FOKUS NA REZULTATE

Vinodol postao mjesto lijepog, ugodnog i kvalitetnog življenja

Zajednički prionuli realizaciji jiza projekata - načelnik Marijan Karlić i njegov zamjenik Daniel Grbić

Zajednički prionuli realizaciji jiza projekata - načelnik Marijan Karlić i njegov zamjenik Daniel Grbić

Nastojimo osigurati sve sadržaje potrebne mladim obiteljima te potaknuti razvoj poduzetništva kako bi svaka dobna skupina imala osigurane uvjete za kvalitetan život, ističe načelnik Marijan KarlićSatkan od bogate povijesti, brojnih kulturnih i povijesnih spomenika, prirodnih ljepota i tradicije, čitav je Vinodol jedna prekrasna priča, kraj ugodan za život, kraj ugodan za posjet. Načelnik Marijan Karlić, zamjenik načelnika Daniel Grbić, kao i njihov tim, svakodnevno ulažu napore kako bi vinodolski kraj učinili još ljepšim, ugodnijim i kvalitetnijim za život, na radost svih mještana Vinodolske općine, u sastavu koje se nalaze Drivenik, Tribalj, Grižane i Bribir. Porazgovarali smo s načelnikom Marijanom Karlićem te ga zamolili za »fokus na rezultate«, u kojem je potrebno osvrnuti se na proteklo četverogodišnje razdoblje njegovog još uvijek aktivnog mandata, kao i razmotriti što je sve u tom razdoblju realizirano po pitanju projekata i značajnih općinskih investicija.
– Cilj kojim se moj tim i ja vodimo, prvenstveno se veže uz stvaranje uvjeta za ostanak mladih ljudi. Našim radom nastojimo osigurati sve sadržaje potrebne mladim obiteljima, različitim pogodnostima potaknuti razvoj poduzetništva, ukratko, učiniti sve kako bi svaka dobna skupina stanovnika imala osigurane uvjete za kvalitetan život. Vođeni takvom strategijom razvoja, zajednički smo prionuli realizaciji niza projekata i investicija, naravno, kako bismo se na taj način, što je to više moguće, približili takvome cilju, istaknuo je načelnik Karlić.


Novi vrtić financiran iz Programa ruralnog razvoja RH


Djeca prioritet


– Jedan od prioriteta svakog društva, pa tako i Vinodolske općine, odnosi se na aktivnosti usmjerene prema najmlađoj populaciji – djeci. Stoga smo uredili dječja igrališta, prenamijenili i uredili dio prostora općinske zgrade za potrebe vrtića u Bribiru te započeli s gradnjom novog objekta Dječjeg vrtića »Cvrčak i mrav« u Triblju, rekao nam je načelnik Karlić.
Načelnik ističe i kako će se izgradnjom i uređenjem novog tribaljskog dječjeg vrtića povećati kvaliteta uvjeta boravka i sadržaja djece predškolske dobi te omogućiti bolji uvjeti rada. Projekt izgradnje novog objekta Dječjeg vrtića »Cvrčak i mrav« u Triblju vrijedan je 13.119.985 kuna, a dio sredstava za izgradnju financijski podupire Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju pri Ministarstvu poljoprivrede, i to u iznosu od 7,4 milijuna, dok je ostatak potrebnih sredstava osigurano kreditiranjem HBOR-a. Osim gradnje novog vrtića u Triblju, pristupilo se i uređenju dijela općinske zgrade u prostor pogodan za preseljenje vrtića u Bribiru. U uređenje novog vrtićkog prostora uložilo se 1,7 milijuna kuna, dok je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku osiguralo 370 tisuća kuna potpore.
– Nakon punih pet godina upisana su sva djeca koja su bila prijavljena na upisima. Djeca su dobila i moderno dječje igralište podno stare kule, neposredno uz vrtićku zgradu, a mogu koristiti i lijepo uređeno Frankopansko dječje igralište koje je napravljeno u sklopu županijskog projekta »Putevima Frankopana«, kazao je Karlić.


Uređen dio prostora općinske zgrade za potrebe vrtića u Bribiru


Uređenjem prostora u Bribiru i novim vrtićem u Triblju, kapacitet vrtića »Cvrčak i mrav« penje se s 85 na 110 djece. I u Triblju i u Bribiru u tijeku je i provođenje projekta »Vrtić po mjeri djece i roditelja«, u sklopu kojeg je dobiveno 4.235.489 kuna od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Projektom je omogućeno zapošljavanje većeg broja djelatnika te produženje rada vrtića do 21 sat, kako bi se pomoglo roditeljima koji rade u smjenama. U ustanovi se provodi i odgoj za održivi razvoj te je vrtić ponosni vlasnik zelene zastave i zlatnog statusa Međunarodne eko škole.


