Promjena cjenika vodnih usluga

IVO DUJMIĆ Građani Opatije plaćat će od 1. svibnja jeftiniju vodu

Marina Kirigin

Snimio Marin ANIČIĆ

Snimio Marin ANIČIĆ

Grad Opatija dao je suglasnost Liburnijskim vodama za povećanje cijene od 0,84 kune po kubnom metru za pročišćavanje voda. Međutim, namjeravamo ukinuti naknadu za razvoj od 1,92 kune po kubiku vode jer u travnju istječe ugovorna kreditna obveza te taj prijedlog ukidanja naknade od 1. svibnja šaljemo na Gradsko vijeće – rekao je DujmićOPATIJA Vodne usluge za Opatijce će pojeftiniti – tvrdi gradonačelnik Opatije Ivo Dujmić, koji je zajedno sa svojim zamjenicima Verom Aničić i Emilom Priskićem, sazvao konferenciju za novinare u svom uredu na temu »Cijena vodnih usluga u Opatiji«.


Naime, nakon što je u medijima izašla informacija da će cijena vodnih usluga rasti u jedinicama lokalne samouprave na Liburniji zbog uvođenja naknade za pročišćavanje voda i zbrinjavanje mulja, gradonačelnik Opatije rekao je da se to ipak neće dogoditi u Opatiji.


– Sukladno zakonskoj odredbi, Liburnijske vode moraju uvesti naknadu za pročišćavanje vode. Liburnijske vode zatražile su od jedinica lokalne samouprave suglasnost za povećanje cijene od 0,84 kune po kubnom metru za pročišćavanje voda i Grad Opatija dao je suglasnost. Međutim, sa zadovoljstvom mogu najaviti veselu vijest za građane Opatije da namjeravamo ukinuti naknadu za razvoj od 1,92 kune po kubnom metru vode jer u travnju istječe ugovorna kreditna obveza te taj prijedlog ukidanja naknade za razvoj od 1. svibnja šaljemo na Gradsko vijeće.


Nalog Komunalcu
Isto tako, dali smo nalog komunalnom društvu da nove cijene za odvodnju ne uvodi do svibnja, odnosno da tek po »skidanju« naknade za razvoj bude uvedena naknada za pročišćavanje voda. Građani Opatije neće osjetiti nikakvo poskupljenje, već će za njih vodne usluge pojeftiniti. Za potrošače koji troše 10 kubika vode računi će pojeftiniti za 4,08 kuna, oni koji troše 100 kubika – njima će pojeftiniti za 91,38 kuna. Mali potrošači, koji troše pet kubika, to pojeftinjenje neće osjetiti već će plaćati 0,77 kuna više nego dosad. Odgovorno tvrdim, za razliku od svih ostalih u našem okruženju čiji će računi biti veći, građani Opatije imat će jeftinije vodne usluge – rekao je Dujmić.


Prema gradskom izračunu, cijena vodnih usluga za građane Opatije trebala bi biti 1,08 kuna jeftinija po kubnom metru (od 1,92 oduzme se 0,84), a takvi novi računi građanima Opatije trebali bi prvi put stići u lipnju.


Nova naknada za pročišćavanje voda, za koju je Grad dao suglasnost, sastoji od fiksnog dijela u iznosu od 4,97 lipa i varijabilnog dijela u iznosu od 0,84 kune po kubiku.


Spajanje na sustav


Postotak priključenja kućanstva na vodovod na području Opatije iznosi 99,82 posto. Manji je postotak objekata spojenih na kanalizaciju i on iznosi 65 posto. Pročišćivač u Ičićima je izgrađen upravo kako bi se riješio problem otpadnih voda, zbog čega se apelira na građane da se u što većem broju spoje na sustav kako bi imali još čišće more.


– Danas na području grada Opatije imamo 3.698 građevina, od toga 2.497 je priključeno na odvodnju. Nepriključenih kućanstva je još 1.221, ali uvjete za priključenje imaju još 384 građevine. Tako će ostati samo 837 građevina koje nemaju uvjeta za priključenje i one čekaju nova europska sredstva. Opatija je izgradila 185 kilometara cijevi za odvodnju, ima 48 crpnih stanica i najmoderniji pročišćivač koji je kandidiran i za drugu fazu i koji naravno stvara troškove – rekao je Dujmić.