Motivi Rijeke

U Galeriji Juraj Klović otvorena izložba “Riječki divovi” Mirjane Marušić Gorske

Edita Burburan

Foto Marko Gracin

Foto Marko Gracin

Ova, njezina šesta izložba u Rijeci, priča je o gradu na velikim formatima koji su nastajali posljednjih sedam godinaU Galeriji »Juraj Klović« otvorena je izložba »Riječki divovi« umjetnice Mirjane Marušić Gorske. Izložbu je uz autoricu otvorio prof. Kruno Kamenov, koji Gorsku prati od njenih početaka.


Ova, njezina šesta izložba u Rijeci, priča je o gradu na velikim formatima koji su nastajali posljednjih sedam godina.


Treba istaknuti da je Mirjana Marušić Gorska jedna od rijetkih umjetnica koja se tematski posvetila Rijeci kao dinamičnom lučkom gradu, istaknuvši karakteristične vizure brodogradilišta, luke i trajekta, transformirajući ih u jaki koloristički i crtački doživljaj.
Motivi grada iz kista umjetnice prikazuju grubu stvarnost gradske luke, poprimajući obrise zadivljenosti tehnikom i strojevima kojima je nadomještena i povećana ljudska snaga.


Uz sav taj tehnološki i tehnicistički postav u vizuri grada, umjetnica ne osuđuje nedostatak romantičnog pogleda iz luke na pučinu, već toj stvarnosti daje slikovitu slikarsku markantnost, istaknuto je.