Sutra otvorenje

Izložba u krčkoj galeriji Decumanus: Partizanska štampa Hrvatskoj primorja

Mladen Trinajstić

Snimio Mladen TRINAJSTIĆ

Snimio Mladen TRINAJSTIĆ

Autor Rastko Schwalba ističe da »štampa« Narodnooslobodilačkog pokreta objašnjava ciljeve tog pokreta te ujedno mobilizira Primorce u borbu protiv okupatora, a za oslobođenje od fašizma, za nacionalno i socijalno oslobođenjeKRK U organizaciji Udruge antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka i Centra za kulturu Grada Krka, u krčkoj galeriji Decumanus javnosti će sutra u 18 sati biti predstavljena zanimljiva dokumentarna izložba »Partizanska štampa Hrvatskog primorja« autora Rastka Schwalbe. Partizanska, odnosno »štampa« Narodnooslobodilačkog pokreta, u Hrvatskom primorju svojim tekstovima, ističe autor postava, predstavlja i objašnjava ciljeve tog pokreta te ujedno mobilizira Primorce u borbu protiv okupatora, a za oslobođenje od fašizma, odnosno za nacionalno i socijalno oslobođenje.


– Danas nam sačuvani primjerci tiska te vrste dokumentiraju jedno od najslavnijih vremena ovog naroda – riječi su kojima je autor postava najavio izložbu što će ju Krčani u spomenutom gradskom galerijskom prostoru imati prigodu razgledati do 21. veljače.


Partizanska štampa Hrvatskog primorja nastaje u vrijeme priprema za ustanak i postupno se sve više razvija s narastajućom borbom. Isprva su to tekstovi otisnuti na šapirografu, kao što su to prvi brojevi Primorskog vjesnika ilegalno umnažani u kući u Tijanima kraj Sušaka. Razvijanjem pokreta povećava se broj tehnika, odnosno štamparija koje, vremenom, izlaze iz okupiranih mjesta i gradova te djeluju u primorskim šumama, točnije u partizanskim logorima.
Osim Tijana, poznate su se štamparije nalazile u planinama Viševice i Smolnika, na području poluoslobođenog dijela Kastavštine, u Kosima, Benašima, šumi Nežnici gdje su 1944. godine djelovale štamparije oblasnih ustanova za Istru, ističu organizatori izložbe, obrazlažući i da je ta vrsta tiska, osim za propagandu pokreta, djelovala i s ciljem istinitog izvještavanja o tijeku rata te oružanoj borbi. Stoga je, ma kako ona skromna bila, »partizanska štampa« imala i ulogu prosvjećivanja tadašnjih stanovnika ovih dijelova naše zemlje.


Predstavnici otočne UABA-e i Centra za kulturu ističu i da je u Krku pripremljena izložba prva tako velika i sveobuhvatna izložba »partizanske štampe« koja je pritom obogaćena i dopunjena umjetničkim slikama, ali i fotografijama. Postav u Decumanusu tijekom dva tjedna njegova izlaganja moći će se razgledati svakim radnim danom od 10 do 13 sati, ali i u drugo doba, uz prethodnu najavu Centru za kulturu Grada Krka (mailom na [email protected] ili telefonom na 051 220 041).