FOKUS NA REZULTETE

Privilegija je živjeti u Novom Vinodolskom

NL native

Novi Vinodolski je danas grad po mjeri suvremenog života - gradonačelnik Velimir Piškulić i zamjenik gradonačenika Tomislav Cvitković

Novi Vinodolski je danas grad po mjeri suvremenog života - gradonačelnik Velimir Piškulić i zamjenik gradonačenika Tomislav Cvitković

U posljednjih nekoliko godina grad Novi Vinodolski ubrzano se razvija, na svim područjima, i to nas kao i sve naše sugrađane izuzetno veseli i budi optimizam u bolje sutra. Uz sve bolju prometnu razvijenost postaje privilegija živjeti u Novom Vinodolskom, daleko od gradskih gužvi, a opet tako blizu svih velikih gradova, ističe gradonačelnik Velimir PiškulićNa lijepo mjesto zaveo nas je put. U potrazi za najznačajnijim lokalnim projektima, kapitalnim investicijama, odnosno rezultatima lokalnih jedinica samouprave ostvarenima u proteklom četverogodišnjem mandatnom razdoblju, stigli smo, i naš fokus usmjerili prema Novom Vinodolskom. Grad je to nevjerojatno duge, bogate, burne i znakovite prošlosti, ali zasigurno i još ljepše i svijetlije, prosperitetne i optimistične budućnosti.


Snimio Marko Gracin


Naši domaćini, gradonačelnik Velimir Piškulić i njegov zamjenik Tomislav Cvitković, lijepo su nas ugostili, a sastali smo se tamo gdje je sve započelo – u srednjovjekovnom kaštelu, odnosno kuli Kvadrac iz davnog 13. stoljeća. Upravo je ondje napisan naš najznačajniji pisani popis običajnog prava i najstariji takav cjelovito očuvan zapis – Vinodolski zakonik iz 1288. godine…


Snimio Marko Gracin


Briga za najmlađe


Iz povijesnog ambijenta preselili smo se u 21. stoljeće te zamolili gradonačelnika Piškulića da se retrospektivno osvrne na protekle četiri godine svojega još uvijek aktivnog mandata, kao i da nam predstavi najznačajnije projekte, investicije, odnosno rezultate koje su on i njegov tim suradnika ostvarili kroz svoj višegodišnji rad, trud, djelovanje i zalaganje.


Novi Vinodolski je danas lijep i uređen grad
snimio Marko Gracin
– U posljednjih nekoliko godina grad Novi Vinodolski ubrzano se razvija, na svim područjima, i to nas kao i sve naše sugrađane izuzetno veseli i budi optimizam u bolje sutra. Rezultat je to suradnje i međusobnog razumijevanja na svim razinama – lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj. Vrlo dobra suradnja s ministarstvima i Primorsko-goranskom županijom te apsorpcija EU sredstava, rezultirale su velikim i značajnim projektima na našem području. Novi Vinodolski danas je upotpunjen svim sadržajima neophodnim suvremenom načinu življenja i poslovanja, a uz ulaganja u infrastrukturu, važno je istaknuti da iz godine u godine povećavamo razinu ulaganja u kvalitetu života naših sugrađana kroz sufinanciranje brojnih socijalnih, odgojnih, kulturnih i sportskih programa, napomenuo je gradonačelnik Piškulić.


Iako je u proteklom mandatnom razdoblju realiziran niz manjih i većih projekata, 2020. godina pokazala se za Novi Vinodolski posebno dinamičnom i uspješnom, unatoč činjenici epidemije koronavirusa globalnih razmjera. S ciljem povećanja dostupnosti i kvalitete usluge odgoja i predškolskog obrazovanja, pokrenut je projekt rekonstrukcije i dogradnje zgrade Dječjeg vrtića »Fijolica«. Projekt vrijedan 6,8 milijuna kuna dovršen je krajem 2020. godine, a sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.


Dječji vrtić Fijolica
Snimio Marko Gracin


– Dogradnjom 478,78 m2 zatvorenog prostora i 260,45 m2, povećali smo kapacitet za upis djece s 92 na 126, a naši mališani dobili su blagovaonicu i posebnu dvoranu za igru i tjelovježbu, kazao je Piškulić.
Dvije godine ranije, proveden je projekt energetske obnove Dječjeg vrtića »Fijolica« vrijedan 2 milijuna kuna, a koji su uz Grad Novi Vinodolski sufinancirali Europska unija iz fonda za regionalni razvoj te Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU iz nacionalnih sredstava.


Osnovna škola Ivana Mažuranića
Foto Marko Gracin


Uspješna 2020. godina


U 2020. godini završena je i provedba dugoočekivanog projekta »Razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti infrastrukture Poslovne zone ZAPAD«, kojim se izgradila nova vodoopskrbna mreža, sustav odvodnje, elektroničko-komunikacijske infrastrukture, javna rasvjeta i prometnice.


