'Sens4Boat'

Marina Punat prva u svijetu razvila sustav senzorike za zaštitu vozila

Mladen Trinajstić

Do danas je na plovila unutar Marine Punat već ugrađeno 250 senzora i jedan požar već je spriječen / Foto Marina Punat

Do danas je na plovila unutar Marine Punat već ugrađeno 250 senzora i jedan požar već je spriječen / Foto Marina Punat

Sustav »Sens4Boat«, koji uz vatru i vodu javlja i stanje brodskih baterija, prvi je i zasad jedini takav sustav u svijetu, a omogućuje i aplikacijsko povezivanje sa sustavima dojave u stvarnom vremenu, kaže Krešimir Žic, direktor sestrinske tvrtke Marina CloudPUNAT  Prigodnom prezentacijom noviteta u Marini Punat, vodstvo tog najstarijeg i jednog od najvećih hrvatskih nautičarskih središta, podvuklo je crtu pod dosadašnji dio još jedne u nizu uspješnih sezona i investicijskih ciklusa tijekom 55-godišnjeg djelovanja.


Mnoštvo infrastrukturnih ulaganja te posebice nekih zanimljivih i inovativnih tehničko-tehnoloških rješenja po kojima je taj nautičarski kompleks već prepoznatljiv, predstavili su direktorica Marine Punat Renata Marević te direktor i predsjednik Skupštine Marina Punat Grupe – Marijan Topolovec i Dragutin Žic, a s dobrim razlogom, susretu su nazočili i ministar turizma Gari Cappelli te Anđelko Petrinić, pomoćnik ministra mora, prometa i infrastrukture.


Oni su svojom nazočnošću, rekao je Cappelli, pokazali da prepoznaju i valoriziraju doprinos i puntarske marine i nautike u cjelini ukupnog turističkog proizvoda naše zemlje.


Krešimir Žic predstavlja novi sustav senzorike koji je Marina Cloud razvila i implementirala prva na svijetu / Foto M. TRINAJSTIĆ


Krešimir Žic predstavlja novi sustav senzorike koji je Marina Cloud razvila i implementirala prva na svijetu / Foto M. TRINAJSTIĆ

Jednosatna prezentacija mnoštva već realiziranih ulaganja u podizanje kvalitete sadržaja i usluga Marine koja, sa svojih 1.300 stalno pohranjenih plovila, danas skrbi o najvećoj »koncentarciji plovila« na Jadranu, naglasak je imala na novom proizvodu koji je samostalno razvilo te kao prvo na svijetu svojim korisnicima nedavno ponudilo, upravo to krčko nautičarsko poduzeće.


U funkcionalnom smislu sad potpuno zgotovljen te u praksi provjeren Sustav senzorike za preventivnu zaštitu plovila nazvan »Sens4Boat« koji čine senzori za dojavu pojave dima i vatre u brodovima, ali i prodora vode u njihovu unutrašnjost, odnosno stanja brodskih baterija, prvi je i zasad jedini takav sustav u svijetu – informirao je prisutne Krešimir Žic, osnivač i direktor Marini Punat sestrinske kompanije Marina Cloud. 


Marina Punat: Sve informacije senzora pokazuju se na mobilnim uređajima / Snimio Mladen TRINAJSTIĆ


Marina Punat: Sve informacije senzora pokazuju se na mobilnim uređajima / Snimio Mladen TRINAJSTIĆPožar već spriječen


– Uz sve ostale kvalitete, odlikuju ga softverska rješenja i mogućnosti njegova integriranja i aplikacijskog povezivanja sa sustavima dojave u stvarnom vremenu – napomenuo je Žic, otkrivši da je do danas ugrađeno više od 250 takvih senzora na plovila unutar Marine Punat.


– Zahvaljujući tom našem sustavu koji smo dugo razvijali, senzorima smo posljednjih mjeseci već opremili dobar dio plovila koji u stvarnom vremenu i njihove vlasnike, a što je još i bitnije – i sve naše službe zadužene za skrb o brodovima, alarmiraju u slučajevima zapaljenja plovila, prodora vode u kaljužu i kod ispražnjenja njihovih akumulatora – objasnio je Žic priznavši da je upravo zahvaljujući tom novom inovativnom sustavu ovog ljeta detektiran i pravovremeno spriječen požar na jednom plovilu u Marini u kojoj je u posljednjih godina, nažalost, bilo više sličnih incidenata.


Novi sanitarni čvor tek jedan od noviteta u Marini Punat / Foto K. ŽIC


Novi sanitarni čvor tek jedan od noviteta u Marini Punat / Foto K. ŽIC– Ovo je tek početak razvijanja tehnologije kojom planiramo opremiti sva plovila u našoj Marini, ali i kojega, u ovako »kompletiranom« funkcionalnom obličju predstavljamo prvi na svijetu – istaknuo je Krešimir Žic napomenuvši da već u idućim koracima koji će uslijediti uskoro, sustav »Sens4Boat« ondje kane dograditi senzorikom namijenjenom mjerenju razine ugljučnog monoksida u unutrašnjosti plovila te senzorima kojima će se pratiti i sprečavati nekontrolirano pražnjenje brodskih tankova s fekalijama. Žic je ocijenio da bi zakonodavac, upravo slijedom nesreće na brodu na kojem je život nedavno u Dalmaciji izgubio nesretni talijanski turist, trebao razmisliti o mogućnosti uvođenja zakonskih obveza uvođenja takvih sustava kojima bi se pratila koncentracija otrovnih plinova u brodovima, barem onima koji su u komercijalnom režimu korištenja.


Marina Punat: Novi sustv senzorike za preventivnu zaštitu plovila / Snimio Mladen TRINAJSTIĆ


Marina Punat: Novi sustv senzorike za preventivnu zaštitu plovila / Snimio Mladen TRINAJSTIĆAmbiciozni planovi


Osim s tim zanimljivim i ambicioznim projektom koji, drže u Marini Punat, potencijal ima i u svim drugim hrvatskim i svjetskim marinama, direktorica Marević predstavila je i ulaganja u gradnju novog sanitarnog i parkirališnog kompleksa, sadržaje i objekte kojima su obogaćeni smještajni kapaciteti Marine, ali i novu ponudu plaže Medane koja je početkom ljeta dobila novi Beach club.


Uz sve spomenuto, govoreći o investicijskim planovima za iduće 15-godišnje razdoblje, direktor Marina Punat Grupacije Marijan Topolovec nije propustio istaknuti da, sukladno izrađenom master planu razvoja te grupacije, već do 2025. godine planiraju ulaganja »teška« 160 milijuna kuna, a koja predviđaju potpunu rekonstrukciju svih obalnih objekata marine i ulaganja u infrastrukturu njenih gatova. Pedesetak milijuna kuna vrijedna su i planirana ulaganja u modernizaciju Brodogradilišta Punat, zaključio je Topolovec otkrivši da se slijedom praćenja novih tehnoloških trendova u Puntu u budućnosti posebna pažnja planira pokloniti gradnji infrastrukture namijenjene električnim plovilima vrijeme kojih, sigurni su – sasvim sigurno dolazi.