Prijave i dopisi

Ahmetović ima nove optužbe protiv LNG-a, ovakvom odgovoru Barbare Dorić sigurno se nije nadala

Marinko Glavan

Foto Vedran Karuza

Foto Vedran Karuza

Iz Općine Omišalj u nekoliko su navrata ured Državnog inspektorata u Rijeci obavijestili da izvođač radova pristanište budućeg terminala za ukapljeni plin gradi na betonskim pilotima umjesto kesonimaRIJEKA – Nadzor Državnog inspektorata na gradilištu kopnenog dijela budućeg LNG terminala u Omišlju na otoku Krku, o kojemu je Državni inspektorat prije dva dana obavijestio javnost, započet je nakon prijave Općine Omišalj da se radovi na terminalu izvode suprotno izdanoj građevinskoj dozvoli, rješenju o prihvatljivosti za okoliš te lokacijskoj dozvoli za ovaj zahvat.


Iz Općine Omišalj u nekoliko su navrata, naime, područni ured Državnog inspektorata u Rijeci obavijestili da izvođač radova, zajednica ponuđača koju čine Pomgrad, GP Krk i STS Integrirani servisi, pristanište budućeg terminala za ukapljeni prirodni plin gradi na armirano betonskim stupovima, takozvanim pilotima, umjesto na masivnim betonskim kockama ispunjenima kamenim materijalom, odnosno kesonima, kako je predviđeno građevinskom dozvolom i ostalim aktima koji se odnose na izgradnju terminala. Kako iz Područnog ureda Rijeka nije bilo nikakve reakcije, predstavkom su se obratili središnjem uredu Državnog inspektorata.


Inače, gradnja pristaništa na kesonima bila je predviđena i natječajnom dokumentacijom, jednako kao i glavnim projektom te Studijom utjecaja na okoliš, no bez obzira na to, izvođač je investitoru, tvrtki LNG Hrvatska, ponudio rješenje s gradnjom pristaništa na pilotima, što su u LNG Hrvatska i prihvatili.


Odgovornost nadzornika
– Općina Omišalj raspolaže saznanjima da je u tijeku izvedba konstrukcije građevine u moru betonskim pilotima, što je protivno svim relevantnim dokumentima i građevinskoj dozvoli koja je izdana na temelju njih. Navedeno je protivno svim dosadašnjim razinama projekta LNG-a, od idejnog rješenja koje je sastavni dio Studije utjecaja na okoliš, idejnog projekta koji je bio osnova za ishođenje lokacijske dozvole i glavnog projekta koji je bio osnova za ishođenje građevinske dozvole.


Svim tim projektima predviđene su isključivo konstrukcije od kesona. Započeta gradnja konstrukcije priveza LNG-a armirano betonskim pilotima predstavlja gradnju protivnu svim aktima kojima se izgradnja LNG-a dozvoljava, navodi se u prijavi Općine Omišalj Državnom inspektoratu, uz ocjenu kako se radi o eklatantnom kršenju zakona koje može iznimno negativno utjecati na okoliš te na stabilnost buduće građevine.


Općina Omišalj zatražila je od Državnog inspektorata i nadzor nad radom Područnog ureda Rijeka, zbog nepostupanja po njihovim prijavama. Također, iz Općine su poslali dopis tvrtki Ekonerg koja obavlja nadzor na gradilištu LNG terminala, upozoravajući na činjenicu da su, kao nadzor na gradilištu, također bili dužni postupati zbog odstupanja izvedenih radova od glavnog projekta i građevinske dozvole, uz podsjećanje na materijalnu, ali i eventualnu kaznenu odgovornost nadzornika.Iz LNG Hrvatska odgovaraju kako su po sklapanju ugovora s izvođačem, započete aktivnosti projektiranja izvedbenih projekata, projektiranja izmjena i dopuna glavnog projekta u dijelu pristana sukladno kojima će se kao temelji pristana koristiti armiranobetonski piloti umjesto kesona.