U 2020. godini završena je i provedba dugoočekivanog projekta »Razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti infrastrukture Poslovne zone ZAPAD


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a vrijednost izvedenih radova iznosi 9,4 milijuna kuna.
– Na radost mnogih naših sugrađana, osobito starije životne dobi, u 2020. godini dovršen je i projekt izgradnje Doma zdravlja u centru Novog Vinodolskog, u ulici Jurkovo. Za potrebe realizacije ovog projekta Grad Novi Vinodolski osigurao je zemljište, izradio prostorno plansku dokumentaciju, te izdvojio 700 tisuća kuna vlastitih sredstava za samu izgradnju, pojasnio je gradonačelnik Velimir Piškulić.


Dom zdravlja
snimio Marko Gracin


Što se tiče ulaganja u vodno-komunalnu infrastrukturu, u protekle četiri godine uloženo je oko 30 milijuna kuna, a u 2020. godini započelo se i s projektom »Aglomeracija Novi Vinodolski-Crikvenica-Selce«, vrijednim dodatnih 450 milijuna kuna.
– Ovo je za Grad Novi Vinodolski važan projekt s aspekta zaštite okoliša ali i daljnjeg razvoja turizma, budući da će isti rezultirati izgradnjom biološkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda drugog stupnja, istaknuo je Piškulić.
Nadalje, po modelu javno-privatnog partnerstva, rekonstruirano je gotovo 70% rasvjetnih tijela na području Novog Vinodolskog, Povila, Klenovice i Smokvice, što će uvelike doprinijeti smanjenju troškova održavanja sustava javne rasvjete i potrošnji električne energije. Kontinuirano se provode i projekti proširenja javne rasvjete. Iz područja zaštita okoliša u 2020. godini dovršen je i projekt »Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada »Duplja««. Projekt je rezultirao regeneracijom ukupno 1,59 hektara zemljišta, što će u budućnosti dovesti do sprječavanja daljnjeg negativnog utjecaja komunalnog otpada na okoliš i ljudsko zdravlje. Projekt je sufinancirala Europska unija, a vrijednost izvedenih radova iznosi 6 milijuna kuna.


Prometna infrastruktura


Mnogo se toga napravilo i po pitanju izgradnje i uređenja prometne infrastrukture.
– Uz sve bolju prometnu razvijenost postaje privilegija živjeti u Novom Vinodolskom, daleko od gradskih gužvi, a opet tako blizu svih velikih gradova. Hrvatske ceste i Hrvatske autoceste pripremaju projekt izgradnje obilaznice Novog Vinodolskog, na trasi buduće autoceste Rijeka – Žuta Lokva, od čvora Selce do čvora Novi Vinodolski istok – Povile, duljine 9,8 kilometara. Preusmjeravanje tranzitnog prometa značajno će poboljšati kvalitetu života u Novom Vinodolskom, istaknuo je gradonačelnik te nabrojao još neke od ostvarenih projekata po pitanju prometnog značaja.


Izgradnja novog rotora i kanalizacije


– U proteklom razdoblju ulagalo se u uređenje i obnovu cesta, te valja izdvojiti uređenje raskrižja Kalvarija, sanaciju rotora na Srcu, uređenje Riječke ulice, uređenje dijela ceste Bahalin – Nova Krasa, proširenje javne rasvjete Mikulja – Bahalin. U 2021. godini započeli su radovi na spoju ulice Antona Mažuranića i Trga Ivana Mažuranića, što će uvelike rasteretiti i olakšati prometovanje u centru Novog Vinodolskog. Također, započela je i izgradnja rotora na Melu, rekao je Velimir Piškulić.


Uređenje plaža, obala, igrališta…


Grad Novi Vinodolski svake godine radi puno toga po pitanju unapređenja javne turističke infrastrukture i obalnih šetnica. U uređenje plaža i obalnih područja uz potpore Ministarstva turizma i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture ukupno je uloženo 32,5 milijuna kuna. Ovdje valja istaknuti projekt uređenja »Ribarske luke Klenovica – II. faza«, vrijedan ukupno 16 milijuna kuna, projekt rekonstrukcije i dogradnje luke Povile, vrijedan 19 milijuna kuna, kao i uređenje plaže na Obali Petra Krešimira IV., tzv. Bribirskoj obali, u koju je kroz šest različitih faza uloženo ukupno 7,5 milijuna kuna.
– Ne smijemo zaboraviti ulaganja u infrastrukturu za najmlađe stanovnike Novog Vinodolskog uređenje igrališta malih sportova u Novom Vinodolskom, dječjeg igrališta u Klenovici i Smokvici. U 2020. godini realizirano je i dječje igralište Lokvica, ispred OŠ Ivana Mažuranića. Projekt je sufinanciran iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Kroz nekoliko dana očekuje se početak provedbe projekta »Uređenje tematske staze u Parku Ivana Mažuranića«, projekt je vrijedan 1,2 milijuna kuna, a sufinancira ga EU iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, naveo je Piškulić.


