Nova pravila

Izmijenjen zakon: Što bi “Liburnijskim vodama” mogao donijeti gubitak samostalnosti

Marina Kirigin

Snimio Marin Aničić

Snimio Marin Aničić

Dok zakonodavac tvrdi da bi spajanje trebalo utjecati na izjednačavanje cijene vode na vodnouslužnom području i dovesti do održivosti poslovanja i realizacije EU investicija, u Liburnijskim vodama ne vjeruju da bi spajanje s nekim od vodovoda u regiji u njihovom slučaju donijelo išta dobroOPATIJA  Jedna od glavnih izmjena zakona iz područja vodnoga gospodarstva odnosi se na prekrajanje vodnouslužnog područja, odnosno spajanje vodovodnih tvrtki. Prema novoj zakonskoj regulativi broj lokalnih vodovoda (tvrtki čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave) sa sadašnjih 190 trebao bi se smanjiti na oko 40, odnosno za oko 80 posto.


Očekuje li Liburnijske vode fuzija s nekim od vodovoda u regiji i što bi to značilo za tvrtku, pitanja su na koja je odgovorio Ervino Mrak, direktor Liburnijskih voda, tvrtke čiji su osnivači Grad Opatija i JLS s Liburnije.


I dok zakonodavac tvrdi da bi spajanje trebalo utjecati na izjednačavanje cijene vode na vodnouslužnom području i dovesti do održivosti poslovanja i realizacije EU investicija, u Liburnijskim vodama ne vjeruju da bi spajanje s nekim od vodovoda u regiji u njihovom slučaju donijelo išta dobro.


Pitanja bez odgovora
– Mišljenja smo da je spajanje u konačnici neproduktivno jer će rezultat istog umjesto tzv. »priuštivosti« vode rezultirati, paradoksalno, znatno većom cijenom vode. Budući se javni isporučitelji vodnih usluga znatno razlikuju kako u uspješnosti poslovanja, tako i u eventualnoj samoodrživosti istih, navedenim spajanjima ugrozit će se poslovanje financijski solidnih i stabilnih isporučitelja koje će opteretiti neisplativi i neodrživi isporučitelji. Zakonom o vodnim uslugama nije dostatno ni promišljan ni analiziran modus pripajanja, pače, nije se uzelo u obzir striktne odredbe Zakona o trgovačkim društvima i proceduru sjedinjenja trgovačkih društava u registru što će polučiti daljnje administrativne probleme i troškove… Najznačajnije, izostaju odgovori na pitanja što s pokrenutim projektima financiranim od strane EU-a, a za koje je ishođena sva dokumentacija na dosadašnjeg isporučitelja – navedeno će vrlo izvjesno utjecati i na ne/mogućnost povlačenja već osiguranih sredstava, a na koje računaju investitori…. – rekao je Mrak, a na pitanje što o svemu kažu liburnijski čelnici i jesu li oni za spajanje vodovoda, odgovora kako čelnici grada i općina na Liburniji smatraju kako je nadležno ministarstvo nedostatno razložilo cijelu materiju kako bi mogli stvoriti informirani sud o navedenom. Ipak, čelnici su, kaže, uvjereni da i zakonski i objektivno Liburnijske vode udovoljavaju svim preduvjetima da ostanu samostalni.


Fuzija bi donijela povećane troškove – Ervino Mrak / Foto M. ANIČIĆ


Fuzija bi donijela povećane troškove – Ervino Mrak / Foto M. ANIČIĆDobre šanse


– Zahtjev za samostalno obavljanje vodnih usluga upućen je nadležnom Ministarstvu za zaštitu okoliša i energetike. Naime, udovoljavamo svim uvjetima – količina prodane vode, stručnost, razvijenost, vođenje investicija, trajno smanjenje gubitaka, tj. znatno ispod prosjeka u RH, odgovarajuća stručna snaga i opremljenost… Zato je nama jedino prihvatljiva isključivo opcija kojoj zakonski udovoljavamo, a to je samostalnost ili eventualno s nekim manjim susjednim vodovodom u okviru PGŽ-a, npr. Cres i Lošinj – ističe Mrak, dodajući da bi fuzija za krajnje korisnike i Društvo značila uvećane troškove, a utjecala bi i na poslovni rezultat Društva. Mrak vjeruje da Liburnijske vode imaju jako dobre šanse da ostanu samostalne i isto tako da se neće donositi mjere koje su u kontradikciji s lex specialis – Zakonom o vodnim uslugama, a koji je stvorio preduvjete za njihovu egzistenciju kao samostalnog isporučitelja.