Različita tumačenja zakona

Je li Milinović smiio imenovati članove UV-a Lučke uprave?

Dorotea Prpić

Župan Darko Milinović je smijenio tri člana Upravnog vijeća Lučke uprave Senj te imenovao nove članove. No, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je to županovo rješenje proglasilo ništavnimSENJ Vrijedi li zakoni u Hrvatskoj za sve jednako ili se tumače ovisno na koga se primjenjuju? Pitanje je to koje se nameće nakon slučaja u Ličko-senjskoj županiji na temu razrješenja dosadašnjih i imenovanja novih članova Upravnog vijeća Lučke uprave Senj. Ličko-senjski župan Darko Milinović je prije nekoliko mjeseci smijenio tri člana UV-a LU Senj te imenovao novu predsjednicu Upravnog vijeća i još dva člana. Ostala dva člana nisu mijenjana jer ih ne imenuje osnivač nego Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i koncesionar na lučkom području.


Nakon toga, uz, kako doznajemo, potporu Grada Senja, dva od tri smijenjena člana, odlučila su se na žalbu na županovo rješenje o razrješenju. Uputili su ga nadležnom Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture te zatražili inspekcijski nadzor. U žalbi, među ostalim, navode da ih župan nema pravo smijeniti već da je to u nadležnosti Županijske skupštine. Istovremeno i razni županijski portali na temu smjene dijela članova UV-a LU Senj zdušno i orkestrirano »razapinju« župana jer navodno provodi samovolju te zloupotrebljava položaj i ovlasti, a na temu smjene rječiti su bili i lokalni HDZ-ovci, dojučerašnji Milinovićevi stranački kolege.


Odgovor na žalbu


Prije nekoliko dana Ministarstvo je u odgovoru na žalbu smijenjenih članova Upravnog vijeća, županovo rješenje proglasilo ništavnim, i to, kako neslužbeno doznajemo, uz prethodno savjetovanje s Ministarstvom uprave. U obrazloženju se navodi da je pogrešno primijenjeno materijalno pravo, da ovlasti smjene i imenovanja članova UV-a Lučke uprave ima Županijska skupština te da je župan po tom pitanju nenadležan.
– Kako zakon može vrijediti za sve u Hrvatskoj osim za Ličko-senjsku županiju? Župan ima pravo u ime osnivača razriješiti i imenovati članove Upravnih vijeća i to uopće nije dvojbeno. Naime, isti postupak imenovanja članova UV-a proveli su i drugi župani i te odluke nisu sporne, samo župan Milinović ne može. Barem tako smatra Ministarstvo mora, prometa u infrastrukture u ovom svom odgovoru na žalbu, ali u krivu su – kaže župan Milinović koji je nakon primitka odgovora na žalbu smijenjenih senjskih članova UV-a svoje rješenje o imenovanju novih članova poništio, ali istovremeno je iste te članove ponovo imenovao, ali sada dodatno se pozivajući na ranije javno objavljena tumačenja i mišljenja ministra Kušćevića i stavnog suda RH te time dodatno argumentirao svoje pravo o imenovanju članova UV-a LU Senj.


– Gradonačelnik Rijeke Vojko Obrsnel prošle godine je tražio pojašnjenje zakonske formulacije koja glasi »Upravna vijeća imenuje osnivač«, a znamo da osnivač može biti ili gradsko, odnosno općinsko vijeće ili županija, i od ministra uprave Kušćevića i Ustavnog suda dobio je mišljenja u kojima piše sljedeće: »ukoliko u lex specijalis zakonu piše da upravna vijeća ili ostala upravna tijela imenuje ‘osnivač’, to nedvojbeno spada u nadležnost izvršne vlasti, odnosno općinskog načelnika, gradonačelnika ili župana«.


Sukus te priče je da primorsko-goranski, zadarski ili bilo koji drugi župan može imenovati članove UV-a, ali župan Milinović ne može. Pa eto, onda im savjetujem da napišu zakone lex Milinović. Da svi zakoni važe za područje RH, osim za Ličko-senjsku županiju gdje će se tek morati vidjeti važe li ili ne – kaže župan Milinović.


Potvrda Ministarstva


A da je imenovanje članova upravnih vijeća u nadležnosti župana, potvrđuje i mišljenje Ministarstva uprave koje je potpisao državni tajnik Darko Nekić na temu nadležnosti imenovanja, ali u ovom slučaju članova nadzornog odbora i uprave Lika ceste, a koje je stiglo u Ličko-senjsku županiju na zahtjev povjerenika Budimira Peranića. U njemu nedvojbeno stoji da predstavnike lokalne ili regionalne samouprave u tijelima ustanova ili trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojima je osnivač lokalna ili regionalna samouprava ovisno o nadležnosti imenuje i razrješava općinski načelnik, gradonačelnik i župan.


Protiv rješenja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture se može pokrenuti upravni spor, što će župan Milinović vjerojatno učiniti kako bi i na toj razini dobio potvrdu da je u senjskom slučaju imenovanja UV-a LU Senj, ali i bilo kojem budućem slučaju koristio ovlasti koje mu je kao županu dao zakon.Situacija se može sagledati i u kontekstu skorih izbora za skupštinu Ličko-senjske županije na koje Darko Milinović izlazi sa svojom listom i bespoštedne izborne kampanje koja će im prethoditi, ali i u kontekstu pritisaka da se župana Darka Milinovića na bilo koji način prisili na odstupanje s mjesta čelnog čovjeka Ličko-senjske županije.