Vijeće

Loparski vijećnici usvojili proračun od 21,7 milijuna

Hrvoje Hodak

Foto H. Hodak

Foto H. HodakBogatom dnevnom redu 22. sjednice Općinskog vijeća Lopara prethodio je zanimljiv aktualni sat. Vijećnik Rajko Ivanić htio je doznati koliko je u Loparu nezaposleno ili zaposleno žitelja mlađih do 35 godina starosti te hoće li Borić kao načelnik moći nešto poduzeti da ne dođe do prekida prošlog ljeta uspostavljene sezonske katamaranske linije Zadar – Novalja – Lopar – Krk – Rijeka i obrnuto, a da pritom ne dođe do poskupljenja cijene karata.


Načelnik je odgovorio da lokalna vlast nije niti HZZ, niti obavlja poslove HZMO-a, ali je svejedno, nakon podulje rasprave s Ivanićem, obećao da će nastojati, putem službi kojima je to posao, doći do podataka vezanih uz zaposlenost ili nezaposlenost mladih Loparana.


Što se tiče pitanja o nastavku održavanja brzobrodske linije između Zadra i Rijeke, kojoj je jedna od luka pristajanja i Lopar, Borić je kazao da se ovdje radi o privatnom brodaru koji je pokretanjem ove komercijalne linije obradovao i mještane Lopara, Rabljane i brojne turiste.
– Ministarstvo za sada tu liniju nije proglasilo državnom brzobrodskom linijom jer bi u tim okolnostima morala prometovati cijele godine, a izostankom subvencije brodar nije u mogućnosti snižavati cijene. S obzirom na to da je vlasnik za sljedeću sezonu na toj liniji najavio uvođenje većeg i modernijeg katamarana, uz napomenu da katamaran više ne bi pristajao u Novalji, već na Silbi, nešto skuplje cijene karata već su određene, no Općina Lopar na njihovo formiranje ne može utjecati ni na koji način – kazao je Borić.


U nastavku sjednice načelnik je pojasnio prijedlog drugih izmjena i dopuna proračuna Općine Lopar za 2019. i projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu. Najznačajnijom novinom kod predloženih izmjena istaknuo je činjenicu da se u ovoj godini neće ostvariti neki od planiranih iznosa kapitalnih pomoći države i Županije za neke projekte koje je financirala općina iz vlastitih prihoda pa je prihode proračuna trebalo umanjiti za pet milijuna kuna u odnosu na plan s početka godine što, prema njegovim riječima, ni u kojem smislu nije projekte dovelo u pitanje.


Nakon kraće rasprave Općinsko vijeće je sa sedam glasova za i tri suzdržana glasa usvojilo izmjene i dopune proračuna za 2019. u konsolidiranom iznosu od 21.151.000 kuna. Prihvaćen je i predloženi proračun za 2020. s projekcijama za 2021. i 2022. godinu, u kojem je iznos prihoda od 21.769.678,79 kuna veći u odnosu na sve dosadašnje proračune Općine Lopar. Načelnik Borić je jasno postavio ciljeve proračuna za 2020. godinu, s objašnjenjem stanja projekata i gdje bi trebali biti kao općina na kraju 2020. godine.