FOKUS NA REZULTATE

Nova škola i sportska dvorana generacijski iskorak Puntara

NL native

Marinko Žic, foto: Općina Punat arhiva

Marinko Žic, foto: Općina Punat arhiva

Upravo taj školski projekt smatram dugoročno najvažnijim ostvarenjem koji će pridonijeti boljitku naše zajednice, ističe puntarski načelnik. No, u rang s tim projektom Žic svrstava i izgradnju sustava odvodnje otopadnih voda te nove operativne obale i POS-ovih stanovaRazgovor za novo izdanje rubrike »Fokus na rezultate« s čelnikom izvršne vlasti Općine Punat, Marinkom Žicem, nije bilo nimalo jednostavno provesti u djelo. I to ne zato što spomenuti nije ugodan i razgovorljiv sugovornik već jednostavno stoga što je materijala kojeg nam je Žic u toj prilici predstavio, bilo toliko da ga je, s novinarske pozicije, bilo teško sažeti i predstaviti u zacrtanim gabaritima. Unatoč tome, načelnik Općine Punat razgovor je otvorio konstatacijom da ni on sam svime što je za tu priliku »stavio na papir« nije baš u potpunosti zadovoljan i to stoga što i dalje ne može pobjeći od osjećaja da se možda čak – moglo i više!
Kako bilo, naš vidno ambiciozni i pomalo »nezasitni« sugovornik rezimiranje svega onog učinjenog započeo je sa, na samom startu njegova drugog uzastopnog načelničkog mandata, otvorenom, temeljito rekonstruiranom i osuvremenjenom osnovnom školom, kompleksom koji je dobio i kvalitetno opremljenu školsku sportsku dvoranu, ali i vanjska sportska igrališta namijenjena sve većem broju tamošnjih osnovaca.


Temeljito rekonstruirana i osuvremenjena osnovna škola


 


 


Svjetlovodna mreža
– Na samom kraju svog drugog mandata na mjestu općinskog načelnika, najvećim i dugoročno nedvojbeno najbitnijim ostvarenjem svih koji su se zajedno sa mnom proteklih godina posvetili boljitku zajednice u kojoj živimo, ipak bih okarakterizirao upravo taj školski projekt. To je, rekao bih, generacijski iskorak koji će dugoročno doprinositi boljitku naše zajednice, posebice mlađih generacija oko kojih se, iskreno govoreći, zapravo i mora vrtiti glavnina svih naših strateških promišljanja, ocijenio je Žic naglašavajući da je upravo sportsko-dvoranska nadgradnja škole već dokazala svoj značaj i na planu obogaćivanja i kvalitativnog unapređenja i one sportsko-rekreacijske, pa i kulturne odnosno zabavne svakodnevice žitelja te otočne općine.
– Uz školu, većim i dugoročno gledano također važnim razvojnim korakom smatram i projekt izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda koji se, svjedočimo, već neko vrijeme odvija na cijelom otoku Krku pa tako i u Puntu. Golema, EU sredstvima obilato pomognuta ulaganja u izgradnju kanalizacijske mreže, koja se sad već i službeno zgotovljava u toj krčkoj lokalnoj jedinici, kao dio najvećeg infrastrukturnog ulaganja od njena osnutka, Puntarima je donijela preko 6 km duge nove poteze fekalne kanalizacije, jednako kao i preko 5,2 km obnovljene vodovodne mreže. Upripremi je i izgradnja biološke nadogradnje našeg pročistača otpadnih voda čijim će se stavljanjem u funkciju taj, za ekologiju otoka Krka iznimno bitan sustav, tehnološki »zaokružiti«, nastavlja Žic.


 


EU sredstvima izgrađena kanalizacijska mreža


 


Dodao je da je pred realizacijom i gradnja sustava suvremene svjetlovodne telekomunikacijske infrastrukture koja bi, u suradnji s tvrtkom Ponikve, kroz dijelom već postavljene podzemne vodove (u ukupnoj duljini 4,7 km) tijekom iduće godine optičke niti trebala dovesti do sedamstotinjak ovdašnjih korisnika telekomunikacijskih usluga te im time, kroz pristup širokopojasnoj mreži, omogućiti korištenje najsuvremenijih tehnologija.
»Odvrćući film unatrag«, sve ono u proteklim godina činjeno, građeno i stavljeno u funkciju, općinski se načelnik Punta dotaknuo i nove operativne obale, službeno stavljene u uporabu za proteklu Andrinju. To je zapravo samo jedna etapa obimnijeg plana rekonstrukcije i izgradnje luke Punat, i to u obličju rekonstruirane i površinski povećane operativne obale, zajedno s njenim novim 90-metarskim gatom.


