Tržišni razlozi

Kirigin odgovorio na Dujmićeve izjave: ‘Projekt Doma zdravlja zapeo je zbog cijene’

Marina Kirigin

Foto: V. KARUZA

Foto: V. KARUZA

Iz objektivnih tržišnih razloga cijena projekta je skočila za više od 25%, otprilike za 13,5 milijuna kuna. Gradsko vijeće je tražilo jeftiniju i centru grada bližu alternativnu lokacijuOPATIJA – Sa žaljenjem moram konstatirati da su izgubljene dvije godine dok je aktualni saziv Gradskog vijeća Opatije raspravljao o lokaciji izgradnje novog Doma zdravlja, razmišljao o alternativama, a da nisu dali decidirani odgovor i donijeli odluku želimo li graditi Dom zdravlja – izjava je gradonačelnika Opatije Ive Dujmića koji je krivnju za otezanja s projektom izgradnje Doma zdravlja prebacio na opatijsko Gradsko vijeće, a koje je, međutim, iznijelo nešto drugačiju stranu priče.


Predsjednik Gradskog vijeća Opatije Fernando Kirigin, odgovarajući na novinarski upit, rekao je da se krivnja za štošta u posljednje vrijeme prebacuje na opatijske vijećnike.


Prošli saziv


– Prvo, sama izjava da je Gradsko vijeće dvije godine otezalo s projektom novog Doma zdravlja jednostavno ne stoji. Zato jer Gradsko vijeće za realizaciju projekta novog Doma zdravlja u konkretnom slučaju formalno nije trebalo donositi nikakvu dodatnu odluku osim one koju je već davno donijelo, a to je darovanje zemljišta Grada za izgradnju novog Doma zdravlja.
Drugo, ako uzmemo u obzir datum koji je u izjavi naveo gradonačelnik (27. lipnja 2018. godine), kao datum kada je Gradsko vijeće napokon donijelo zaključak kojim se samo potvrđuje opredjeljenje o potrebi izgradnje novog Doma zdravlja i vratimo se dvije godine unatrag, koliko gradonačelnik izjavljuje da aktualni saziv Gradskog vijeća oteže projekt, dolazimo u lipanj 2016. godine, u vrijeme prošlog mandata, prošlog saziva Gradskog vijeća dakle, u vrijeme prije izbora za gradonačelnika i Gradsko vijeće Grada Opatije koji su održani u lipnju 2017. godine.


Ovdje se, naime, radi o tome da je projekt »zapeo« jer je iz objektivnih tržišnih razloga cijena istog skočila za više od 25%, otprilike za 13,5 milijuna kuna. Primorsko-goranska županija je ponudila Gradu Opatiji sufinanciranje 50% razlike vrijednosti izgradnje novog Doma zdravlja i vrijednosti nekretnina u njenom vlasništvu koje za tu namjenu planira prodati.


Dakle, Grad Opatija je trebao sufinancirati izgradnju novog Doma zdravlja procijenjene vrijednosti 44 miljuna kuna s iznosom od oko 7 milijuna kuna, što je gradonačelnik očito odbio. Na isti način se sufinancira izgradnja Doma zdravlja u Novom Vinodolskom pa je to razlog zašto će Novi Vinodolski uskoro dobiti novi Dom zdravlja, a Opatija kako stvari stoje, neće.


Bliža lokacija


Činjenica je da je Gradsko vijeće preko svojih radnih tijela, kad je doznalo da gradonačelnik ne želi prihvati sufinanciranje projekta, počelo tražiti jeftiniju i centru grada bližu alternativnu lokaciju za izgradnju novog Doma zdravlja.


Gradonačelniku su predložene neke lokacije od kojih mu je prihvatljiva bila ona na mjestu starog dječjeg vrtića u strogom centru grada, tog istog starog dječjeg vrtića zbog kojeg je obustavljeno izvršenje proračuna jer većina u Gradskom vijeću smatra da bi jedna takva lokacija u centru grada trebala ostati u vlasništvu Grada i imati javnu namjenu.


Dakle, Gradsko vijeće sigurno nije stopiralo projekt izgradnje novog Doma zdravlja već je donijelo od strane gradonačelnika traženi ranije navedeni zaključak te se proaktivno uključilo u rješavanje nastalog ranije opisanog problema kako bi građani dobili ono što im je obećano, što im je potrebno i što zaslužuju.


Isto tako naglašavam da projekti izgradnje Vatrogasnog doma te nogometnog igrališta imaju podršku Gradskog vijeća pa se nadam da neće opet Gradsko vijeće biti krivac što su i oni očito negdje zapeli – rekao je Kirigin.