Fokus na rezultate

Jaka poduzetnička sredina, ali i mjesto za kvalitetan život

NL native

Mario Ćiković, načelnik Općine Matulji

Mario Ćiković, načelnik Općine Matulji

Poznato je da mala i srednja poduzeća te obrti predstavljaju osnovicu i generatore razvoja i to u Općini Matulji dobro znaju, te pomažu gospodarstvu, ali pritom ne zanemaruju društvenu i komunalnu infrastrukturu. Među najznačajnijim projektima je puno objekata za najmlađe, od vrtićara, do školaraca...Investicije na području Općine Matulji koje su dovršene ili započete u proteklom četverogodišnjem razdoblju bile su u mnogome vezane uz društvenu infrastrukturu.


MATULJI SNIMIO: SERGEJ DRECHSLER


– Tu prvenstveno ističemo ulaganja u objekte u kojima borave naši najmlađi stanovnici koji su budućnost Općine – navodi načelnik Općine Matulji Mario Ćiković po čijim riječima najznačajniju investiciju predstavlja dogradnja zgrade OŠ Dr. Andrija Mohorovičić, koja se realizirala zajedno s PGŽ-om koja je financirala 50% vrijednosti radova, a ujedno je i energetski obnovljen stari dio škole te su uređene učionice.


Dogradnja OŠ Dr. Andrija Mohorovičić
SNIMIO: SERGEJ DRECHSLER


– Također smo uredili i opremili zgradu Dječjeg vrtića Veli Brgud zajedno s dječjim igralištem, te započeli radove na uređenju tavanskog prostora škole u Brešcima, čime će biti zaokružena ulaganja u sve postojeće objekte predškolskog odgoja i obrazovanja kao dovršetak četverogodišnjeg ciklusa.


OŠ “Drago Gervais” Brešca Snimio Sergej Drecshler
U društvenu infrastrukturu ulagalo se i kroz projekte energetske obnove zgrada, pa su tako pored zgrade škole u Matuljima energetski obnovljene zgrade područnih škola i vrtića u Velom Brgudu, Rukavcu i Jušićima kao i okoliš tih objekata.


Dječji vrtić Veli Brgud


Sva navedena ulaganja sveukupne vrijednosti 23,5 milijuna kuna, značajno su podigla standarde predškolskog odgoja i obrazovanja.


OŠ JUŠIĆI
SNIMIO: SERGEJ DRECHSLER


Isto tako, uređena je i energetski obnovljena i zgrada Općine Matulji, u što je uloženo 5 milijuna kuna, a vezano uz tu investiciju uređen je prostor na adresi Kastavska cesta 4, Matulji gdje je preseljena knjižnica.


Obnova društvenih domova


Općina Matulji sustavno je ulagala i ulaže u zgrade društvenih domova pa je tako uređen Dom u Lipi, a upravo traju radovi na fasadi i krovu Doma u Žejanama te radovi na uređenju prostora Doma u Rukavcu koji će biti u početku namijenjen kao prostor dnevnog boravka za starije osobe.


LIPA DOM KULTURE
SNIMIO: SERGEJ DRECHSLER


RUKAVAC
SNIMIO: SERGEJ DRECHSLER


Treba istaknuti i da smo uložili sredstva za revitalizaciju Doma Lisina, te zaštitili objekt od devastacije. To je samo početak, jer se već rade projekti uređenja Doma u Munama i Doma u Šapjanama. Ukupno je u navedene radove uloženo 3,7 milijuna kuna. Proveli smo anketu radi utvrđivanja interesa stanovnika za stambenim zbrinjavanjem, prenamjenom dijela objekata društvene namjene u naseljima gornjeg kraja u stambenu namjenu, koja je izazvala velik interes. Navedeno je potvrda ispravnog promišljanja smjera u kojem smo krenuli i čiji bi cilj bio rješavanje stambenog pitanja dijela stanovnika, te istovremena demografska obnova naselja gornjeg kraja – pojasnio je načelnik Ćiković.
Dodao je i da je zaživio novi sustav gospodarenja otpadom. U proljeće 2019. godine otvoreno je reciklažno dvorište u Jurdanima vrijednosti 5,2 milijuna kuna, te započela vrijednosno najveća investicija Općine – Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada Osojnica, ukupne vrijednosti 38,6 milijuna kuna.