Reciklažno dvorište
U mandatu načelnika Marijana Karlića u Vinodolskoj je općini izgrađeno i novo reciklažno dvorište.
– Reciklažno dvorište prvenstveno je namijenjeno stanovništvu, kako bi ono na jednostavan način, bez dodatne naknade, moglo manje količine posebnih vrsta otpada i odvojeni otpad odložiti na pristupačnu lokaciju, gdje taj otpad neće ostajati i deponirati se, već će se distribuirati na daljnju obradu, i najvažnije, neće se odbaciti u okoliš, istaknuo je Karlić.
Prvi koraci ka izgradnji reciklažnog dvorišta učinjeni su 2015. godine donošenjem odluke Općinskog vijeća, prema kojoj je prostornim planom utvrđena lokacija budućeg reciklažnog dvorišta – u poslovnoj zoni Kamenolom.


Reciklažno dvorište Vinodolske općine Podbanj Grižane


Dvije godine kasnije, Općinsko vijeće donijelo je program ukupnog razvoja, unutar kojeg je uključen i projekt izgradnje reciklažnog dvorišta. Do početka gradnje dolazi 2019. godine, a ukupna vrijednost projekta iznosi gotovo 2.955.000 kuna, pri čemu je 85% prihvatljivih troškova financirano od strane europskog Fonda (FZOIEU), dok je ostatak financirala Vinodolska općina putem kredita HBOR-a i vlastitim sredstvima proračuna.


Također, 2020. godine započeo je projekt uređenja centra Bribira ispred Doma kulture kojim se uređuje prometnica te pješačka i parkirna zona. Vinodolska općina uložila je 618 tisuća kuna u uređenje pješačkih i zelenih površina, a tome treba pribrojiti i uređenje prometnica. Tijekom izvođenja radova, u prosincu 2020. godine, na navedenom lokalitetu otkrivene su kosti ljudskog porijekla. Sukladno odluci Konzervatorskog odjela u Rijeci, obustavljeni su radovi i utvrđena potreba provođenja arheološkog istraživanja. Provedenim postupkom javne nabave definiran je izvođač arheološkog istraživanja – Institut za arheologiju Zagreb. Pronađeni su vrijedni nalazi koji datiraju u razdoblje između 9. i 12. stoljeća, arheološki radovi privode se kraju, te će se ubrzo dovršiti planirano uređenje centra Bribira. Tijekom uređenja centra Bribira pristupilo se i postavljanju LED svjetiljki, a izmjene po rasvjetnim mjestima obavljaju se i obavljat će se u kontinuitetu.


Vrijedno arheološko nalazište u središtu Bribira


Od ulaganja u infrastrukturu, ističe se i obnova Doma Zdravlja PGŽ-a u Grižanama. Primorsko-goranska županija prenijela je pravo vlasništva nekretnine na Vinodolsku općinu bez naknade, a Vinodolska općina uložit će sredstva u sanaciju i uređenje nekretnine. Vrijednost nekretnine procijenjena je na 575 tisuća kuna, a Vinodolska općina u obnovu planira uložiti 353 tisuće kuna.


Stipendije za nadarene


Vinodolska općina svake godine dodjeljuje stipendije nadarenim učenicima i studentima.
– Početkom ove školske godine napravljen je iskorak, dodijeljene su stipendije svim redovnim studentima kako bi se potaklo visokoškolsko obrazovanje mladih Vinodolske općine. Tendencija je da se dogodine dodjele i obrtničke stipendije, u cilju poticanja mladih na obrazovanje u obrtničkim sferama, uz kasniju mogućnost otvaranja samostalnih obrta na području općine, istaknuo je Karlić.
Srednjoškolci primaju stipendije u iznosu od 500 kuna mjesečno, a studenti 800 kuna mjesečno. Na godišnjoj razini izdvajanja za stipendije iznose 195.000 kuna. Povodom iznimnih sportskih uspjeha, kao znak priznanja i poticaj daljnjem radu, dodjeljuju se novčane pomoći mladim sportašima.
– Višegodišnja je praksa i sufinanciranje prijevoza učenika i studenata te preuzimanje troškova financiranja radnih materijala osnovnoškolaca Vinodolske općine. Za subvencije autobusnih karata Vinodolska općina izdvaja 200.000 kuna, rekao je načelnik Karlić.


