Najintenzivniji ciklus u novije doba Kraljevice

NL native

Dalibor Čandrlić, gradonačelnik Kraljevice

Dalibor Čandrlić, gradonačelnik Kraljevice

Sveukupno smo do sada odradili 64 projekta u vrijednosti od gotovo 70 milijuna kuna, a radi se na novih 16 projekata u vrijednosti od 18 milijuna kuna. To određuje ukupni investicijski ciklus od gotovo 88 milijuna kuna i predstavlja dinamiku od više od 1,7 projekta na mjesec, kaže gradonačelnik Kraljevice Dalibor ČandrlićGrad Kraljevica je pri kraju četverogodišnjeg mandata gradonačelnika Dalibora Čandrlića i saziva Gradskog vijeća koje je održalo 29 sjednica donijevši veliki broj važnih odluka za Grad. Pokrenuti su i realizirani brojni projekti, i evidentno je da se radi o investicijski i projektno najintenzivnijem ciklusu u novije doba Kraljevice. No, iz Grada poručuju kako je to tek prvi korak i početak puta, jer pored svih realiziranih i ostvarenih projekata, vrlo aktivno pripremaju nove.


Foto: Marko Gracin


– Sveukupno smo do sada odradili 64, što veća, a što manja projekta u vrijednosti od gotovo 70 milijuna kuna, a trenutno se radi na novih 16 projekata koji su u visokom stupnju realizacije i u vrijednosti od 18 milijuna kuna. To određuje ukupni investicijski ciklus od gotovo 88 milijuna kuna i predstavlja dinamiku od više od 1,7 projekta na mjesec. Velika većina realiziranih projekata osim direktnih infrastrukturnih benefita otvara i nove gospodarske potencijale. Znajući financijske i proračunske mogućnosti Grada, jasno je kako je spomenuti ciklus jedino bilo moguće odraditi iz osiguranih vanjskih izvora financiranja, što smo i uspjeli napraviti. U tom sam dijelu posebno ponosan i na svoj rad, ali i na rad gradske administracije koja vrlo ažurno i stručno priprema projekte kako bismo spremni aplicirali na svaku priliku koja se ukazuje. Tu moram spomenuti novog pročelnika komunalnog odjela kojeg sam uspio pridobiti na dolazak i rad u Grad Kraljevicu s mjesta tehničkog direktora KD-a Vodovod i kanalizacija Rijeka.


Novouređeni atrij dvorca Frankopan


Pokazalo se da pravi posao mogu odrađivati i voditi samo stručni ljudi i profesionalci i da je dojučerašnja loša kadrovska selekcija rezultirala stagnacijom, i nerealiziranošću projekata, i u konačnici velikom materijalnom štetom koju je Grad tim nečinjenjem i krivim kadrovskim potezima pretrpio. Zato, većim uspjehom od svih realiziranih projekata držim to što sam uspio složiti sve kadrovske komponente gradske administracije, što danas u gradu svatko zna svoju ulogu i što mu je posao, i što kao tim odlično funkcioniramo i imamo međusobno odličan odnos pun poštovanja, radnog i profesionalnog uvažavanja. Jedino tako je moguće da ovog trenutka Grad aktivno sudjeluje na 12 projekata financiranih iz EU izvora, kao i na čitav niz javnih poziva i natječaja raznih Ministarstava, jedino tako je moguće odraditi 64 projekta u kratkom vremenskom razdoblju, trenutno raditi na 16 dodatnih i pripremati novih 21 za sljedeće razdoblje od 2 do 5 godina, što je ukupno 101 projekt. Omjer financiranja projekata je 3:1, odnosno 75 posto projekata financirano je iz vanjskih izvora (EU, ministarstva, PGŽ), a samo 25 posto iz financijskih izvora Grada. To dovoljno govori o našoj spremnosti, spretnosti, stručnosti i umješnosti u privlačenju sredstava u Grad. To je u konačnici jedini mogući način da se pokrene zamašnjak razvoja Kraljevice, i uživam u činjenici da nam je to uspjelo, ističe gradonačelnik Kraljevice Dalibor Čandrlić.


