuno drukčiji osnovi za obračun u odnosu na one koji su bili do sada, sve te izmjere napravile su se nekakvom računalnom automatikom kod čega je došlo do nekih pogrešaka i neobičnih situacija koje mi nastojimo ispraviti. Mi smo odmah znali da će do toga doći, odnosno da će se takve stvari dogoditi. Zato svaku indiciju koju imamo provjeravamo i nastojimo bazu dovesti u ispravno stanje. Nažalost, to je postupak koji traje. Osobno sam radio jednu zgradu na Kosovu i otprilike za jednu zgradu treba mi dva sata vremena da bi se sve ispitalo i ispravilo. Retroaktivno nećemo naplaćivati greške na štetu korisnika osim tamo gdje smo mi eventualno naplatili nešto više. Tada to korisnicima vratimo, međutim takvih situacija je malo – objasnio je Kulaš.