Unaprijeđena infrastruktura

Kongresna destinacija: U Opatiji predstavili novosti iz ponude za poslovne skupove

Aleksandra Kućel Ilić

Foto Marin Aničić

Foto Marin Aničić

Ovaj grad raspolaže s 53 dvorane za održavanje većih i manjih skupova, u koje se može smjestiti 9.563 sudionika. Katalog je obuhvatio i brojna ulaganja hotelskih kuća te pregled restoranaOPATIJA – Kongresni turizam jedan je od ključnih segmenata turističke ponude Opatije, a tijekom proteklih pet godina infrastruktura za poslovne skupove značajno je unaprijeđena zahvaljujući brojnim investicijama javnog i privatnog sektora. Kako bi adekvatno prezentirala sve kvalitetnije sadržaje za kongresni turizam, Turistička zajednica Grada Opatije ove je godine izradila novi katalog kongresne ponude pod nazivom »Opatija – kongresna destinacija s tradicijom«.


– Uz zdravstveni i wellness turizam, kongresni je turizam najznačajniji motiv za dolaske gostiju izvan turističke sezone, koje nam predstavlja razdoblje od posebnog interesa. Međutim, nije kongresni turizam značajan za Opatiju samo zato što pridonosi jačanju predsezone i posezone, već i zato što kongresni gosti imaju i veću potrošnju u destinaciji – kazala je direktorica Turističke zajednice grada Opatija Suzi Petričić.


Pregled kapaciteta


Novi katalog donosi i zanimljiv pregled kapaciteta kojima raspolaže Opatija pa tako navodi da u kongresnoj ponudi ovog grada ima 53 dvorane koje mogu smjestiti ukupno 9.563 sudionika. Od tog broja, šest je velikih dvorana za više od 500 sudionika, a najveći je broj dvorana za sastanke do 50 osoba i onih predviđenih za između 100 i 300 sudionika – potonjih je 16 u Opatiji, a onih najmanjih ukupno 18.
Uz javne prostore kao što su Sportska dvorana »Marino Cvetković«, Kulturni dom Zora, Villa Antonio te Centar Gervais, koji je već postao jedna od najtraženijih lokacija za organizaciju raznih događanja i manifestacija, ovo izdanje obuhvatilo je i brojna ulaganja hotelskih kuća koja su podignula kvalitetu smještanih kapaciteta, ali i kongresnih sadržaja.


Katalog »Opatija – kongresna destinacija s tradicijom«, tehnički je priručnik namijenjen organizatorima poslovnih skupova, koji pomoću njega imaju detaljan uvid u kongresne kapacitete i mogućnosti koje Opatija pruža.


Na jednome mjestu je objedinio sve informacije značajne za organizatore kongresa. Uključuje to ne samo kontakte relevantnih kongresnih odjela već i ostalih pružatelja usluga koji su jednako važni za organizaciju poslovnog skupa.Među njima su specijalizirane agencije s područja Opatije, profesionalni kongresni organizatori (PCO), prijevoznici te ostale agencije, kao i kontakti tvrtki za najam audio i video opreme, prevoditelja, kulturno zabavnih udruga, fotografa i drugih. Za većinu poslovnih skupova vrlo je bitna i gastronomska ponuda u destinaciji pa je u katalogu dan pregled restorana na Opatijskoj rivijeri.


Nekoliko prednosti


– Cilj izrade ovog kataloga bio je da organizatorima na jednome mjestu pružimo sve potrebne informacije kako bismo ih dodatno motivirali da svoj skup organiziraju u našem gradu. U odnosu na ostale hrvatske destinacije, Opatija ima nekoliko konkurentskih prednosti – dugu tradiciju, dobro razvijene smještajne kapacitete, kvalitetnu gastronomsku ponudu i dodatne sadržaje, ali i znanstveno-istraživačku djelatnost koja je sve češće značajan faktor pri organizaciji poslovnih skupova. Stoga je u katalogu poseban naglasak dan na multiznanstveno okruženje, prvenstveno kroz istraživačke laboratorije Sveučilišta u Rijeci, ali i Specijalnu bolnicu Thalassotherapija – objasnila je Suzi Petričić.


Obnovljene web stranice


Paralelno s izradom kongresnog kataloga, obnovljene su i specijalizirane web stranice posvećene ponudi poslovnih skupova, dostupne na adresi www.opatija-convention.com. Na stranici se nalazi i kalendar poslovnih skupova koji se održavaju u Opatiji. Korisnicima je omogućeno da i sami unesu informacije o poslovnim skupovima i upišu ih u kalendar.


Kongresni katalog i web stranica su izrađeni na hrvatskom i engleskom jeziku, a međunarodna promocija kataloga bit će na kongresnoj burzi IBTM World, od 19. do 21. studenog u Barceloni. Radi se o jednoj od najvećih kongresnih burzi u svijetu na kojoj sudjeluju destinacije, hotelske kuće i specijalizirane agencije iz 190 zemalja, a Turistička zajednica će tamo predstaviti Opatiju kao hrvatsku kongresnu destinaciju.