Nesigurno

NAJSLABIJI NA UDARU Nova cesta sve opasnija – vozi se ludo, a pješacima ne pomažu niti “zebre”

Marina Kirigin

Snimila Aleksandra Kućel-Ilić

Snimila Aleksandra Kućel-Ilić

Nakon što je stanovnica Opatije Marija Muić Fantov pisala svim nadležnim institucijama, nedavno je dio kolnika saniran, ali je problematika neadekvatnog pješačkog prijelaza ostalaOPATIJA Opatijske prometnice više ne zadovoljavaju potrebe modernog doba. Automobila je sve više i sve su jači, veći i brži, promet je sve gušći, a istovremeno se izdaju nove građevinske dozvole i grade nove kuće u neposrednoj blizini cesta i cestica, pa je stoga i sve manje mogućih prometnih rješenja kojima bi se zaštitili pješaci i omogućio siguran cestovni promet. Svakako jedna od onih trasa zbog koje sve češće stanovnici Opatije negoduju je dionica Nove ceste, na relaciji na kojoj su u blizini smještene škole, i »velika« i »mala« osnovna škola, i opatijske srednje škole – Ugostiteljska, Hotelijersko-turistička, Gimnazija i Obrtnička škola.


Da u pitanju nije samo puko »njurganje« Opatijaca, govori i jedna ne tako davno izrađena studija Prometnog fakulteta koja je potvrdila da su najopasniji pješački prijelazi u županiji upravo oni u blizini opatijske osnovne škole, jedni od onih na kojima je zabilježen najveći broj prometnih nezgoda.


Zbog jedne takve slične situacije pobunio se i dio mještana Opatije koji žive na Novoj cesti i u ulici Borisa Želea. Naime, oni već duže vrijeme od nadležnih traže rješenje za pješački prijelaz koji se nalazi na Novoj cesti pri spajanju ulice Borisa Želea s Novom cestom. Međutim, uglavnom su svjedoci prebacivanja odgovornosti ili nekih aktivnosti nadležnih koje problem na koji ukazuju nisu riješili.


Otežan pristup
– Nadležne molimo da nam postave prometnu signalizaciju na pješačkom prijelazu koji se nalazi na Novoj cesti, kod spajanja ulice Borisa Želea s Novom cestom. Naime, radi se o vrlo opasnom pješačkom prijelazu na kojem se učestalo događaju razni prometni prekršaji te čovjeku treba i nekoliko minuta da bi prešao na suprotnu stranu ceste. Iz smjera Rijeke je vrlo otežan pristup do samog pješačkog prijelaza jer nogostup nije adekvatne širine, svega nekih 40-ak centimetara.Na novinarski upit, iz Hrvatskih cesta stigao je sljedeći odgovor: »Predmetni pješački prijelaz se nalazi na dijelu državne ceste D66, dionica 003, km 37+010. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave uređuju promet na svom području tako da, između ostalog, određuju promet pješaka, parkirališne površine i način parkiranja te posebne tehničke mjere za sigurnost pješaka, a sve sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.


Na predmetnom području Grad Opatija je za određene postojeće pješačke prijelaze na njihovom području izradio prometne elaborate, prikupio suglasnost i ugradio dodatnu prometnu opremu K31 (trepćuće žuto prometno svjetlo za naglašavanje prometnog znaka). Neovisno o tome Hrvatske ceste d.o.o. su izradile Prometni elaborat »Pješačkog i motornog prometa na D66 u Opatiji, dionica 003, od km 36+300 do km 37+900«, prikupile potrebne suglasnosti (Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Grada Opatije, MUP PU PGŽ), provele nabavu za izvedbu predmetnih radova te se očekuje izvedba radova tijekom 2019. godine kojim je obuhvaćen i predmetni pješački prijelaz. Predmetnim elaboratom su obuhvaćeni samo radovi na prometnoj signalizaciji i opremi te ne mogu biti, niti su obuhvaćeni građevinski radovi na nogostupima, nerazvrstanim ulicama, državnoj cesti i sl.Roditeljima s dječjim kolicima te osobama smanjene pokretljivosti i u invalidskim kolicima je u svakom pogledu onemogućen pristup na označeni nogostup. Dodatni problem predstavlja i šaht za vodu s rešetkama koji je neravan i ulegnut, a smješten je na prvoj bijeloj crti pješačkog prijelaza uz rub nogostupa i potrebno ga je zaobići kod prelaženja na pješačkom prijelazu jer ako se napravi krivi korak, predstavlja potencijalu opasnost za život. Osim navedenog, izvođenjem radova na Novoj cesti tijekom 2015. godine, prilikom skidanja starog sloja asfalta i stavljanja novog, učinjen je propust.