Dječje igralište Lokvica


Podrška privatnim investicijama i poduzetnicima


U području zaštite okoliša i obnovljivih izvora energije Grad Novi Vinodolski podržao je i privatnu investiciju tvrtke WPD koja je pokrenula izradu dokumentacije za izgradnju vjetroelektrane na području Ruševo-Krmpotsko, kao i tvrtku Professioenergia za vjetroelektranu Breze. Jednako tako, gradonačelnik Piškulić otkrio nam je i da postoji interes potencijalnih investitora za ulaganjem u sunčane elektrane na području Grada Novog Vinodolskog, koji u svom prostornom planu ima predviđene tri lokacije za gradnju istih. Podrška privatnim investicijama i podrška Grada Novog Vinodolskog poduzetnicima vidljiva je i kroz stvaranje preduvjeta za razvoj i pružanje podrške hotelima i marinama u pripremnim razvojnim fazama (npr. Mitan marina, Marina Novi, hotel Lišanj, hotel San Marino…).
– Danas smo zahvaljujući dvjema marinama svrstani na nautičku kartu Hrvatske, što je itekako važan iskorak u turističkom kontekstu. Privatne investicije u turizmu i nama nameću nove zadatke u nadogradnji programa i sadržaja, obrazložio je Piškulić.


Novi Vinodolski je uvršten na nautičku kartu Hrvatske snimio Marko Gracin


U svrhu razvoja poduzetništva na svom području, Grad Novi Vinodolski od 2016. godine provodi tzv. Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novog Vinodolskog. Osim Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva, Grad Novi Vinodolski provodi i druge mjere i to kroz Odluku o komunalnom doprinosu – oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa ili umanjenje, ovisno o djelatnosti u koju se ulaže. Grad Novi Vinodolski je u 2020. godini tijekom kriznog razdoblja pandemije svojim poduzetnicima i obrtnicima omogućio otpis komunalne naknade, te zakupa poslovnih prostora i javnih površina.


Atraktivna šetnica


Odgoj, obrazovanje, socijalna skrb


Grad Novi Vinodolski izdvaja značajna sredstva za programe odgoja i obrazovanja, a to su: rad dječjeg vrtića Fijolica, asistent u nastavi, produženi boravak, izborna nastava i aktivnosti, odjel za govorno jezični poremećaj, a na radost roditelja Grad je na sebe preuzeo obvezu financiranja svih radnih materijala osnovnoškolaca. Za akademsku 2019./2020. godinu podignut je iznos stipendija za studente s 800 na 1.000 kuna, a od školske i akademske 2019./2020. godine, dodjeljuju se i stipendije za deficitarna zanimanja. Grad kontinuirano provodi mjere socijalne politike za djecu, učenike i studente kroz participaciju i besplatan smještaj vrtićke djece, socijalne stipendije, sufinanciranje i financiranje prijevoza učenika i studenata i besplatne marende. Pronatalitetna mjera koja se u posljednje vrijeme itekako koristi je jednokratna naknada za novorođenčad, koja je od svibnja 2017. godine s 2.000 kn uvećana na 5.000 kuna. Također, Grad Novi Vinodolski izdvaja gotovo 300 tisuća kuna za rad ambulanti, novog tima obiteljske medicine, pedijatrice i mobilnog tima palijativne skrbi, te preko milijun kuna za socijalnu skrb. Brojnosti i kvaliteti socijalnih usluga i društvenih događanja doprinosi djelovanje brojnih sportskih, kulturnih, zavičajnih i socijalnih udruga na području Grada. Ukupno izdvajanje za sufinanciranje programa i projekata koje provode udruge na području grada iznosi 3 milijuna i 300 tisuća kuna, uključujući izravno financiranje i ugovaranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode: Udruga za pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama, Gradsko društvo Crvenog Križa, Udruženje obrtnika Novi Vinodolski, DVD San Marino. Grad Novi Vinodolski financira i rad udruge umirovljenika, kao i rad ostalih udruga koje okupljaju stanovništvo treće životne dobi, poput udruge 51+, gdje se bave tjelovježbom, edukacijama, književnošću, šahom, sudjelovanjem u manifestacijama i brojnim drugim aktivnostima.


Sadržaj izrađen u suradnji s Gradom Novi Vinodolski