Reciklažno dvorište u Jurdanima
SNIMIO: SERGEJ DRECHSLER


Općina Matulji iz proračuna je financirala i nabavu spremnika za miješani komunalni otpad koji su podijeljeni stanovnicima, a osigurana je i nabava spremnika za odvojeno prikupljanje reciklabilnog otpada koji će se upravo za koji dan podijeliti građanima. Također, Općina je nabavila kompostere za bio otpad koji se također besplatno dijele građanima, a vrijednost nabavljenih spremnika je 1,5 milijuna kuna. Dovršetak sanacije odlaglišta otpada Osojnica planirano za srpanj, simbolički će označiti kraj “starog” načina gospodarenja otpadom.


Miklavija strateški projekt


– Najznačajnija ulaganja u komunalnu infrastrukturu vezana su uz opremanje radnih zona. RZ Miklavija strateški je projekt pa je tako i fokus bio upravo na njenom stavljanju u funkciju.


RADNA ZONA MIKLAVJA
SNIMIO: SERGEJ DRECHSLER


Izgrađena je pristupna cesta zoni od spoja s državnom cestom, a upravo se očekuje početak radova na prometnici unutar RZ. Osim u pristupne ceste, značajno se investiralo u pripremu prvih platoa koji će omogućiti da se zona počne koristiti od strane poduzetnika.


ZONA MIKLAVJA
SNIMIO: SERGEJ DRECHSLER


Ukupno će u pripremu zemljišta za prvih cca 45.000 “kvadrata” biti utrošeno oko 10,7 milijuna kuna. Pored toga, uspjeli smo gotovo u potpunosti otkupiti preostala zemljšta unutar radne zone od privatnih vlasnika za što će ukupno biti utrošeno gotovo 5 milijuna kuna. Time će Općina postati 100-postotni vlasnik svih površina unutar radne zone.


ZONA MIKLAVJA
SNIMIO: SERGEJ DRECHSLER


Osim u RZ Miklavija ulagali smo u prometnice unutar RZ-2 kao i druge nerazvrstane ceste na području Općine na što je od 2017. do kraja 2020. utrošeno ukupno 10,5 miljuna kuna, dok je u 2021.godini planiran novi investicijski ciklus ulaganja u prometnice u visini od 16,7 milijuna kuna.


FOTO 1: JURDANI NOVO RASKRIŽJE
FOTO 2: ČVORIŠTE TRINAJSTIĆI


Potpore za poduzetnike


Od prometnica ističemo cestu kroz Gajaniće na kojoj su upravo u tijeku radovi, a koja nam je ključna za realizaciju čitavog tog područja kao budućeg centra Matulji kako je predviđeno Prostornim planom – istaknuo je načelnik Ćiković, te dodao da je Općina u financiranju kapitalnih projekata usmjerena na korištenje sredstava EU i nacionalnih fondova.
– Osvarili smo izuzetne rezultate, te je Općina Matulji uspjela u proteklom razdoblju ugovoriti ukupno 57,1 milijun kuna pomoći, s čime se nastavlja i nadalje – zadovoljan je Ćiković.
Poznato je da mala i srednja poduzeća te obrti predstavljaju osnovicu i generatore razvoja.


RADNA ZONA


– Kroz program sufinanciranja kamata na kredite za poduzetnike u četiri godine dodijeljene su potpore ukupne vrijednosti 1.830.000 kuna za 78 poduzetnika, a potpore smo dodjeljivali i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstavima i to ukupno 332.337,62 kuna. Donijeli smo akte kojima smo omogućili potpore svim poduzetnicima koji se najviše bili pogođeni mjerama kao što je pravo na oslobođenje od plaćanja komunalne naknade, na umanjenje zakupnine te mogućnost izvanrednog korištenja javnih površina za postavu ili proširenje terasa pored ugostiteljskih objekata bez naknade – zaključio je matuljski načelnik.