Brojne potpore


Vinodolska općina kontinuirano dodjeljuje jednokratne novčane pomoći korisnicima socijalne skrbi te novčane pomoći roditeljima novorođene djece. 2020. godine dodijeljene su i božićnice u vidu poklon kartica.
– Pravo na božićnice ostvarili su umirovljenici čije mirovine ne premašuju iznos od 2.500 kuna, kao i nezaposlene osobe, te je time gotovo 500 stanovnika Vinodolske općine dobilo božićnice u iznosu od 200 kuna, rekao je Karlić.
Također, Vinodolska općina tradicionalno dodjeljuje prigodni dar djeci povodom blagdana sv. Nikole, i to tek rođenoj djeci, polaznicima vrtića, predškolarcima, kao i učenicima prvih razreda osnovne škole. Dodjeljuju se i potpore poduzetnicima Vinodolske općine, kao vid pomoći za nabavku opreme, modernizaciju poslovnog procesa i sl. Ukupna izdvajanja za poduzetnike iznose oko 220.000 kuna. Za vrijeme epidemije COVID-19, Općina je donijela odluku o oslobađanju plaćanja zakupnine poslovnih prostora za sve gospodarstvenike koji zbog nametnutih okolnosti nisu mogli obavljati svoju djelatnost. Financiranjem rada Poduzetničkog centra Vinodol, LAG-a Vinodol i Centra za poljoprivredu u visini od 250.000 kn, financira se rad subjekta koji svojim predmetom djelovanja pomažu poduzetnicima pri prijavi na razne natječaje, kao i pri pripremi projekata bitnih za društvenu zajednicu.
– Tijekom protekle četiri godine, apliciranjem Poduzetničkog centra Vinodol na različite natječaje, ostvaren je iznos odobrenih EU sredstava Vinodolske općine od 17.391.775 kuna, a iznos bespovratnih EU sredstava za koja u ovom trenutku očekujemo odluku o odobrenju stoji 3.662.000 kuna, napomenuo je načelnik.
Sukladno pravilniku o financiranju javnih potreba Općine Vinodolske, financiraju se programske djelatnosti udruga i ostalih korisnika iz područja javnih potreba u kulturi s 220.000 kn, javnih potreba u sportu s 380.000 kn te javnih potreba iz ostalih područja sa 70.000 kn.


Dodjela nepovratnih sredstava poduzetnicima


Projekt »Zaželi – Nova prilika«

U Vinodolskoj općini 2018. pokrenut je projekt – »Zaželi-nova prilika«. Radi se o projektu vrijednom 2.087.239 kuna, a za koji su sredstva osigurana iz Europskog socijalnog fonda. Svrha projekta odnosi se na unapređenje položaja žena na tržištu rada i zaštitu njihovih prava, gdje je naglasak stavljen na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanje siromaštva kroz zapošljavanje žena u nepovoljnom položaju spram tržišta. Zaposlenje se očituje kroz njihovu skrb o starijim osobama. Projektom je zaposleno 10 žena prijavljenih pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje Rijeka, koji je uz Centar za socijalnu skrb Crikvenica partner projekta. Djelatnice su bile zaposlene na razdoblje od 24 mjeseca kako bi pružale pomoć, podršku i potporu za 40 korisnika, osobe starije životne dobi u nepovoljnom životnom položaju. Nakon što je projekt istekao, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, na inzistiranje i angažman Vinodolske općine, pokrenulo je postupak prijave na novi otvoreni poziv, nakon kojega je Vinodolska općina ušla u drugu fazu provedbe projekta. Tako je nastavljeno s projektom »Zaželi – Druga prilika«.


Susret načelnika Vinodolske općine sa državnom tajnicom Majdom Burić prilikom njenog posjeta Vinodolskoj općini i susreta sa korisnicima programa Zaželi


Ostala ulaganja u objekte

– 2017. godine izvedeni su radovi na uređenju prizemlja i fasade stare škole u Bribiru u vrijednosti od 510.000 kuna;
– 2018. godine zamjena krovnih prozora na Kući Klović u Grižanama, građevinski, soboslikarski i gipskartonski radovi na zgradi općine te sanacija krovišta zgrade općine uz uređenje arhive;
– 2019. uređenje fasade općinske zgrade i izvođenje radova na sanaciji zida u naselju Barci-Grižane;
– 2020. na 2. LAG natječaju za mjeru 3.1.1. »Pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo«, odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 235.177 kuna za projekt »Izgradnja i opremanje pješačke staze oko Frankopanske kule u Bribiru«. Uređeno je i tematsko Frankopansko igralište za djecu u Bribiru, ispod Bribirske kule, na trasi buduće šetnice koja će voditi oko starog grada Bribira. Igralište je vrijedno cca 840.000 kuna, a financirano u sklopu projekta Kulturno-turistička ruta »Putovima Frankopana«, kao dio Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. godine;
– 2021. priprema prijedloga za otkup zemljišta u cilju uređenja sportsko-rekreacijske zone u Grižanama (Bačevo), uređenje okoliša oko općinske zgrade i očekivanje rezultata 5. LAG natječaja za mjeru 3.1.1. »Pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo«, prijavljenog projekta »Izgradnja i opremanje zelene površine u Driveniku«, u ukupnoj vrijednosti gotovo 350.000 kuna

Sadržaj izrađen u suradnji s Općinom Vinodolskom