 


Dogradnja Luke Punat


 


Kružni tok


– Taj preko 12 milijuna kuna vrijedan projekt koji je unaprijedio ukupnu razinu i kvalitetu usluga koju ondje pružamo korisnicima lučkog područja pridonio je, zajedno s nizom ulaganja u ambijentalno uređenje i uljepšanje središta Punta, našim nastojanjima da ovo mjesto, kao turističko i nautičarsko središte, napokon učinimo onakvim kakvo destinacija puntarskog kalibra zaslužuje biti, nastavio je naš sugovornik. Naš obalni centralni trg, donedavna pomalo zapušten i oronuo javni prostor, pred prošlo je ljeto također dobio novo, urednije i skladnije obličje u vidu postavljenog kamenog partera, nove javne rasvjete i niza elemenata urbane opreme kojim ga i dalje kompletiramo i dovršavamo. Nažalost, u ovom investicijskom »naletu« trg nije dobio i njegov posebno osmišljeni ures, konstrukciju spomen obilježja moru. Od tog se plana zbog premašenja njegove izvedbene cijene privremeno odustalo, što ne znači da u budućnosti taj lokalitet neće dobiti neki drugi, financijski prihvatljiviji ambijentalni ukras kojeg ćemo, kao novi zaštitni znak Punta, također tražiti u natječajnim postupcima.


Uljepšanje središta Punta


 


 


Uljepšanje središta Punta


Krupnim i vrijednim projektom koji bih stavio uz bok školi i njenoj dvorani okarakterizirao bih i izgradnju POS-ovih stanova, kompleksa dvaju višestambenih nizova u kojima su svoj novi dom pronašle čak 22 obitelji s našeg područja. Projekt je Općina pomogla ustupanjem svoga zemljišta, financiranjem izgradnje kompletne infrastrukture pa čak i vlastitim učešćem u pokrivanju dijela cijene, u segmentu u kojem je najpovoljnija izvođačka ponuda premašivala onaj dio koji se financira tim državnim programom.


U POS-ovim stanovima svoj novi dom pronašle su 22 obitelji


 


 


Značajna se sredstva ulagalo i u prometnu infrastrukturu pa je tako koncem lipnja prošle godine dovršen tri milijuna kuna vrijedan projekt izgradnje kružnog toka, zajedno sa sanacijom privoza na Županijskoj cesti 5125, na nekadašnjem križanju s kojeg kreće cesta prema Staroj Baški. Taj cestovni objekt značajno je poboljšao protočnost, ali i sigurnost prometovanja te napokon kvalitetno riješio jedan od naših većih cestovnih izazova. Sve ovo navedeno ne bi bilo moguće realizirati bez sufinanciranja projekata od strane Primorsko-goranske županije, Županijske lučke uprave Krk i Županijske uprave za ceste, ističe Žic.


Projekt izgradnje kružnog toka i sanacija privoza na Županijsku cestu 5125


 


 


Proširenje groblja


Uz sve te velike projekte, radilo se i na ostvarenju niza onih »manjih«, financijski »lakših«, ali ne i manje važnih projektnih planova, nastavlja načelnik Punta.
– U red takvih uvrstio bih projekt proširenja groblja uz koje se upravo ovih dana uređuje i proširuje pristupna cesta koja je dobila javnu rasvjetu kao i nogostup. U planu je i izgradnja odnosno uređenje parkirališta, ali i rekonstrukcija mrtvačnice koja bi se trebala realizirati posredstvom natječaja koji organizira i provodi LAG Kvarnerski otoci, kaže Žic.


Proširenje pristupne ceste za groblje te postavljanje javne rasvjete i nogostupa


 


 


Posredstvom istog bi se natječaja, nastavlja naš sugovornik, u Puntu uskoro trebalo obnoviti i jedno dječje igralište kao i pročelje Narodnog doma u kojem je smješteno sjedište lokalne uprave.


– U tijeku je i uređenje prostorija ordinacije opće medicine kao i stomatološke ambulante čime će se zasigurno pridonijeti kvaliteti zdravstvene zaštite naših sumještana, a realizirali smo i nekoliko vrijednih, za razvoj i obogaćenje naše turističke ponude, bitnih projekata financiranih EU sredstvima.


