Sto tisuća kuna bespovratnih sredstava

Matulji podupiru male poljoprivrednike

Aleksandra Kućel Ilić

NL arhiva

NL arhiva

Maksimalni iznos potpore po korisniku iznosi 25.000 kuna, odnosno do 50 posto dokumentiranih prihvatljivih troškova ulaganja, s izuzetkom ekoloških proizvođača za koje će potpora iznositi do 60 posto dokumentiranih prihvatljivih troškovaMATULJI  Uoči početka jeseni, kao i svake godine, na temelju donesenog programa potpora poljoprivredi za 2019. godinu Općina Matulj je objavila već tradicionalni javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora poljoprivredi na području Općine Matulji za 2019. godinu za čiju provedbu je ishodovana suglasnost Ministarstva poljoprivrede.


Prema riječima Astre Gašparini, više savjetnice za gospodarstvo i potporu razvojnim projektima u Općini Matulji, u općinskom proračunu za 2019. godinu predviđeno je ukupno 100.000 kuna za potpore poljoprivredi. Maksimalni iznos potpore po korisniku iznosi 25.000 kuna odnosno do 50 posto dokumentiranih prihvatljivih troškova ulaganja, s izuzetkom ekoloških proizvođača za koje će potpora iznositi do 60 posto dokumentiranih prihvatljivih troškova ove godine.


Poticanje rasta


– Kao i prethodnih godina, korisnici sredstava potpore mogu biti mala poljoprivredna gospodarstva (obiteljska poljoprivredna gospodarstva – OPG), obrti, trgovačka društva i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti) upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, koja imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Općine Matulji, a čija ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstava (SO) iznosi od 500 do 2.999 eura, s izuzetkom pčelara koji moraju imati između 10 i 40 pčelinjih zajednica. Cilj ovog programa je pomoći novim, malim poljoprivrednim gospodarstvima da »narastu« i povećaju poljoprivrednu proizvodnju kako bi zadovoljili propisane kriterije te se mogli prijaviti za potpore kroz nacionalni Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske, pojasnila je Gašparini.


Dvije mjere
Stoga će Općina Matulji u 2019. godini dodjeljivati bespovratna sredstva kroz dvije mjere. U sklopu Mjere 1 daju se potpore razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava i to za sufinanciranje slijedećih troškova: nabave certificiranog sadnog materijala za podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada voća, vinove loze, smokava, maslina; troškovi analize tla; troškovi armature (stupovi, žice); troškovi ograđivanja (električni pastir, stupovi, žice); troškovi postavljanja sustava za navodnjavanje, postavljanja protugradne zaštite; troškovi kupnje i/ili opremanja zaštićenih prostora staklenika/ plastenika i sl. za jednogodišnje i višegodišnje nasade povrća, cvijeća, ljekovitog i medonosnog bilja, voća, vinove loze, smokava, maslina; nabave uzgojno valjanih grla domaćih životinja, te nabave nove poljoprivredne mehanizacije, strojeva i/ili opreme.


Kroz Mjeru 2 potpore se daju za sufinanciranje nabavke pčelinjih zajednica, pomagala, pribora i opreme koja se koristi u pčelarstvu.


– Pozivaju se svi zainteresirani građani Općine Matulji da iskoriste mogućnost ostvarivanja potpora poljoprivredi u 2019. godini. Sve informacije i obrasci potrebni za prijavu moguće je dobiti u Općini Matulji svaki radni dan ili preuzeti na Internet stranicama Općine Matulji na www.matulji.hr, pozvali su iz Općine Matulji.