Naime, na samom spajanju Nove ceste s ulicom Borisa Želea i na samom pristupu na pješački prijelaz došlo je do odstupanja u visini Nove ceste te je za oko 5 centimetara Nova cesta ostala na nižoj razini nego što je bila prije izvođenja radova, i na tom dijelu ceste je ostao nagib i udubljenje u kojem se za kišnog vremena nakuplja voda.


Napominjem da tada uopće nije moguće pristupiti na taj nogostup da bi se prešlo na drugu stranu ceste. S obzirom na velik broj pješaka, a posebice djece i starijih osoba koji se svakodnevno i po nekoliko puta koriste navedenim pješačkim prijelazom te uzimajući u obzir gustoću prometa na Novoj cesti i škole koje se nalaze u neposrednoj blizini, molim vas da razmotrite mogućnosti postavljanja dodatne prometne signalizacije kojom bi se poradilo na samom usporavanju prometa, a time bi se uvelike ljudima olakšalo korištenje predmetnog pješačkog prijelaza – dopis je kojim se Marija Muić Fantov, žiteljka tog dijela Opatije, obratila svim nadležnim institucijama – resornom ministarstvu, Hrvatskim cestama, policiji i Gradu Opatiji.


Postavljeni šah


Rezultat tog dopisivanja bila je i nedavna sanacija dijela kolnika. Naime, Fantov ističe kako je u listopadu 2018. godine Grad Opatija pristupio sanaciji dijela kolnika gdje se nalazila lokva i da je na isto mjesto izvođač radova Komunalac d.o.o. postavio još jedan šaht za sakupljanje vode te da je također postavio i nagibe na nagostupu s lijeve i desne strane pješačkog prijelaza. 


– Unatoč izvedenim radovima i dalje je ostao problem samog pristupa na nogostup za prelazak preko pješačkog prijelaza, te su i dalje ugroženi životi pješaka – podcrtava Opatijka, dodajući koja sve odstupanja postoje: širina nogostupa odstupa od propisane minimalne širine, neadekvatno je izveden sam pristup pješačkom prijelazu, otežan pristup djeci i pokretnim osobama, a roditeljima s djecom u kolicima te osobama smanjene pokretljivosti i invalidima apsolutno onemogućen pristup pješačkom prijelazu, šaht za vodu na kolniku na prvoj bijeloj crti pješačkog prijelaza, tri škole u krugu od oko 100 metara za koje nigdje nije postavljena prometna signalizacija te dom zdravlja i udruga osoba s invaliditetom na udaljenosti oko 200 metara, pješački prijelaz nije obilježen znakom A33, nema oznake da je na pješačkom prijelazu stajalište autobusne linije javnog gradskog prijevoza kada se u Gradu Opatiji odvijaju određene manifestacije.


Ugroženi životi


– Zbog navedenih propusta i neprilagođene brzine uvjetima na cesti na spornom pješačkom prijelazu se svakodnevno dešavaju brojni prometni prekršaji kojima su ugroženi životi djece i odraslih te se na istom dogodilo već nekoliko prometnih nezgoda nad pješacima o čemu javnost nije informirana. Jedna takva nezgoda se dogodila 17. kolovoza 2018. kada je ozlijeđena ženska osoba, a nedavno, 21. prosinca 2018. ozlijeđeni su otac i devetogodišnji dječak – upozorila je Muić Fantov.


Na pitanja postoji li kakvo rješenje za otklanjanje ovog prometnog problema, je li u planu sanacija ili eventualno postavljanje dodatne prometne signalizacije na tom pješačkom prijelazu te, s obzirom na sve češći pritisak javnosti zbog vrlo opasnih prometnih rješenja na opatijskoj Novoj cesti, posebice u blizini škola, jesu li u planu neka nova rješenja za pješake, iz Grada Opatije odgovaraju sljedeće.


– Gđa Marija Muić Fantov navodila je kako se problem očituje u prebrzoj vožnji vozača na predmetnom raskrižju te je tvrdila da se prethodno s tom problematikom obraćala MUP-u i HC-u, ali da nitko do sada nije reagirao. Njen zahtjev se odnosio na zamolbu za poduzimanje radnji usporavanja prometa na tom dijelu Nove ceste.


Nažalost, Grad Opatija je u mogućnosti samo dodatno označiti predmetni pješački prijelaz, što se planira ubuduće, tijekom 2019. godine, s obzirom da u 2018. godini za to nije bilo raspoloživih sredstava. Ipak, upitno je hoće li takve mjere navesti eventualno nesavjesne vozače da se pridržavaju ograničenja brzine u naselju. Grad Opatija, nažalost, nema mogućnost izravno sankcionirati vozače zbog prekoračenja brzine u prometu – stoji u odgovoru pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša Filipa Vlaha.