Putem projekta prekogranične suradnje »Kras’n’krš«, zajedno s našim slovenskim partnerima u stvarnost smo pretočili projekt uređenja šetnice prema lokalitetu Tri križi gdje je uređen i vidikovac, a dovršili smo i obnovu odnosno uređenje kompleksa Interpretacijskog centra maslinarstva – Starog Toša kojeg zbog već dugo važećih protuepidemijskih mjera i ograničenja većina naših sumještana, nažalost, dosad nije imala priliku razgledati niti upoznati. Uredili smo i opremili vježbalište na otvorenome, a u suradnji s našim otočnim susjedima ostvarili smo i niz ekologiji te e-mobilnosti usmjerenih projekata i programa, uz ostalo i kroz izgradnju mreže punionica za električne automobile kao i uspostavu sveotočnog sustava iznajmljivanja elektrobicikala, navodi Žic.


Uređen kompleks Interpretacijskog centra maslinarstva – Stari Toš


 


Ono što možda nije tako vidljivo i »opipljivo«, a što je mnogima ipak olakšalo svakodnevicu, učinci su nekih u proteklom periodu donošenih odluka, među ostalim i onih kojima su povećane roditeljske odnosno naknade za novorođenčad. Takva naknada sad za prvo dijete u obitelji kod iznosi pet, za drugo sedam, za treće deset tisuća kuna dok se za svako sljedeće dijete roditeljima isplaćuje čak 15 tisuća kuna. Uvedene su i božićnice za umirovljenike koji sad s tog osnova dobivaju 400 kuna, a starijima i potrebitima omogućeno je i korištenje usluge gerontodomaćice koja obilascima i pomaganjem najstarijih mještana u njihovim domovima smanjuje posvud već dugo prisutan pritisak na ustanove u kojima se pruža organizirana, domska skrb.


Mnogim žiteljima Općina olakšava svakodnevnicu uz naknade i potpore


 


 


Uređenje Stare Baške

Posebno mjesto u svim promišljanjima i planovima, ali i u ulaganjima sredstava iz općinskog proračuna, ima i Stara Baška.
– Spomenuto mjesto, također je bilo i ostalo u fokusu naših aktivnosti i ulaganja koja su, s obzirom na to da je taj naš turistički biser najpoznatiji po jedinstvenim plažama, dobrim dijelom bio usmjeren upravo obalnom pojasu. Osim prirodnih plaža, to je mjesto poznato i po svojim kupališnim oazama unutar samog naselja koje su, zbog konfiguracije terena i zahtjevnosti pristupa, zapravo vrlo »nezgodne« za izvođenje građevinskih zahvata. Na dobrom dijelu tih plaža bilo je nužno izvesti radove kojima će se, osim uređenja, učiniti koraci i po pitanju sprječavanja odrona zemlje i kamenja. S takvim smo zahvatima najprije krenuli od plaže u samoj lučici te potom nastavili i na drugim mjesnim kupalištima. I ovih je dana ondje u tijeku zahvat uređenja plaže Pod Perovicu gdje se uređuju pristupne stepenice i grade potporni zidovi. Zbog zahtjevnosti, takvi su radovi i prilično skupi pa se samo u tu starobašćansku plažicu ovih dana usmjerava čak pola milijuna proračunskih kuna. Ulaganja u plaže će se nastaviti, zaključuje Žic podsjetivši nas da je u tom mjestu uređen i dječji park pored crkve, uređivale su se prometnice i parkirališta, a u tijeku je i postavljanje više novih rasvjetnih stupova.

Posebno mjesto u svim promišljanjima i planovima Općine, ima i Stara Baška


 


 


Najveća prosječna plaća u PGŽ-u

Marinko Žic nije skrivao zadovoljstvo niti iskoracima koje su na području Punat i okolice činjeni ulaganjima privatnog sektora.
– Trgovina Krk tako je u proteklim godinama u našem mjestu izgradila veliki prodajni centar, hotelijeri Falkensteinera osuvremenili su i kvalitativno unaprijedili ponudu hotela Park, a Marina Punat Grupa značajno je obogaćivala ponudu i sadržaje unutar tog nautičkog kompleksa. Upravo će poduzetništvu biti posvećena naša nova, buduća poduzetnička zona na jugoistočnom djelu naselja Punat do lokaliteta koje se u skorijoj budućnosti planira izgraditi i pristupna cesta. U tijeku je i postupak javne nabave za izgradnju sabirne ulice SU-15 izgradnjom koje će se “otvoriti” cijela jedna nova zona naselja, uz put prema Staroj Baški, zaključio je načelnik, istaknuvši da njegovu ocjenu da je ta krčka općina u proteklim godinama bila “na dobrom putu” potvrđuje i podatak da je, prema pokazateljima FINA-e, upravo Općina Punat prošlih nekoliko godina bilježila najvišu razinu prosječne plaće na razini Županije, ali i otočnih samouprava na razini Hrvatske uopće.

Sadržaj nastao u suradnji s Općinom Punat.