Konferencija

Krk u Europskoj mreži kulturnog turizma

Mladen Trinajstić

Članstvo u ECTN-u olakšava apliciranje na natječaje raznih fondova u okviru programa kojima se sufinancira kulturni turizam, npr. EU fondova povezanih s Interreg, Horizon ili Erasmus platformama



KRK – Na ovotjednom kolegiju krčkoga gradonačelnika Darija Vasilića predstavljeno je i više no zapaženo sudjelovanje Grada Krka na ovogodišnjoj, 12. Međunarodnoj konferenciji za kulturni turizam Europe (12th International Conference for Cultural Tourism in Europe), održanoj u španjolskoj Granadi na temu »Kultura i nasljeđe za odgovorne, inovativne i održive turističke akcije«. Priređena je pod pokroviteljstvom Europske mreže kulturnog turizma (ECTN), a uz prezentacije svih gradova sudionika, organizatori su sudionicima skupa predstavili mogućnosti učlanjenja lokalnih jedinica u tu sveeuropsku kulturno-turističku asocijaciju.


Lakše do EU fondova


Članstvo u Europskoj mreži kulturnog turizma, naglasio je Vasilić, gradovima i općinama članovima omogućava i olakšava apliciranje na natječaje različitih fondova u okviru programa kojima se sufinancira kulturni turizam. To među ostalim znači i da gradovi učlanjeni u spomenutu europsku asocijaciju imaju znatno lakši pristup sredstvima iz EU fondova povezanim s Interreg, Horizon ili pak Erasmus platformama. U Španjolskoj su tako prezentacijom pod nazivom »Valorizacija i predstavljanje kulturne baštine grada Krka: Kreiranje turističkog brenda« (koju su prezentirali Igor Hrast i Ema Makarun) predstavljeni neki od krčkih dosega na tu temu. To se u prvom redu odnosi na već zaživjeli projekt »Priča o Krku« (Story of Krk), svojevrsnu internetsku bazu kojom su objedinjeni podaci o gradskom materijalnom (spomeničkom) i nematerijalnom nasljeđu.


Budući muzej


Uz predstavljanje tog projekta, predstavnici Grada Krka na istoj su konferenciji izložili i sve u proteklom periodu unutar krčkog povijesnog središta odrađene hortikulturne zahvate, kao i svoje realizirane inicijative u cilju definiranja standarda urbane opreme u zaštićenom području. Organizatorima i sudionicima Međunarodne konferencije o kulturnom turizmu Europe predstavljeni su i najrecentniji koraci u pripremanju realizacije projekta uređenja budućeg gradsko-dijecezanskog muzeja na Kamplinu kojim će se, na inovativan način, posjetiteljima Krka odskora predstavljati duga i bogata povijest tog preko dva milenija staroga grada. Slijedom svega spomenutog ni ne čudi da je, u nastojanjima da se u budućnosti iznađu izvori (su)financiranja brojnih ambicioznih projekata povezanih s istraživanjem, očuvanjem i prezentiranjem krčke kulturno-povijesne baštine, odnosno čim uspješnijeg i intenzivnijeg »povlačenja« sredstava iz europskih fondova, na ovotjednom kolegiju krčki gradonačelnik i formalno prihvatio inicijativu učlanjenja Grada Krka u Europsku mrežu kulturnog turizma (ECTN).


Krčkom projektu 3. nagrada




U okviru iste međunarodne konferencije, prigodnim priznanjem za osvojeno treće mjesto nagrađena je i Turistička zajednica otoka Krka. Vrijednu nagradu je njena direktorica Majda Šale preuzela od predstavnika ECTN-a »na račun« projekta »Kulturno nasljeđe otoka Krka« – interaktivnog internetskog prezentacijskog »alata« koji je nagrađen u kategoriji »inovacije i digitalizacije«. Ta digitalna prezentacijska platforma izrađena je u suradnji s Centrom za industrijsku baštinu Sveučilišta u Rijeci čije su predstavnice Ema Makarun i Iva Golob također nazočile dodjeli vrijedne nagrade.