Dvorac Frankopan


Aglomeracija Kraljevica
Od brojnih realiziranih projekata na području Grada Kraljevice na prvom su mjestu za spomenuti oni kapitalni. Energetska obnova osnovne škole Kraljevica u vrijednosti od 3,8 milijuna kuna, izgradnja nove Lučice Carovo u vrijednosti od 7,5 milijuna kuna, obnova dvorca Frankopan u ukupnoj vrijednosti većoj od 20 milijuna kuna, uvođenje nove energetski učinkovite javne rasvjete na području Grada u vrijednosti od 11 milijuna kuna, potpisan je EU projekt uređenja i rekonstrukcije Atrija Zrinski – Ljetne pozornice u centru grada u vrijednosti od 3,5 milijuna, projekt APN POS izgradnje poslovno-stambene zgrade u Šmriki u vrijednosti od 7 milijuna kuna u visokom je stadiju izvedenosti, spreman je projekt ribarske edukativne šetnice Neriz za koju je odobren 1 milijun kuna iz EU izvora i gdje radovi započinju ovih dana, zatim značajna, nikad veća ulaganja u sanaciju pomorskog dobra u što je uloženo ukupno više od 7 milijuna kuna, velika ulaganja u cestovnu infrastrukturu u koju je uloženo u mandatu više od 12 milijuna kuna, realiziran je projekt proširenja groblja u Kraljevici u vrijednosti od 1,3 milijuna kuna, i obavljene su 4. izmjene


Energetski obnovljena i uređena OŠ Kraljevica


Prostornog plana Grada Kraljevice kao osnovni preduvjet za najveći projekt koji Grad očekuje i na čijoj se pripremi već određeno vrijeme vrlo aktivno radi zajedno s Hrvatskim vodama i VIK-om; projekt »Aglomeracija Kraljevica« izgradnje nove vodovodne (17 km) i kanalizacijske mreže (37 km) s pročistačem.


Nova Lučica Carovo


Vrijednost cijelog projekta financiranog iz EU izvora iznosi više od 200 milijuna kuna. Nadalje, uveden je besplatni Internet na području Grada (WIFI4EU), obnovljen je krov crkve Svetog Nikole u Kraljevici, izgrađen je novi dječji park u Šmriki, dječji park i otvoreno vježbalište na Lipici, uvedeno je automatsko navodnjavanje travnjaka stadiona na Oštru, uređene su u potpunosti staze na groblju u Kraljevici, postavljene su nove straže tunera na Bakarcu, obnovljena je fasada mrtvačnice i dio groblja u Križišću… U mandatnom razdoblju administracije gradonačelnika Čandrlića u potpunosti je otplaćen kredit prema Istarskoj banci za obnovu ambulante u Kraljevici u vrijednosti od 1,8 milijuna kuna, kao i kredit za nabavu vatrogasnog vozila u vrijednosti od 400.000 kuna.


Novi dio groblja


Nova Lučica Črišnjeva


No, već danas kreće realizacija sljedećih konkretno spremnih projekata kroz izrađenu i postojeću tehničko-projektnu dokumentaciju, s definiranim i,što je najvažnije, osiguranim izvorima financiranja – nova lučica Črišnjeva, park Lipica 2, projekt novog muzeja brodogradnje u sklopu dvorca Frankopan u iznosu od 750.000 kuna iz EU izvora. Počinje izgradnja parkirališta iza SRD-a Škarpina i rekonstrukcija dijela Turkovićeve ulice s izmještanjem vodovodnih ogranaka, a postavit će se i novi stupovi javne rasvjete na području šetnice na Carovu, sve u vrijednosti od 800.000 kuna.
Počinju radovi temeljem potpisanog ugovora od strane gradonačelnika Čandrlića s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture po kojem je osigurano 700.000 kuna za rekonstrukciju i obnovu rive prema stražama tunera na Bakarcu. Kreće i obnova košarkaškog igrališta iza škole u Kraljevici, projektanti završavaju izradu projekta novog parka »Milke Milinković« na Carovu, pripremaju se projekti obnove tunera na svim lokacijama na kojima su one nekad bile (Bakarac, Carovo, Uvala Scott).
Na području Šmrike u tijeku je izrada detaljnih urbanističkih planova kako bi se na prostorno kulturan način otvorili novi kapaciteti stanovanja i turističkih aktivnosti. Pripremaju se projekti Podbanj 3, gotova je dokumentacija za novu cestu Oštro (reciklažno dvorište) kao i dokumentacija za plažu Novo Oštro. Spremna je dokumentacija za Lipicu 3, za drugu fazu proširenja groblja u Kraljevici, i za proširenje groblja u Šmriki. U tijeku je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Turkovićeve ulice u naselju u Kraljevici s parkirnim mjestima, kao i parkinga na ulazu u naselje Carovo, te novog parkinga na Oštru u neposrednoj blizini hotela Praha. U suradnji s NK Kraljevica priprema se izgradnja novog pomoćnog igrališta pored stadiona na Oštru.