Godišnje 120 stipendija

Roditeljima koji imaju dvoje djece u DV Matulji sufinancirano je dodatnih 20% cijene vrtića za drugo dijete, a Općina je sufinancirala boravak djece u vrtićima na području drugih JLS ili obrtima za čuvanje djece.
– U okviru predškolskog odgoja naglašavamo projekt smjenskog rada vrtića u centralnom objektu DV Matulji te područnom odjelu Veli Brgud koji je stopostotno financiran kroz bespovratna sredstava iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Osnovnim školama Matulji i Brešca sufinanciramo trošak produženog boravka i čuvanje učenika, te plaću psihologa u obje škole. Sufinanciraju se autobusne karte za učenike srednjih škola i studente, kao i učenike osnovnih škola koji nisu u sustavu financiranja od strane Ministarstva, Općina Matulji stipendira učenike i studente te smo u ovoj pedagoškoj godini povećali iznose stipendija. U prosjeku smo u protekle četiri godine godišnje dodjeljivali oko 120 stipendija. Organiziramo i potpore učenicima kroz Program “Pomoć u učenju”, pripreme za maturu, besplatna predavanja i radionice koje provode psihologinje te socijalna pedagoginja, kao i podršku logopeda. U području socijalne skrbi Općina zajedno s GDCK Opatija provodi usluge “Pomoći i njege u kući” za građane, djeci i mladima s teškoćama u razvoju financiran je prijevoz do obrazovnih ustanova, a kontinuirano se vodi i briga o mještanima slabijeg imovinskog statusa. Za sve građane osigurane su usluge psihoterapeuta kroz psihološko savjetovalište. Proračunom su osigurana sredstva namijenjena isplati potpora za novorođenu djecu u iznosu od 3.000 kuna za prvo dijete, 4.000 kuna za drugo i 7.000 kuna za treće i svako daljnje dijete u obitelji. U području zdravstva, Općina financira usluge korektivne medicinske gimnastike za djecu i mladež, vježbe za trudnice, za prevenciju osteoporoze, a građanima subvencionira i preventivne zdravstvene preglede – naglasio je Mario Ćiković.

Od muzeja do prometa

Općina podupire i razvoj sporta osiguravanjem financijskih sredstava Zajednici sportskih udruga za rad 20 sportskih klubova. U okviru javnih potreba u kulturi financiran je redovan rad knjižnice, te u suradnji s Gradskom knjižnicom Rijeka sufinancirana usluga županijskog bibliobusa. Zajedno s PGŽ, sufinanciran je rad Memorijalnog centra “Lipa pamti”. Financirala je programe i projekte koje provode udruge, a pomogla je i župama. U amfiteatru su realizirana mnoga događanja u sklopu Matuljskih ljetnih večeri, a u Galerijici održane izložbe.


RUŠEVINE U LIPI
SNIMIO: SERGEJ DRECHSLER


– U suradnji s Ministarstvom kulture i PGŽ započeli smo projekt “Muzej izvan muzeja” čiji je cilj uređenje ruševina u Lipi u funkciji muzejskog postava i uređenje samog mjesta. Moramo naglasiti izuzetnu suradnju s PGŽ i županijskim ustanovama. Plodnu suradnju Općina Matulji imala je s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvom regionalnog razvoja, Ministarstvom državne imovine, Hrvatskim cestama, Županijskom upravom za ceste, Hrvatskim željeznicama, te Fondom za zaštitu okoliša. Od značajnijih projekata suradnje s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture ističemo projekt izgradnje drugog kolosijeka, obnove i modernizacije pružne dionice Škrljevo – Rijeka – Jurdani, novi rotor na Kuku, izgradnju raskrižja u Jurdanima, raskršća u ulici Dalmatinskih brigada, spoj državne ceste i pristupne prometnice RZ Miklavija, izgradnju čvora Trinajstići, a od suradnje sa ŽUC-om novo raskrižje Marinčićeve ulice i Kastavske ceste, te uređenje dijela prometnice Permani-Mune – zaključio je načelnik Ćiković.


FOTO 1: NOVA CESTA KOD PLODINA
FOTO 2: KRUŽNI TOK


Sadržaj nastao u suradnji s Općinom Matulji