Jednakovrijedno rješenje


– Po završetku izmjena i dopuna glavnog projekta i predaje Zahtjeva za izmjenama i dopunama građevinske dozvole, krajem svibnja/početkom lipnja su započeli radovi bušenja i betoniranja pilota sukladno Zakonu o gradnji kojim se uređuje da izmjene tijekom građenja kojima se utječe na ispunjavanje bilo kojeg temeljnog zahtjeva za građevinu, a kojima se ne mijenja usklađenost građevine s utvrđenim lokacijskim uvjetima, investitor može učiniti na temelju izmjene i/ili dopune glavnog projekta koji je sastavni dio građevinske dozvole na temelju koje se gradi, s time da izmjenu ili dopunu građevinske dozvole ishodi prije podnošenja zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole.


Nastavno na navedeno, tehničko rješenje konstrukcije temelja pristana na armiranobetonskim pilotima umjesto kesonima ne mijenja lokacijske uvjete. Tehnička izvedba pristana UPP terminala na armiranobetonskim pilotima ocijenjena je jednakovrijednim tehničkim rješenjem kao i izvedba armiranobetonskih kesona, a što je potvrđeno proračunima dokaza mehaničke otpornosti i stabilnosti.Izvedba konstrukcije na armiranobetonskim pilotima za posljedicu ima manji utjecaj na morsko dno s obzirom da armiranobetonski piloti utječu na morsko dno isključivo na mjestu izvedbe samog pilota, dok se za kesone treba raditi široki iskop i temeljni nasip koji zbog površine samih masivnih kesona prekriva značajnu površinu morskog dna.


Za izvođenje armiranobetonskih pilota nije potrebno formirati pomorski plato za polaganje čime se smanjuje volumen potrebnog iskopa, a što je između ostalog varijanta koja je prihvatljivija za morski okoliš i povoljnija za izmjenu vodenih masa, stoji u odgovoru iz LNG Hrvatska.


Dorić: Ne bi me iznenadilo da načelnica izjavi kako skrivamo vanzemaljce


Direktorica LNG Hrvatska Barbara Dorić na upit o prijavi Državnom inspektoratu odgovara kako je riječ o pritisku načelnice Općine Omišalj Mirele Ahmetović. – Nakon konstruiranih laži koje plasira u javni prostor, ne bi me iznenadilo ni da načelnica izjavi kako skrivamo vanzemaljce na gradilištu pa od nadležnih neumorno traži da to i dokažu.


A koliko su vjerodostojne izjave načelnice pokazuje i sudska presuda kako je projekt u skladu s prostornim planom. LNG terminal je strateški projekt RH i EU-a i nije mi jasno kako je moguće uopće pomisliti na to da se realizacija odvija mimo planova i zakona.


LNG Hrvatska: Udar broda nije moguć


LNG Hrvatska je od Građevinskog fakulteta u Zagrebu tražio recenziju prijedloga izvođača da se pristanište gradi na pilotima, u kojoj, kako je nedavno pisao Express, stoji da je riječ o jednakovrijednom rješenju, ali uz dodatak da je takvo, alternativno rješenje, manje robusno i osjetljivije u akcidentnim situacijama, poput udara broda u pristanište.


Iz LNG Hrvatska na to odgovaraju kako je rješenje s pilotima podvrgnuto proračunskim provjerama sukladnima strogom standardu i dodatno provjereno na Građevinskom fakultetu, prema čijoj reviziji sam FSRU brod (plutajući terminal) predstavlja zaštitu i amortizaciju između pristana i LNG tankera u slučaju udara, odnosno nesreće.


Udar broda, prema navodima LNG Hrvatska, nije moguć jer LNG tanker ne može samostalno ući u Riječki zaljev i pristati uz FSRU brod nego ga dočekuju četiri tegljača na ulazu u zaljev, uz čiju asistenciju pristaje uz FSRU.