Šmrika – APN poslovno stambena zgrada u izgradnji


Preseljenje vrtića


Priprema se dokumentacija za novi dom SRD-a Jastog u Črišnjevu i za jedriličarski klub u Kraljevici. S Lučkom upravom, Grad kao partner priprema dokumentaciju za izgradnju nove pomorske stanice za gorivo za jahte do 45 metara u Kraljevici, a pokreće se izrada projektne dokumentacije za preseljenje vrtića i DVD-a u zgradu Centra tehničke kulture Kraljevici. Projekt energetske obnove Doma kulture i obnove sanitarija unutar Doma je spreman, a na zadnjim koordinacijama s rukovodstvom APN-a je postignut načelni dogovor da se po izgradnji poslovno-stambene zgrade u Šmriki, do kraja 2021. godine, krene u projekt izgradnje nove stambene zgrade u Kraljevici, za što će Grad osigurati zemljište i komunalnu infrastrukturu.
U tijeku su restauratorska ispitivanja, izrada konzervatorskog elaborata, kao i idejnog projekta Novog Hotela Liburnija (ex bolnice). Novi vlasnik i investitor priprema projekt gradnje hotela visoke kategorije. Za Hotel Praha na Oštru izdana je građevinska dozvola za butique hotel s 4 zvjezdice i 30-ak soba s restoranom, bazenom i podzemnom garažom. Grad Kraljevica se u ovim procesima ponaša kao aktivni partner investitorima.
Sve spomenuto, ubrajajući i najveći projekt već spomenute »Aglomeracije Kraljevice« izgradnje vodovoda i kanalizacije, oslikava najveći investicijski ciklus u novijoj povijesti Kraljevice na razini od više od 350 milijuna kuna.


Promocija zdravlja


– Do te stepenice s koje se vide i nude neograničeni potencijali za naš grad došli smo velikim radom, zalaganjem, trudom i angažmanom u protekle četiri godine. Rezultati toga su danas jasno vidljivi, a novostvorene i novonastale prilike i dosezi sada su znatno bliži, dohvatljiviji i realniji nego jučer. No, mene osobno najviše raduje što smo sve vrijeme na prvom mjestu, kontinuirano i neprekidno mislili na čovjeka i njegove potrebe.
U segmentu vrtića uveli smo i financiramo psihologa i zdravstvenu djelatnicu kao stručne suradnike, kroz aplikaciju na projekt »Jedem zdravo, jedem ribu« nabavljamo novu opremu za kuhinju i dižemo standarde prehrane vrtićke djece, a u uvjetima koronavirusa i lockdowna imali smo uvijek na pameti, i na prvom mjestu zaposlenike vrtića i osiguranje njihovih plaća. U osnovnoj školi pak financiramo u potpunosti rad dviju učiteljica u produženom boravku, stručnog suradnika logopeda, rano učenje informatike, uveli smo besplatne udžbenike i sada radne bilježnice i materijale, sufinanciramo marende, prijevoz učenika, stipendiramo i nagrađujemo učenike, pratimo razne edukativne programe, te osluškujući potrebe pomažemo i financiramo nabavu razne opreme poput pametnih ploča, LCD projektora…
Podigli smo potporu za novorođenu djecu s 1.200 kuna na 2.500 kuna, prvi put smo uveli bonove za naše umirovljenike, i to dva puta, i za Božić, i za Uskrs, sufinanciramo udruge civilnog društva, sufinanciramo pomoć u prehrani i stanovanju, a ovog trenutka u izradi je i nova odluka o socijalnoj skrbi po kojoj ćemo povećati socijalne cenzuse najugroženijim građanima. Kroz projekt »Promocija zdravlja i prevencija bolesti« vrijedan 300.000 kuna želimo i hoćemo utjecati na promociju samog zdravlja, ali i direktne prevencije bolesti, ističe gradonačelnik Kraljevice Dalibor Čandrlić.


NOVI HOTELI

U tijeku su restauratorska ispitivanja, izrada konzervatorskog elaborata, kao i idejnog projekta Novog Hotela Liburnija (ex bolnice). Novi vlasnik i investitor priprema projekt gradnje hotela visoke kategorije. Za Hotel Praha na Oštru izdana je građevinska dozvola za butique hotel s 4 zvjezdice

 


Može se kad se želi i hoće

Svi ovi brojni procesi i projekti u protekle četiri godine me kao gradonačelnika, ali prije svega kao Kraljevičana, izuzetno raduju, inspiriraju i potiču, potvrda su da se može kada se to silno želi i hoće, kad se voli svoj grad, pa čak i u uvjetima ograničenih financijskih kapaciteta. Sve do sada odrađeno, ono što radimo, kao i ono što se pojavljuje na horizontu kao nova prilika predstavlja za mene ogroman val motiva, goriva i adrenalina za još jači i predaniji rad. Kraljevica zaslužuje svu brigu ovog svijeta, napor i angažman, zaslužuje biti nezapuštena, čuvana i pažena, zaslužuje iz dana u dan biti pretvarana i razvijana u naš grad kojim ćemo se ponositi, zaključuje gradonačelnik Dalibor Čandrlić.


Sadržaj izrađen u suradnji s Gradom Kraljevica